Ang Bagong Susog sa Dutch Trust Office Supervision Act

Dutch Trust Offices Supervision Act

Ang Bagong Susog sa Dutch Trust Offices Supervision Act at ang pagbibigay ng domicile plus

Sa mga nakaraang taon ang sektor ng tiwala sa Dutch ay naging isang mataas na regulated sektor. Ang mga tanggapan ng tiwala sa Netherlands ay nasa ilalim ng mahigpit na pangangasiwa. Ang dahilan para sa ito ay na sa wakas ay naiintindihan ng regulator at natanto na ang mga tungkulin ng tiwala ay may malaking panganib na maging kasangkot sa laundering ng pera o pagsasagawa ng negosyo sa mga mapanlinlang na partido. Upang mapangasiwaan ang mga tungkulin ng tiwala at upang ayusin ang sektor, ang puwersa ng pangangasiwa ng tanggapan ng Dutch Trust (Wtt) ay pinasok sa puwersa noong 2004. Batay sa batas na ito, ang mga tanggapan ng tiwala ay kailangang matugunan ang ilang mga kinakailangan upang magawa magsagawa ng kanilang mga aktibidad. Kamakailan pa pa ang isa pang susog sa Wtt ay pinagtibay, na nagsimula noong Enero 1, 2019. Ang panukalang batas na ito ay sumasama, bukod sa iba pang mga bagay, na ang kahulugan ng tagapagbigay ng domicile ayon sa Wtt ay naging mas malawak. Bilang resulta ng susog na ito, mas maraming mga institusyon ang nahuhulog sa saklaw ng Wtt, na maaaring magkaroon ng pangunahing mga kahihinatnan para sa mga institusyong ito. Sa artikulong ito ay ipaliwanag kung ano ang kaugnayan ng susog ng Wtt tungkol sa pagbibigay ng domicile at kung ano ang mga praktikal na bunga ng susog sa loob ng lugar na ito.

Ang Bagong Susog sa Dutch Trust Office Supervision Act at ang pagbibigay ng domicile plus

1. Ang background ng pagkilos ng tanggapan ng Dutch Trust office

 Ang tanggapan ng tiwala ay isang ligal na nilalang, kumpanya o natural na tao na, propesyonal o komersyal, ay nagbibigay ng isa o higit pang mga serbisyo ng tiwala, kasama o walang iba pang mga ligal na nilalang o kumpanya. Tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan ng Wtt, ang mga tanggapan ng tiwala ay napapailalim sa pangangasiwa. Ang namamahala sa awtoridad ay ang Dutch Central Bank. Nang walang pahintulot mula sa Dutch Central Bank, ang mga tanggapan ng tiwala ay hindi pinapayagan na gumana mula sa isang tanggapan sa Netherlands. Kasama sa Wtt, bukod sa iba pang mga paksa, ang kahulugan ng isang tiwala sa tanggapan at ang mga iniaatas na magtitiwala sa mga tanggapan sa Netherlands ay dapat matugunan upang makakuha ng isang permit. Kinaklase ng Wtt ang limang kategorya ng mga serbisyo ng tiwala. Ang mga samahan na nagbibigay ng mga serbisyong ito ay tinukoy bilang isang tiwala sa tanggapan at nangangailangan ng permiso ayon sa Wtt. May kinalaman ito sa mga sumusunod na serbisyo:

 • pagiging isang direktor o kasosyo ng isang ligal na tao o kumpanya;
 • ang pagbibigay ng isang address o isang postal address, kasama ang pagbibigay ng karagdagang mga serbisyo (pagbibigay ng domicile plus);
 • ang paggamit ng isang kumpanya ng conduit para sa pakinabang ng kliyente;
 • nagbebenta o namamagitan sa pagbebenta ng mga ligal na nilalang;
 • kumikilos bilang isang tiwala.

