Ano ang gagawin sa kaso ng hindi awtorisadong sound sampling? larawan

Ano ang gagawin sa kaso ng hindi awtorisadong sound sampling?

Ang sound sampling o music sampling ay isang kasalukuyang malawakang ginagamit na pamamaraan kung saan ang mga sound fragment ay kinopya sa elektronikong paraan upang magamit ang mga ito, kadalasan sa binagong anyo, sa isang bagong (musika) na gawain, kadalasan sa tulong ng isang computer. Gayunpaman, ang mga sound fragment ay maaaring sumailalim sa iba't ibang karapatan, bilang resulta kung saan ang hindi awtorisadong sampling ay maaaring labag sa batas.

Gumagamit ang sampling ng mga kasalukuyang fragment ng tunog. Ang komposisyon, lyrics, performance at recording ng mga sound fragment na ito ay maaaring sumailalim sa copyright. Ang komposisyon at lyrics ay maaaring protektado ng copyright. Ang (pag-record ng) pagganap ay maaaring protektahan ng kaugnay na karapatan ng tagapalabas, at ang phonogram (ang pag-record) ay maaaring protektahan ng kaugnay na karapatan ng producer ng ponograma. Ang Artikulo 2 ng EU Copyright Directive (2001/29) ay nagbibigay sa may-akda, ang gumaganap, at ang producer ng ponograma ng isang eksklusibong karapatan ng pagpaparami, na bumababa sa karapatang pahintulutan o ipagbawal ang pagpaparami ng protektadong 'bagay.' Ang may-akda ay maaaring ang kompositor at/o may-akda ng mga liriko, ang mga mang-aawit at/o mga musikero ay karaniwang ang gumaganap na artist (Artikulo 1 sa ilalim ng a ng Neighboring Rights Act (NRA)) at ang producer ng phonogram ay ang taong gumagawa ng unang recording , o nagawa at pinasan nito ang pinansiyal na panganib (Artikulo 1 sa ilalim ng d ng NRA). Kapag ang isang artista ay sumulat, nagpe-perform, nagre-record, at naglabas ng kanyang sariling mga kanta sa ilalim ng kanyang sariling pamamahala, ang iba't ibang partido ay nagkakaisa sa isang tao. Ang copyright at mga kasamang karapatan ay nasa kamay ng isang tao.

Sa Netherlands, ang Copyright Directive ay ipinatupad sa Copyright Act (CA) at sa NRA, bukod sa iba pang mga bagay. Pinoprotektahan ng Seksyon 1 ng CA ang karapatan sa pagpaparami ng may-akda. Ginagamit ng Copyright Act ang terminong 'reproduction' sa halip na 'pagkopya', ngunit sa pagsasagawa, magkapareho ang parehong termino. Ang karapatan sa pagpaparami ng gumaganap na artist at ang producer ng phonogram ay protektado ng Seksyon 2 at 6, ayon sa pagkakabanggit, ng NRA. Tulad ng Copyright Directive, ang mga probisyong ito ay hindi tumutukoy kung ano ang bumubuo sa isang (buo o bahagyang) pagpaparami. Bilang paglalarawan: Ibinigay iyon ng Seksyon 13 ng Copyright Act ”anumang kumpleto o bahagyang pagproseso o imitasyon sa isang binagong anyo” ay bumubuo ng isang pagpaparami. Kaya ang reproduction ay may kasamang higit sa isang 1-on-1 na kopya, ngunit hindi malinaw kung aling pamantayan ang dapat gamitin upang masuri ang mga borderline na kaso. Ang kakulangan ng kalinawan na ito ay nagkaroon ng epekto sa pagsasagawa ng sound sampling sa mahabang panahon. Hindi alam ng mga sample na artista kung kailan nilalabag ang kanilang mga karapatan.

