Halimbawang liham ng paghahabol sa sahod

Halimbawang liham ng paghahabol sa sahod

Kapag nakapagtrabaho ka bilang isang empleyado, ikaw ay may karapatan sa sahod. Ang mga pagtutukoy na nakapalibot sa pagbabayad ng sahod ay kinokontrol sa kontrata sa pagtatrabaho. Kung hindi binayaran ng employer ang sahod (sa oras), ito ay nasa default at maaari kang maghain ng wage claim.

Kailan maghahain ng wage claim?

Mayroong ilang mga dahilan kung bakit ang isang employer ay tumatangging magbayad ng sahod. Una, maaaring may kawalan ng kakayahang magbayad ang employer. Sa kasong ito, walang pera ang employer para magbayad ng sahod. Ang isang paghahabol sa sahod ay hindi magiging solusyon sa kasong ito. Mas mabuting mag-file ka ng bangkarota ng employer sa sitwasyong ito.

Higit pa rito, ang isang kontrata sa pagtatrabaho ay maaari ding magsama ng salary exclusion clause. Nangangahulugan ito na hindi ka babayaran para sa mga oras na hindi ka nagtrabaho. Maaari mo ring hindi i-claim ang sahod para sa mga oras na ito.

Ang pangunahing tuntunin sa pagtukoy kung ang isang paghahabol sa sahod ay maaaring dalhin ay na ikaw ay may karapatan sa sahod bilang kapalit ng trabahong ibinigay. Kung walang nabayarang sahod, malamang na magtagumpay ang isang paghahabol sa sahod.

Sakit

Kahit may sakit, obligado ang employer (maliban sa mga araw ng paghihintay) na ipagpatuloy ang pagbabayad ng sahod. Nalalapat ang obligasyong ito hanggang sa 2 taon mula sa 1e araw ng pag-uulat na may sakit. Sa paggawa nito, hindi pinapayagan ang employer na huminto sa pagbabayad ng sahod. Kung mangyari ito, maaari kang maghain ng habol sa sahod. Gayunpaman, maaaring magkaroon ng eksepsiyon dito sa unang dalawang araw na 'may sakit'. Ito ang kaso kung ang konsepto ng 'waiting days' ay kasama sa kontrata sa trabaho o CAO. Nangangahulugan ito na sa unang 2 araw ng pag-uulat na may sakit, hindi obligado ang employer na magbayad ng sahod. Hindi ka maaaring mag-claim ng sahod sa loob ng 2 araw na ito.

Pag-aalis

Gayundin sa kaso ng pagpapaalis, ang employer ay obligadong ipagpatuloy ang pagbabayad ng sahod hanggang sa araw bago magkabisa ang dismissal. Nalalapat din ang obligasyong ito kung ikaw bilang isang empleyado ay nasuspinde hanggang sa petsa ng pagpapaalis, at samakatuwid ay hindi gagawa ng anumang trabaho hanggang doon. Kung ang iyong tagapag-empleyo ay tumangging magbayad ng sahod para sa panahon hanggang sa petsa ng pagpapaalis, maaari kang maghain ng isang paghahabol sa sahod.

Halimbawang liham ng paghahabol sa sahod

Dahil sa nabanggit sa itaas, ikaw ba ay may karapatan sa isang wage claim? Kung gayon, makipag-ugnayan muna sa iyong employer (sa pamamagitan ng telepono) at tanungin kung ililipat pa rin nila ang sahod. Hindi pa rin ba nababayaran ang overdue amount? Pagkatapos ay maaari kang magpadala ng wage claim letter sa iyong employer. Sa liham na ito, binibigyan mo ang iyong employer (kadalasan) ng 7 araw para mabayaran pa rin ang sahod.

Tandaan na kung hindi ka maghain ng claim sa loob ng 5 taon para i-claim ang back wages, ang paghahabol ay time-barred! Kaya't matalinong maghain ng wage claim sa oras.

Maaari mong gamitin ang aming sample na sulat para sa layuning ito:

Ang iyong pangalan

address

Postal code at lungsod

Upang

Pangalan ng employer

address

Postal code at lungsod

Paksa: liham na paghahabol sa sahod

Mahal na Mr/Ms [pangalan ng employer],

Mula noong [petsa ng pagtatrabaho], ako ay nagtatrabaho sa [pangalan ng Kumpanya] sa ilalim ng kontrata sa pagtatrabaho. Ako ay nagtatrabaho para sa [bilang ng oras] bawat linggo sa posisyon ng [posisyon].

Sa pamamagitan ng liham na ito, nais kong ipaalam sa iyo na hanggang ngayon ay hindi ko pa natatanggap ang aking suweldo para sa panahon mula sa [petsa] sa [petsa]. Para sa kadahilanang ito, ipinapadala ko sa iyo ang aking kahilingan para sa paghahabol sa sahod.

Matapos makipag-ugnayan sa pamamagitan ng telepono, hindi ka nagpatuloy sa pagbabayad. Ang suweldo ay dapat, ayon sa kontrata sa pagtatrabaho, ay binayaran sa [petsa], ngunit hindi ito nangyari. Ikaw ay ganyan [araw/buwan] sa hindi pagbabayad at ang atraso sa suweldo ay tumaas sa [dami].

Hinihiling ko at kung kinakailangan ay ipatawag ka na ilipat kaagad ang overdue na suweldo, o sa pinakahuli sa loob ng 7 araw mula sa petsa ng liham na ito, sa [numero ng account] at ipadala sa akin ang mga pay slip para sa [(mga) buwan].

Sa kaso ng hindi pagbabayad sa loob ng nasabing panahon, inaangkin ko ang statutory increase (Seksyon 7:625 ng Civil Code) at statutory interest.

Naghihintay sa iyong tugon,

[Ang pangalan mo]

[Lagda]

Pagkatapos basahin ang blog na ito, mayroon ka pa bang mga katanungan tungkol sa paghahain ng wage claim o mga tanong tungkol sa wage claim procedure? Kung gayon, mangyaring makipag-ugnayan sa amin. Ang aming mga abugado sa pagtatrabaho ay magiging masaya na tulungan ka!

Settings para sa pagsasa-pribado
Gumagamit kami ng cookies upang mapagbuti ang iyong karanasan habang ginagamit ang aming website. Kung gumagamit ka ng aming Mga Serbisyo sa pamamagitan ng isang browser maaari mong paghigpitan, harangan o alisin ang mga cookies sa pamamagitan ng mga setting ng iyong web browser. Gumagamit din kami ng nilalaman at mga script mula sa mga third party na maaaring gumamit ng mga teknolohiya sa pagsubaybay. Maaari mong piliing ibigay ang iyong pahintulot sa ibaba upang payagan ang mga naturang third party na pag-embre. Para sa kumpletong impormasyon tungkol sa cookies na ginagamit namin, kinokolekta namin ang data at kung paano namin ito pinoproseso, mangyaring suriin ang aming Pribadong Patakaran
Law & More B.V.