Ang mga awtoridad sa Olanda ay mayroong iba't ibang mga kadahilanan para ipakilala ang Wtt. Bago ang pagpapakilala ng Wtt, ang sektor ng pagtitiwala ay hindi, o halos, nai-map, lalo na tungkol sa malaking pangkat ng mas maliit na mga tanggapan ng pagtitiwala. Sa pamamagitan ng pagpapakilala sa pangangasiwa, ang isang mas mahusay na pagtingin sa sektor ng pagtitiwala ay maaaring magawa. Ang pangalawang dahilan para ipakilala ang Wtt ay ang mga internasyonal na organisasyon, tulad ng Financial Action Task Force, na itinuro ang isang mas mataas na peligro para sa mga tanggapan ng pagtitiwala na maging kasangkot, bukod sa iba pang mga bagay, money laundering at fiscal evasion. Ayon sa mga organisasyong ito, mayroong panganib sa integridad sa sektor ng pagtitiwala na kailangang mapamahalaan sa pamamagitan ng regulasyon at pangangasiwa. Inirekomenda din ng mga pang-internasyong institusyong ito ang mga hakbang, kabilang ang prinsipyo na alam-ng-customer, na nakatuon sa hindi masisira na pagpapatakbo ng negosyo at kung saan kailangang malaman ng mga tanggapan ng tiwala kanino sila nagsasagawa ng negosyo. Nilalayon upang maiwasan ang negosyong iyon ay isinasagawa sa mga mapanlinlang o kriminal na partido. Ang huling dahilan para ipakilala ang Wtt ay ang pagsasaayos ng sarili patungkol sa mga tanggapan ng pagtitiwala sa Netherlands ay hindi itinuturing na sapat. Hindi lahat ng mga tanggapan ng pagtitiwala ay napapailalim sa parehong mga patakaran, dahil hindi lahat ng mga tanggapan ay nagkakaisa sa isang sangay o propesyonal na samahan. Bukod dito, isang awtoridad na nangangasiwa na makakatiyak na ang pagpapatupad ng mga patakaran ay nawawala. [1] Tiniyak ng Wtt na ang malinaw na regulasyon hinggil sa mga tanggapan ng pagtitiwala ay naitatag at na ang mga nabanggit na problema ay naayos.

2. Ang kahulugan ng pagbibigay ng domicile plus service

 Mula nang ipakilala ang Wtt noong 2004, nagkaroon ng regular na pag-amyenda sa batas na ito. Noong Nobyembre 6, 2018, ang Dutch Senate ay nagpatibay ng isang bagong susog sa Wtt. Sa bagong batas ng pangangasiwa ng tanggapan ng Dutch Trust na 2018 (Wtt 2018), na nagsimula nang ipatupad noong Enero 1, 2019, ang mga kinakailangan na dapat matugunan ng mga tanggapan ng pagtitiwala ay naging mas mahigpit at ang awtoridad ng pangangasiwa ay may higit na nangangahulugang magagamit na pagpapatupad. Ang pagbabagong ito ay, bukod sa iba pa, pinahaba ang konsepto ng 'pagbibigay ng domicile plus'. Sa ilalim ng lumang Wtt ang sumusunod na serbisyo ay itinuturing na isang serbisyo sa pagtitiwala: ang pagkakaloob ng isang address para sa isang ligal na entidad na pinagsama sa pagsasagawa ng mga karagdagang serbisyo. Ito ay tinatawag ding pagkakaloob ng domicile plus.

Una sa lahat, mahalaga na maunawaan kung ano ang eksaktong paglalaan ng mga apektado sa bahay. Ayon sa Wtt, ang pagkakaloob ng domicile ay ang pagbibigay ng isang postal address o isang pagbisita sa address, sa pamamagitan ng pagkakasunud-sunod o isang ligal na nilalang, kumpanya o likas na tao na hindi kabilang sa parehong pangkat tulad ng tagapagbigay ng address. Kung ang entity na nagbibigay ng address ay nagsasagawa ng karagdagang mga serbisyo bilang karagdagan sa probisyon na ito, pinag-uusapan namin ang pagkakaloob ng domicile plus. Sama-sama, ang mga aktibidad na ito ay itinuturing na isang serbisyo ng tiwala ayon sa Wtt. Ang mga sumusunod na karagdagang serbisyo ay nababahala sa ilalim ng dating Wtt:

 • pagbibigay payo o pagbibigay ng tulong sa pribadong batas, maliban sa pagsasagawa ng mga aktibidad sa pagtanggap;
 • pagbibigay ng payo sa buwis o pag-aalaga ng mga pagbabalik ng buwis at mga kaugnay na serbisyo;
 • pagsasagawa ng mga aktibidad na may kaugnayan sa paghahanda, pagtatasa o pag-audit ng taunang mga account o ang pagsasagawa ng mga administrasyon;
 • pangangalap ng isang direktor para sa isang ligal na nilalang o kumpanya;
 • iba pang mga karagdagang aktibidad na itinalaga ng pangkalahatang pagkakasunud-sunod ng administrasyon.

Ang pagkakaloob ng domicile kasama ang pagsasagawa ng isa sa mga karagdagang serbisyo na nabanggit sa itaas ay itinuturing na isang serbisyo ng tiwala sa ilalim ng lumang Wtt. Ang mga samahan na nagbibigay ng kombinasyon ng mga serbisyo na ito ay dapat magkaroon ng permit ayon sa Wtt.

