Paunawa ng default na halimbawa

Paunawa ng default na halimbawa

Sa kasamaang-palad, ito ay madalas na nangyayari na ang isang nagkontratang partido ay nabigo upang matupad ang mga obligasyon nito o nabigo na gawin ito sa oras o tama. A paunawa ng default nagbibigay sa partidong ito ng isa pang pagkakataon na (tama) sumunod sa loob ng makatwirang panahon. Matapos ang pag-expire ng naaangkop na panahon - nabanggit sa sulat - ang may utang ay nasa default. Ang default ay kinakailangan upang ma-dissolve ang kontrata o mag-claim ng mga pinsala, halimbawa. Depende sa mga pangyayari, maaaring hindi kinakailangan ang default. Kasama sa mga halimbawa ang mga sitwasyon kung saan ang pagganap ay permanenteng imposible, tulad ng isang photographer na hindi lumalabas sa kasal. Sa ilang mga kaso, ang default ay nagsisimula nang walang abiso ng default, halimbawa, kung ang isang nakamamatay na deadline ay itinakda upang matupad ang mga obligasyon.

Maaari mong gamitin ang halimbawang liham sa ibaba upang ideklara ang iyong partidong nakikipagkontrata bilang default. Gayunpaman, ang bawat sitwasyon ay iba; dapat mong kumpletuhin ang liham at magkaroon ng kamalayan na ikaw ay may pananagutan para sa nilalaman nito. Tandaan na ipadala ang sulat sa pamamagitan ng rehistradong koreo at panatilihin ang lahat ng kinakailangang ebidensya (kopya, patunay ng pag-post, atbp.).

[Lungsod/nayon kung saan mo isinusulat ang liham], [petsa]

Paksa: Abiso ng Default

Minamahal naming Sir / ginang,

Pumasok ako sa [isang/ang kalakip na] kasunduan sa iyo noong [petsa] [maaaring idagdag ang numero ng invoice sa mga bracket kung kinakailangan]. Nabigo si [ikaw/pangalan ng kumpanya] na sumunod sa kasunduan.

Ang kasunduan ay nag-oobliga kay [ikaw/pangalan ng kumpanya] na [ipaliwanag ang mga obligasyon kung saan ang partido ay nabigong sumunod. Gawin ito nang medyo komprehensibo ngunit huwag pumunta sa masyadong maraming detalye].

Sa pamamagitan nito, idinedeklara kita bilang default at nag-aalok sa iyo ng isa pang pagkakataon na (wastong) sumunod sa loob ng 14 (labing-apat) na araw ng trabaho mula sa petsa [depende sa mga pangyayari, maaari mong ayusin ang panahon; ang batas ay nangangailangan ng isang makatwirang panahon]. Pagkatapos mag-expire ang itinakdang panahon, magsisimula ang default, at mapipilitan akong gumawa ng legal na aksyon. Aangkin ko rin ang ayon sa batas na interes at anumang mga gastos at pinsala sa extrajudicial collection.

Taos-puso,

[Ang iyong pangalan at lagda]

[Tiyaking nakalista ang iyong address sa liham].

Dapat mong malaman na ang pormal na paunawa sa itaas ay simple at hindi angkop sa bawat sitwasyon. Gusto mo ba ng tulong sa pag-draft ng notice ng default o ganap na mapawi sa gawaing ito? Gusto mo bang malaman kung at mula kailan maaari kang mag-claim ng ayon sa batas na interes at mga pinsala? Kailangan mo ba ng paglilinaw kung kailangan ang pagpapadala ng notice of default, o nagdududa ka ba kung kinakailangan ang default sa iyong sitwasyon? Pagkatapos ay huwag mag-atubiling makipag-ugnay Law & More. Ang aming mga abogado ay dalubhasa sa batas ng kontrata at ikalulugod kong tulungan ka sa lahat ng iyong mga tanong at alalahanin.  

Settings para sa pagsasa-pribado
Gumagamit kami ng cookies upang mapagbuti ang iyong karanasan habang ginagamit ang aming website. Kung gumagamit ka ng aming Mga Serbisyo sa pamamagitan ng isang browser maaari mong paghigpitan, harangan o alisin ang mga cookies sa pamamagitan ng mga setting ng iyong web browser. Gumagamit din kami ng nilalaman at mga script mula sa mga third party na maaaring gumamit ng mga teknolohiya sa pagsubaybay. Maaari mong piliing ibigay ang iyong pahintulot sa ibaba upang payagan ang mga naturang third party na pag-embre. Para sa kumpletong impormasyon tungkol sa cookies na ginagamit namin, kinokolekta namin ang data at kung paano namin ito pinoproseso, mangyaring suriin ang aming Pribadong Patakaran
Law & More B.V.