Obligasyon ng employer at ng empleyado... image

Mga obligasyon ng employer at ng empleyado...

Mga obligasyon ng employer at ng empleyado alinsunod sa Working Conditions Act

Anumang gawain ang gagawin mo, ang pangunahing prinsipyo sa Netherlands ay ang bawat isa ay dapat na makapagtrabaho nang ligtas at malusog. Ang pangitain sa likod ng saligang ito ay ang trabaho ay hindi dapat humantong sa sakit na pisikal o pangkaisipan at hindi talaga sa kamatayan bilang isang resulta. Ang prinsipyong ito ay ginagarantiyahan sa pagsasagawa ng Batas sa Mga Kundisyon sa Paggawa. Samakatuwid ang gawaing ito ay naglalayong itaguyod ang mahusay na mga kondisyon sa pagtatrabaho at maiwasan ang sakit at kawalan ng kakayahan para sa trabaho ng mga empleyado. Ikaw ay isang employer? Sa kasong iyon, ang pangangalaga para sa isang malusog at ligtas na kapaligiran sa pagtatrabaho alinsunod sa Batas sa Mga Kundisyon sa Paggawa nakasalalay sa iyo. Sa loob ng iyong kumpanya, hindi lamang dapat may sapat na kaalaman sa malusog at ligtas na pagtatrabaho, ngunit dapat ding sundin ang mga alituntunin ng Batas sa Mga Kundisyon sa Paggawa upang maiwasan ang hindi kinakailangang panganib sa mga empleyado. Empleyado ka ba? Sa kasong iyon, ang ilang mga bagay ay inaasahan din sa iyo sa konteksto ng isang malusog at ligtas na kapaligiran sa pagtatrabaho.

Mga obligasyon ng empleyado

Ayon sa Batas sa Mga Kundisyon sa Paggawa, ang tagapag-empleyo ay sa huli ay responsable para sa mga kondisyon sa pagtatrabaho kasama ang kanyang empleyado. Bilang isang empleyado, samakatuwid dapat kang magbigay ng kontribusyon sa paglikha ng isang malusog at ligtas na lugar ng trabaho. Mas partikular, bilang isang empleyado, sa view ng Batas sa Mga Kundisyon sa Paggawa, obligado kang:

  • upang magamit nang tama ang kagamitan sa trabaho at mga mapanganib na sangkap;
  • hindi baguhin at / o alisin ang mga proteksyon sa kagamitan sa trabaho;
  • upang magamit nang tama ang personal na kagamitan sa pangangalaga / pantulong na magagamit ng employer at iimbak ang mga ito sa naaangkop na lugar;
  • makipagtulungan sa organisadong impormasyon at tagubilin;
  • upang ipaalam sa employer ang napansin na mga panganib sa kalusugan at kaligtasan sa kumpanya;
  • upang matulungan ang tagapag-empleyo at iba pang mga dalubhasang tao (tulad ng opisyal ng pag-iwas), kung kinakailangan, sa pagtupad ng kanilang mga obligasyon.

Sa madaling sabi, dapat kang kumilos nang responsable bilang isang empleyado. Ginagawa mo ito sa pamamagitan ng paggamit ng mga kundisyon sa pagtatrabaho sa isang ligtas na pamamaraan at sa pamamagitan ng pagganap ng iyong trabaho sa isang ligtas na paraan upang hindi mo mapahamak ang iyong sarili at ang iba.

Mga obligasyon ng employer

Upang makapagbigay ng isang malusog at ligtas na kapaligiran sa pagtatrabaho, ikaw bilang isang tagapag-empleyo ay dapat na magpatuloy sa isang patakaran na naglalayon sa pinakamahusay na posibleng mga kondisyon sa pagtatrabaho. Nagbibigay ang Batas sa Mga Kundisyon sa Paggawa ng direksyon para sa patakarang ito at mga kondisyon sa pagtatrabaho na sumunod dito. Halimbawa, ang patakaran sa mga kondisyon ng pagtatrabaho ay dapat sa anumang kaso ay binubuo ng a panganib na imbentaryo at pagsusuri (RI&E). Bilang isang tagapag-empleyo, dapat mong sabihin sa sulat kung aling mga panganib ang kailangan ng trabaho para sa iyong mga empleyado, kung paano ang mga panganib na ito sa kalusugan at kaligtasan ay nakatuon sa loob ng iyong kumpanya at kung aling mga panganib sa anyo ng mga aksidente sa trabaho ang nangyari. A opisyal ng pag-iwas tumutulong sa iyo na gumuhit ng isang imbentaryo ng panganib at pagsusuri at nagbibigay ng payo sa isang mabuting patakaran sa kalusugan at kaligtasan. Ang bawat kumpanya ay dapat na humirang ng hindi bababa sa isang naturang opisyal ng pag-iwas. Hindi ito dapat isang tao mula sa labas ng kumpanya. Nagtatrabaho ka ba ng 25 o mas kaunting mga empleyado? Pagkatapos ay maaari kang kumilos bilang isang opisyal ng pag-iwas sa iyong sarili.