Sa ilalim ng Wtt 2018, ang mga karagdagang serbisyo ay bahagyang nabago. Nababahala ngayon ang mga sumusunod na aktibidad:

 • pagbibigay ng ligal na payo o pagbibigay ng tulong, maliban sa pagsasagawa ng mga aktibidad sa pagtanggap;
 • pag-aalaga ng mga pagpapahayag ng buwis at mga kaugnay na serbisyo;
 • pagsasagawa ng mga aktibidad na may kaugnayan sa paghahanda, pagtatasa o pag-audit ng taunang mga account o ang pagsasagawa ng mga administrasyon;
 • pangangalap ng isang direktor para sa isang ligal na nilalang o kumpanya;
 • iba pang mga karagdagang aktibidad na itinalaga ng pangkalahatang pagkakasunud-sunod ng administrasyon.

Malinaw na ang mga karagdagang serbisyo sa ilalim ng Wtt 2018 ay hindi lumihis ng marami sa mga karagdagang serbisyo sa ilalim ng lumang Wtt. Ang kahulugan ng pagbibigay ng payo sa ilalim ng unang punto ay bahagyang pinalawak at ang pagkakaloob ng payo ng buwis ay nakuha sa kahulugan, ngunit kung hindi man ay nag-aalala ito halos sa parehong mga karagdagang serbisyo.

Gayunpaman, kapag ang Wtt 2018 ay inihahambing sa matandang Wtt, isang mahusay na pagbabago tungkol sa pagkakaloob ng domicile plus ay makikita. Alinsunod sa artikulo 3, talata 4, sub b Wtt 2018, ipinagbabawal na magsagawa ng mga aktibidad nang walang pahintulot batay sa batas na ito, na naglalayong kapwa ang pagkakaloob ng isang postal address o isang pagbisita sa adres na tinukoy sa seksyon b ng kahulugan ng mga serbisyo ng tiwala, at sa pagsasagawa ng mga karagdagang serbisyo na tinukoy sa bahaging iyon, para sa pakinabang ng isa at sa parehong likas na tao, ligal na nilalang o kumpanya.[2]

Ang pagbabawal na ito ay lumitaw dahil ang pagkakaloob ng domicile at ang pagsasagawa ng mga karagdagang serbisyo ay madalas hiwalay sa pagsasanay, na nangangahulugang ang mga serbisyong ito ay hindi isinasagawa ng parehong partido. Sa halip, ang isang partido halimbawa ay nagsasagawa ng karagdagang mga serbisyo at pagkatapos ay dinadala ang kliyente sa pakikipag-ugnay sa isa pang partido na nagbibigay ng domicile. Dahil ang pagsasagawa ng mga karagdagang serbisyo at pagkakaloob ng domicile ay hindi isinasagawa ng parehong partido, ginagawa namin sa prinsipyo na hindi nagsasalita ng isang serbisyo ng tiwala ayon sa dating Wtt. Sa pamamagitan ng paghihiwalay ng mga serbisyong ito, wala ding kinakailangang permiso ayon sa matandang Wtt at ang obligasyong makuha ang permit na ito ay maiiwasan. Upang maiwasan ang paghihiwalay ng mga serbisyo ng tiwala sa hinaharap, isang pagbabawal ay kasama sa artikulo 3, talata 4, sub b Wtt 2018.

3. Mga praktikal na bunga ng pagbabawal ng paghihiwalay sa mga serbisyo ng tiwala

Ayon sa matandang Wtt, ang mga aktibidad ng mga nagbibigay ng serbisyo na naghihiwalay sa pagkakaloob ng domicile at pagsasagawa ng mga karagdagang aktibidad, at ginagampanan ng mga serbisyong ito ng iba't ibang mga partido, ay hindi nahuhulog sa loob ng kahulugan ng isang serbisyo ng tiwala. Gayunpaman, sa pagbabawal mula sa artikulo 3, talata 4, sub b Wtt 2018, ipinagbabawal din para sa mga partido na pinaghiwalay ang mga serbisyo ng tiwala na magsagawa ng mga naturang gawain nang walang pahintulot. Sinasamantala nito na ang mga partido na nais na magpatuloy upang maisagawa ang kanilang mga aktibidad sa ganitong paraan, ay nangangailangan ng isang pahintulot at samakatuwid ay nahuhulog din sa ilalim ng pangangasiwa ng Dutch National Bank.

