Ang sapilitang pag-areglo: Upang sumang-ayon o hindi sumang-ayon?

Ang sapilitang pag-areglo: Upang sumang-ayon o hindi sumang-ayon?

Ang isang may utang na hindi na makabayad ng kanyang natitirang mga utang ay may ilang mga pagpipilian. Maaari siyang mag-file para sa kanyang sarili bangkarota o mag-apply para sa pagpasok sa batas na pag-aayos ng pag-aayos ng utang. Ang isang nagpautang ay maaari ring mag-aplay para sa pagkalugi ng kanyang utang. Bago ang isang may utang ay maipapasok sa WSNP (Batas sa Pagbubuo ng Utang ng Mga Utang sa Likas), kailangan niyang dumaan sa isang nakalulugod na pamamaraan. Sa prosesong ito, isang pagtatangka ay ginawa upang maabot ang isang kaaya-ayang pag-areglo sa lahat ng mga nagpapautang. Kung ang isa o higit pang mga nagpapautang ay hindi sumasang-ayon, ang may utang ay maaaring hilingin sa korte na pilitin ang mga tumatanggi na nagpapautang na sumang-ayon sa pag-areglo.

Sapilitang pag-areglo

Ang sapilitang pag-areglo ay kinokontrol sa artikulong 287a Batas sa Pagkabangkarote. Dapat isumite ng nagpautang ang kahilingan para sa isang sapilitang pag-areglo sa korte kasabay ng aplikasyon para sa pagpasok sa WSNP. Kasunod nito, ang lahat ng tumatanggi na mga nagpapautang ay ipatawag sa pagdinig. Maaari kang magsumite ng nakasulat na pagtatanggol o maaari mong isulong ang iyong pagtatanggol sa panahon ng pagdinig. Susuriin ng korte kung makatuwiran mong tumanggi sa maayos na pag-areglo. Ang hindi katimbang sa pagitan ng iyong interes sa pagtanggi at mga interes ng may utang o iba pang mga nagpautang na apektado ng pagtanggi na iyon ay isasaalang-alang. Kung ang korte ay sa palagay na hindi mo makatuwirang tumanggi na sumang-ayon sa pag-aayos ng utang, bibigyan ang kahilingan para sa pagpapataw ng isang sapilitang pag-areglo. Pagkatapos ay kakailanganin mong sumang-ayon sa inaalok na pag-areglo at pagkatapos ay tatanggapin mo ang isang bahagyang pagbabayad ng iyong habol. Bilang karagdagan, bilang tumatanggi na nagpapautang, aatasan kang bayaran ang mga gastos sa paglilitis. Kung ang sapilitang pag-areglo ay hindi ipinataw, susuriin kung ang iyong may utang ay maaaring ipasok sa muling pagbubuo ng utang, kahit na panatilihin lamang ng may utang ang kahilingan.

Ang sapilitang pag-areglo: Upang sumang-ayon o hindi sumang-ayon?

Kailangan mo bang sumang-ayon bilang isang nagpapautang?

Ang panimulang punto ay may karapatan ka sa buong pagbabayad ng iyong paghahabol. Samakatuwid, sa prinsipyo, hindi mo kailangang sumang-ayon sa isang bahagyang pagbabayad o isang (kaaya-aya) na pagsasaayos ng pagbabayad.

Isasaalang-alang ng korte ang iba't ibang mga katotohanan at pangyayari sa pagsasaalang-alang sa kahilingan. Madalas susuriin ng hukom ang mga sumusunod na aspeto:

 • ang panukala ay mabuti at mapagkakatiwalaang dokumentado;
 • ang panukala sa muling pagbubuo ng utang ay sinuri ng isang independiyente at dalubhasang partido (hal. isang munisipal na credit bank);
 • ito ay nagawang sapat na malinaw na ang alok ay ang labis na ang may utang ay dapat isaalang-alang sa pananalapi na may kakayahang gumawa;
 • ang kahalili ng pagkabangkarote o muling pagbubuo ng utang ay nag-aalok ng ilang pag-asam para sa may utang;
 • ang kahalili ng pagkabangkarote o pag-aayos ng utang ay nag-aalok ng ilang prospect para sa pinagkakautangan: gaano malamang na ang tumatanggi na nagpautang ay makakatanggap ng parehong halaga o higit pa?
 • malamang na ang sapilitang kooperasyon sa isang pag-aayos ng utang ay nagpapangit ng kumpetisyon para sa pinagkakautangan;
 • may precedent para sa mga katulad na kaso;
 • ano ang kabigatan ng interes sa pananalapi ng nagpautang sa ganap na pagsunod;
 • anong proporsyon ng kabuuang utang ang naitala ng tumatanggi na pinagkakautangan;
 • ang tumatanggi na nagpapautang ay tatayo nang mag-isa sa tabi ng iba pang mga nagpapautang na sumasang-ayon sa pagbabayad ng utang;
 • mayroon nang dati nang isang kaaya-aya o sapilitang pagbabayad ng utang na hindi naipatupad nang maayos. [1]

Isang halimbawa ang ibinibigay dito upang linawin kung paano susuriin ng hukom ang mga nasabing kaso. Sa kaso sa harap ng Hukuman ng Apela sa Den Bosch [2], ito ay isinasaalang-alang na ang alok na ginawa ng may utang sa kanyang mga pinagkakautangan sa ilalim ng isang nakalulugod na pag-areglo ay hindi maaaring isaalang-alang bilang matinding na maaari niyang asahan na may kakayahang pampinansyal . Mahalagang tandaan na ang may utang ay medyo bata pa (25 taon) at, bahagyang dahil sa edad na iyon, ay may prinsipyo na may mataas na potensyal na kakayahang kumita. Magagawa rin nitong makumpleto ang isang pagkakalagay ng trabaho sa maikling panahon. Sa sitwasyong iyon, inaasahan na ang may utang ay makakahanap ng bayad na trabaho. Ang tunay na mga inaasahan sa trabaho ay hindi kasama sa inalok na pag-aayos ng utang. Bilang isang resulta, hindi posible na matukoy nang maayos kung ano ang landas ng pag-aayos ng batas ayon sa batas na mag-aalok sa mga tuntunin ng mga kinalabasan. Bukod dito, ang utang ng tumatanggi na nagpapautang, DUO, ay nagkuwenta ng isang malaking proporsyon ng kabuuang utang. Ang korte ng apela ay sa palagay na ang DUO ay makatuwirang tumanggi na sumang-ayon sa maayos na pag-areglo.

Ang halimbawang ito ay para sa mga hangarin lamang sa paglalarawan. May mga iba pang mga pangyayaring kasangkot din. Kung ang isang nagpapautang ay maaaring tumanggi na sumang-ayon sa napakasayang pag-areglo ay nag-iiba-iba sa bawat kaso. Nakasalalay ito sa mga tukoy na katotohanan at pangyayari. Nahaharap ka ba sa isang sapilitang pag-areglo? Mangyaring makipag-ugnay sa isa sa mga abugado sa Law & More. Maaari silang gumuhit ng isang pagtatanggol para sa iyo at tulungan ka sa panahon ng isang pagdinig.

[1] Court of Appeal 's-Hertogenbosch Hulyo 9, 2020, ECLI: NL: GHSHE: 2020: 2101.

[2] Court of Appeal 's-Hertogenbosch Abril 12, 2018, ECLI: NL: GHSHE: 2018: 1583.

Law & More