Ang isa sa mga peligro na maaaring harapin ng anumang kumpanya na gumagamit ng mga empleyado ay ang pagliban. Ayon sa Batas sa Mga Kundisyon sa Paggawa, ikaw bilang isang tagapag-empleyo ay dapat magkaroon ng patakaran sa kawalan ng karamdaman. Paano ka nakikipag-usap sa isang employer sa absenteeism kapag nangyari ito sa loob ng iyong kumpanya? Dapat mong itala ang sagot sa katanungang ito sa isang malinaw, sapat na pamamaraan. Gayunpaman, upang mabawasan ang pagkakataon ng naturang peligro na mapagtanto, ipinapayong magkaroon ng pana-panahong pagsusuri sa kalusugan ng trabaho (PAGO) natupad sa loob ng iyong kumpanya. Sa panahon ng naturang pagsusuri, ang doktor ng kumpanya ay gumawa ng isang imbentaryo kung nakakaranas ka ng mga problema sa kalusugan dahil sa trabaho. Ang pakikilahok sa naturang pagsasaliksik ay hindi sapilitan para sa iyong empleyado, ngunit maaari itong maging napaka kapaki-pakinabang at mag-ambag sa isang malusog at mahalagang bilog ng mga empleyado.

Bilang karagdagan, upang maiwasan ang iba pang mga hindi inaasahang panganib, dapat kang magtalaga ng isang in-house emergency response team (BHV). Ang isang opisyal ng emergency response officer ay sinanay upang dalhin ang mga empleyado at customer sa kaligtasan sa isang emergency at samakatuwid ay mag-aambag sa kaligtasan ng iyong kumpanya. Maaari mong matukoy ang iyong sarili kung alin at kung gaano karaming mga tao ang iyong hinirang bilang isang opisyal ng pagtugon sa emergency. Nalalapat din ito sa paraan kung saan magaganap ang pagtugon sa emerhensiya ng kumpanya. Gayunpaman, dapat mong isaalang-alang ang laki ng iyong kumpanya.

Pagsubaybay at pagsunod

Sa kabila ng mga naaangkop na batas at regulasyon, ang mga aksidente sa trabaho ay nangyayari pa rin taun-taon sa Netherlands na madaling maiiwasan ng employer o empleyado. Ang pagkakaroon lamang ng Batas sa Mga Kundisyon sa Paggawa ay hindi laging lilitaw na sapat upang magarantiyahan ang prinsipyo na ang bawat isa ay dapat na magtrabaho nang ligtas at malusog. Iyon ang dahilan kung bakit sinusuri ng Inspectorate SZW kung ang mga employer, ngunit pati na rin kung ang mga empleyado ay sumusunod sa mga patakaran para sa malusog, ligtas at patas na trabaho. Ayon sa Batas sa Mga Kundisyon sa Paggawa, ang Inspektorate ay maaaring magpasimula ng isang pagsisiyasat kapag nangyari ang isang aksidente o kapag hiniling ito ng isang konseho ng trabaho o trade union. Bilang karagdagan, ang Inspectorate ay may malawak na kapangyarihan at kooperasyon sa pagsisiyasat na ito ay sapilitan. Kung ang Inspektorate ay nakakahanap ng isang paglabag sa Batas sa Mga Kundisyon sa Paggawa, ang paghinto ng trabaho ay maaaring magresulta sa isang malaking multa o isang krimen / pang-ekonomiyang pagkakasala. Upang maiwasan ang mga malalawak na hakbang, ipinapayong para sa iyo bilang isang tagapag-empleyo, ngunit din bilang isang empleyado, na sumunod sa lahat ng mga obligasyon ng Batas sa Mga Kundisyon sa Paggawa.

Mayroon ka bang mga katanungan tungkol sa blog na ito? Pagkatapos makipag-ugnay Law & More. Ang aming mga abugado ay dalubhasa sa larangan ng batas sa pagtatrabaho at masaya na magbigay sa iyo ng payo.

Law & More