Kinakailangan ng pagbabawal na ang mga service provider ay nagbibigay ng isang serbisyo ng tiwala ayon sa Wtt 2018 kapag nagsasagawa sila ng mga aktibidad na naglalayong kapwa ang pagkakaloob ng domicile at sa pagsasagawa ng mga karagdagang serbisyo. Ang isang service provider ay hindi pinapayagan na magsagawa ng karagdagang mga serbisyo at pagkatapos ay dalhin ang kanyang kliyente sa pakikipag-ugnay sa isa pang partido na nagbibigay ng pag-aari, nang walang pagkakaroon ng permit ayon sa Wtt. Bukod dito, isang service provider ay hindi pinapayagan na kumilos bilang isang tagapamagitan sa pamamagitan ng pagdadala sa isang kliyente sa pakikipag-ugnay sa iba't ibang mga partido na maaaring magbigay ng domicile at magsagawa ng mga karagdagang serbisyo, nang walang pahintulot.[3] Ito ang kaso kung ang tagapamagitan na ito ay hindi nagbibigay ng domicile mismo, o nagsasagawa ng mga karagdagang serbisyo.

4. Ang pagtukoy sa mga kliyente sa mga tiyak na tagapagkaloob ng domicile

Sa pagsasagawa, madalas na mga partido na nagsasagawa ng mga karagdagang serbisyo at pagkatapos ay sumangguni sa kliyente sa isang tiyak na tagabigay ng domicile. Bilang kapalit ng referral na ito, ang provider ng domicile ay madalas na nagbabayad ng isang komisyon sa partido na tinukoy ang kliyente. Gayunpaman, ayon sa Wtt 2018, hindi na pinahihintulutan na ang mga service provider ay makipagtulungan at sadyang paghiwalayin ang kanilang mga serbisyo upang maiwasan ang Wtt. Kung ang isang samahan ay nagsasagawa ng mga karagdagang serbisyo para sa mga kliyente, hindi pinapayagan na sumangguni sa mga kliyente na ito sa mga tiyak na tagapagkaloob ng domicile. Ito ay nangangahulugan na mayroong isang pakikipagtulungan sa pagitan ng mga partido na naglalayong maiwasan ang Wtt. Bukod dito, kapag ang isang komisyon ay natanggap para sa mga referral, maliwanag na mayroong isang pakikipagtulungan sa pagitan ng mga partido kung saan ang mga serbisyo ng tiwala ay pinaghiwalay.

Ang nauugnay na artikulo mula sa Wtt ay nagsasalita tungkol sa pagganap ng mga aktibidad nakatutok sa kapwa nagbibigay ng isang postal address o isang pagbisita sa address at sa pagsasagawa ng mga karagdagang serbisyo. Ang memorandum ng susog ay tumutukoy sa nagdadala sa kliyente sa pakikipag-ugnay na may iba't ibang mga partido. [4] Ang Wtt 2018 ay isang bagong batas, kaya sa ngayon ay walang mga hatol ng panghukuman hinggil sa batas na ito. Bukod dito, tinatalakay lamang ng nauugnay na panitikan ang mga pagbabago na kinukuha ng batas na ito. Nangangahulugan ito na, sa sandaling ito, hindi pa malinaw kung paano eksaktong gagana ang batas sa pagsasagawa. Bilang isang resulta, hindi namin alam sa sandaling ito kung aling mga pagkilos ang eksaktong nahuhulog sa mga kahulugan ng 'naglalayong' at 'nagdadala ng contact sa'. Samakatuwid ay kasalukuyang hindi posible na sabihin kung aling mga aksyon ang nahuhulog nang eksakto sa ilalim ng pagbabawal ng artikulong 3, talata 4, sub b Wtt 2018. Gayunpaman, tiyak na ito ay isang antas ng pag-slide. Ang pagtukoy sa mga tukoy na tagabigay ng domicile at ang pagtanggap ng isang komisyon para sa mga referral na ito ay itinuturing na nagdadala sa mga kliyente sa pakikipag-ugnay sa isang tagapagbigay ng domicile. Ang pagrerekomenda ng mga partikular na tagabigay ng domicile kung saan ang isa ay may mahusay na karanasan na nagdudulot ng peligro, bagaman ang kliyente ay nasa prinsipyo na hindi direktang tinukoy sa isang tagapagbigay ng domicile. Gayunpaman, sa kasong ito ang isang tukoy na tagapagbigay ng domicile na maaaring makipag-ugnay sa kliyente ay nabanggit. Mayroong isang magandang pagkakataon na ito ay makikita bilang 'pagdadala sa client sa contact' sa isang tagapagbigay ng domicile. Pagkatapos ng lahat, sa kasong ito ang kliyente ay hindi kailangang gumawa ng anumang pagsisikap sa kanyang sarili upang makahanap ng isang tagapagbigay ng domicile. Ito pa rin ang tanong kung pinag-uusapan natin ang 'pagdadala sa kliyente sa pakikipag-ugnay' kapag ang isang kliyente ay na-refer sa isang napunan sa pahina ng paghahanap sa Google. Ito ay dahil sa paggawa nito, walang tiyak na tagapagbigay ng domicile ang inirerekumenda, ngunit ang institusyon ay nagbibigay ng mga pangalan ng mga nagbibigay ng domicile sa kliyente. Upang linawin kung aling mga pagkilos ang eksaktong napapaloob sa saklaw ng pagbabawal, ang ligal na probisyon ay kailangang paunlarin sa batas ng kaso.