Noong 2019, nilinaw ito ng Court of Justice ng European Union (CJEU) sa bahagi ng Pelham paghatol, kasunod ng mga paunang tanong na ibinangon ng German Bundesgerichtshof (BGH) (CJEU 29 Hulyo 2019, C-476/17, ECLI:EU:C:2019:624). Natuklasan ng CJEU, inter alia, na ang isang sample ay maaaring isang reproduction ng isang ponograma, anuman ang haba ng sample (para. 29). Samakatuwid, ang isang segundong sample ay maaari ding maging isang paglabag. Bilang karagdagan, pinasiyahan na "kung saan, sa paggamit ng kanyang kalayaan sa pagpapahayag, ang isang gumagamit ay nag-transcribe ng isang sound fragment mula sa isang ponograma para gamitin sa isang bagong akda, sa isang binagong anyo na hindi nakikilala ng tainga, ang gayong paggamit ay dapat ituring na hindi isang 'pagpaparami' sa loob ng kahulugan ng Artikulo 2(c) ng Direktiba 2001/29′ (talata 31, bahagi ng operasyon sa ilalim ng 1). Samakatuwid, kung ang isang sample ay na-edit sa paraang ang sound fragment na orihinal na kinuha ay hindi na nakikilala ng tainga, walang tanong na reproduction ng phonogram. Sa ganoong sitwasyon, hindi kailangan ang pahintulot para sa sound sampling mula sa mga may-katuturang may hawak ng karapatan. Pagkatapos ng referral pabalik mula sa CJEU, nagpasya ang BGH noong 30 Abril 2020 sa Metall auf Metall IV, kung saan tinukoy nito ang tainga kung saan hindi dapat makilala ang sample: ang tainga ng karaniwang tagapakinig ng musika (BGH 30 Abril 2020, I ZR 115/16 (Metall auf Metall IV), para. 29). Bagama't ang mga hatol ng ECJ at ng BGH ay may kinalaman sa kaugnay na karapatan ng producer ng ponograma, ito ay kapani-paniwala na ang mga pamantayang nabuo sa mga hatol na ito ay nalalapat din sa isang paglabag sa pamamagitan ng mahusay na sampling ng copyright ng tagapalabas at kaugnay na karapatan. Ang copyright at ang mga kaugnay na karapatan ng gumaganap ay may mas mataas na limitasyon ng proteksyon upang ang isang apela sa kaugnay na karapatan ng producer ng phonogram ay, sa prinsipyo, ay magiging mas matagumpay sa kaganapan ng isang di-umano'y paglabag sa pamamagitan ng sound sampling. Para sa proteksyon sa copyright, halimbawa, ang isang sound fragment ay dapat maging kwalipikado bilang isang 'sariling intelektwal na paglikha'. Walang ganoong kinakailangan sa proteksyon para sa karatig na proteksyon ng mga karapatan ng producer ng phonogram.

Sa prinsipyo, ito ay, samakatuwid, isang paglabag sa karapatan ng pagpaparami kung ang isang tao samples a tunog sa paraang nakikilala ng karaniwang tagapakinig ng musika. Gayunpaman, ang Artikulo 5 ng Direktiba sa Copyright ay naglalaman ng ilang mga limitasyon at mga eksepsiyon sa karapatan sa pagpaparami sa Artikulo 2 ng Direktiba sa Copyright, kabilang ang isang pagbubukod sa quote at isang pagbubukod para sa parody. Ang sound sampling sa isang normal na komersyal na konteksto ay karaniwang hindi saklaw nito, dahil sa mahigpit na legal na mga kinakailangan.

Ang isang taong nahahanap ang kanyang sarili sa isang sitwasyon kung saan na-sample ang kanyang mga sound fragment ay dapat magtanong sa kanyang sarili ng sumusunod na tanong:

 • May pahintulot ba ang taong nagsa-sample na gawin ito mula sa mga may-katuturang may hawak ng karapatan?
 • Na-edit ba ang sample upang gawin itong hindi makilala ng karaniwang tagapakinig ng musika?
 • Ang sample ba ay nasa ilalim ng alinman sa mga pagbubukod o limitasyon?

Kung sakaling may pinaghihinalaang paglabag, maaaring magsagawa ng aksyon sa mga sumusunod na paraan:

 • Magpadala ng sulat ng patawag upang itigil ang paglabag.
  • Isang lohikal na unang hakbang kung gusto mong ihinto ang paglabag sa lalong madaling panahon. Lalo na kung hindi ka naghahanap ng mga pinsala ngunit gusto mo lang matigil ang paglabag.
 • Makipag-ayos sa sinasabing lumalabag sa limasin ang sample.
  • Maaaring ang kaso na ang pinaghihinalaang lumalabag ay hindi sinasadya, o hindi bababa sa hindi nag-iisip ng dalawang beses, nilabag ang mga karapatan ng isang tao. Sa kasong iyon, maaaring kasuhan ang pinaghihinalaang lumalabag at linawin na nangyari ang paglabag. Mula doon, maaaring makipag-ayos ang mga kundisyon para sa pagbibigay ng pahintulot ng may hawak ng mga karapatan na magsampol. Halimbawa, ang pagpapatungkol, naaangkop na kabayaran, o mga royalty ay maaaring hilingin ng may hawak ng mga karapatan. Ang prosesong ito ng pagbibigay at pagkuha ng pahintulot sa sample ay tinatawag din pagpapalinaw. Sa normal na kurso ng mga kaganapan, ang prosesong ito ay nangyayari bago mangyari ang anumang paglabag.
 • Pagsisimula ng isang sibil na aksyon sa korte laban sa pinaghihinalaang lumalabag.
  • Ang isang paghahabol ay maaaring isumite sa hukuman batay sa isang paglabag sa copyright o mga kaugnay na karapatan. Halimbawa, maaaring i-claim na ang kabilang partido ay kumilos nang labag sa batas sa pamamagitan ng paglabag (Artikulo 3:302 ng Dutch Civil Code), maaaring i-claim ang mga pinsala (Artikulo 27 ng CA, Artikulo 16 paragraph 1 ng NRA) at isang tubo maaaring ibigay (Artikulo 27a ng CA, Artikulo 16 talata 2 ng NRA).

Law & More ay ikalulugod na tulungan ka sa pagbuo ng isang demand letter, ang mga negosasyon sa pinaghihinalaang lumalabag at/o ang pagsisimula ng mga legal na paglilitis.

Law & More