5. Konklusyon

Malinaw na ang Wtt 2018 ay maaaring magkaroon ng mga pangunahing kahihinatnan para sa mga partido na nagsasagawa ng karagdagang mga serbisyo at sa parehong oras ay sumangguni sa kanilang mga kliyente sa isa pang partido na maaaring magbigay ng domicile. Sa ilalim ng matandang Wtt, ang mga institusyong ito ay hindi nahulog sa loob ng saklaw ng Wtt at samakatuwid ay hindi nangangailangan ng isang pahintulot ayon sa Wtt. Gayunpaman, dahil ang Wtt 2018 ay pumasok sa puwersa, mayroong pagbabawal sa tinatawag na paghihiwalay ng mga serbisyo ng tiwala. Mula ngayon, ang mga institusyon na nagsasagawa ng mga aktibidad na nakatuon sa parehong pagkakaloob ng domicile at sa pagsasagawa ng mga karagdagang serbisyo, ay nahuhulog sa saklaw ng Wtt at kailangang makakuha ng isang permit ayon sa batas na ito. Sa pagsasagawa, maraming mga organisasyon na nagsasagawa ng mga karagdagang serbisyo at pagkatapos ay sumangguni sa kanilang mga kliyente sa isang tagapagbigay ng domicile. Para sa bawat kliyente na tinutukoy nila, nakakatanggap sila ng isang komisyon mula sa tagapagbigay ng domicile. Gayunpaman, mula nang mapasok ang Wtt 2018, hindi na pinahihintulutan ang mga service provider na makipagtulungan at sinasadyang paghiwalayin ang mga serbisyo upang maiwasan ang Wtt. Ang mga samahan na gumagana sa batayan na ito, ay dapat samakatuwid ay tumingin ng isang kritikal na pagtingin sa kanilang mga aktibidad. Ang mga samahang ito ay may dalawang pagpipilian: inaayos nila ang kanilang mga aktibidad, o nahulog sila sa loob ng saklaw ng Wtt at samakatuwid ay nangangailangan ng isang pahintulot at napapailalim sa pangangasiwa ng Dutch Central Bank.

Makipag-ugnay sa

Kung mayroon kang mga katanungan o komento pagkatapos basahin ang artikulong ito, mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnay kay mr. Si Maxim Hodak, abogado sa Law & More sa pamamagitan ng maxim.hodak@lawandmore.nl, o mr. Tom Meevis, abugado sa Law & More sa pamamagitan ng tom.meevis@lawandmore.nl, o tumawag sa +31 (0) 40-3690680.

 

[1] K. Frielink, Toezicht Trustkantoren sa Nederland, Deventer: Wolters Kluwer Nederland 2004.

[2] Kamerstukken II 2017/18, 34 910, 7 (Nota van Wijziging).

[3] Kamerstukken II 2017/18, 34 910, 7 (Nota van Wijziging).

[4] Kamerstukken II 2017/18, 34 910, 7 (Nota van Wijziging).

Settings para sa pagsasa-pribado
Gumagamit kami ng cookies upang mapagbuti ang iyong karanasan habang ginagamit ang aming website. Kung gumagamit ka ng aming Mga Serbisyo sa pamamagitan ng isang browser maaari mong paghigpitan, harangan o alisin ang mga cookies sa pamamagitan ng mga setting ng iyong web browser. Gumagamit din kami ng nilalaman at mga script mula sa mga third party na maaaring gumamit ng mga teknolohiya sa pagsubaybay. Maaari mong piliing ibigay ang iyong pahintulot sa ibaba upang payagan ang mga naturang third party na pag-embre. Para sa kumpletong impormasyon tungkol sa cookies na ginagamit namin, kinokolekta namin ang data at kung paano namin ito pinoproseso, mangyaring suriin ang aming Pribadong Patakaran
Law & More B.V.