Ang dating kasosyo na may karapatan sa pagpapanatili ay hindi gustong gumana - imahe

Ang dating kasosyo na may karapatan sa pagpapanatili ay hindi nais na gumana

Sa Netherlands, ang pagpapanatili ay isang kontribusyon sa pananalapi sa mga gastos sa pamumuhay ng dating kasosyo at anumang mga bata pagkatapos ng diborsyo. Ito ay isang halaga na iyong natatanggap o kailangang magbayad sa isang buwanang batayan. Kung wala kang sapat na kita upang suportahan ang iyong sarili, ikaw ay may karapatan sa sustento. Kung mayroon kang sapat na kita upang suportahan ang iyong sarili ngunit ang iyong dating kasosyo ay hindi, maaari kang hilingin na magbayad ng sustento. Ang antas ng pamumuhay sa oras ng kasal ay isinasaalang-alang. Ang paggawad ng suporta sa asawa ay batay sa pangangailangan ng may karapatan na partido at ang kapasidad sa pananalapi ng obligadong partido. Sa pagsasagawa, madalas na ito ang paksa ng talakayan sa pagitan ng mga partido. Maaaring ang iyong dating kasosyo ay nag-aangkin ng sustento habang siya ay talagang nagtatrabaho sa kanilang sarili. Maaari mong makita na ito ay napaka-hindi makatarungan, ngunit ano ang maaari mong gawin sa ganitong kaso?

Suporta ng spousal

Ang taong naghahabol sa suporta ng asawa ay dapat na magpatunay na wala siya o hindi sapat na kita upang suportahan siya at hindi rin niya nagawa ang kita na iyon. Kung karapat-dapat ka sa suporta ng asawa, ang panimulang punto ay dapat mong gawin ang lahat sa iyong makakaya upang mabigyan ang iyong sarili. Ang tungkulin na ito ay nagmumula sa batas at tinatawag ding obligasyong pagsisikap. Nangangahulugan ito na ang dating kasosyo na may karapatan sa alimony ay inaasahang maghanap ng trabaho sa panahong natatanggap niya ang sustento.

Ang obligasyong gumawa ng isang pagsisikap ay ang paksa ng maraming paglilitis sa pagsasanay. Ang obligadong partido ay madalas na sa palagay ng ang may karapatan na partido ay maaaring gumana at makabuo ng kita sa ganoong paraan. Sa paggawa nito, ang obligadong partido ay madalas na kumukuha ng posisyon na ang tatanggap ay dapat na kumita ng sapat na pera upang suportahan ang kanyang sarili. Upang suportahan ang kanyang pananaw, ang obligadong partido ay maaaring magsumite ng katibayan ng, halimbawa, sa (mga) kurso na pang-edukasyon na sinusundan ng tatanggap at magagamit na mga trabaho. Sa ganitong paraan, sinisikap ng obligadong partido na linawin na walang pagpapanatili ang babayaran, o kahit gaano man kaunti maaari.

Sinusundan mula sa batas sa kaso na ang obligasyon ng nagpapautang na nagpapatuloy na maghanap ng trabaho ay hindi dapat gaanong gaanong gaanong bahala. Kailangang patunayan at patunayan ng pinagkakautangan ng pagpapanatili na siya ay gumawa ng sapat na pagsisikap upang makabuo ng (higit pang) kakayahang kumita. Sa gayon, kailangang patunayan ng nagpapautang na nagpapanatili na siya ay nangangailangan. Ano ang ibig sabihin ng 'pagpapakita' at 'paggawa ng sapat' na pagsisikap ay tinasa sa pagsasanay bawat partikular na kaso.

Sa ilang mga kaso, ang nagpapautang ng nagpapanatili ay hindi maaaring gaganapin sa obligasyong ito ng pagsisikap. Maaari itong napagkasunduan sa tipan ng diborsyo, halimbawa. Maaari mo ring maiisip ang sumusunod na sitwasyon na lumitaw sa pagsasanay: ang mga partido ay hiwalayan at ang asawa ay dapat magbayad ng kasosyo at suporta sa anak. Pagkatapos ng 7 taon, hiniling niya sa korte na bawasan ang sustento, sapagkat sa palagay niya dapat na masuportahan ng babae ang sarili niya sa ngayon. Sa pagdinig ay lumitaw na ang mag-asawa ay sumang-ayon sa panahon ng diborsyo na ang babae ay mag-aalaga ng mga bata sa araw-araw. Ang parehong mga bata ay may mga kumplikadong problema at nangangailangan ng masidhing pangangalaga. Ang babae ay nagtrabaho ng humigit-kumulang 13 na oras bawat linggo bilang isang pansamantalang empleyado. Dahil wala siyang karanasan sa trabaho, bahagyang dahil sa pangangalaga sa mga bata, hindi madali para sa kanya na makahanap ng permanenteng trabaho. Ang kanyang kasalukuyang kita samakatuwid ay mas mababa sa antas ng tulong panlipunan. Sa ilalim ng mga pangyayaring ito, hindi maaaring hilingin sa babae na ganap na tuparin ang kanyang obligasyon na magsikap at palawakin ang kanyang trabaho upang hindi na siya umasa sa suporta ng asawa.

Ipinapakita ng halimbawa sa itaas na mahalaga para sa obligadong partido na bantayan kung tinutupad ng tatanggap ang kanyang obligasyon na gumawa ng isang pagsisikap upang makabuo ng kita. Kung dapat ipakita ng ebidensya ang salungat o kung may anumang iba pang hinala na ang obligasyong gumawa ng kita ay hindi natutugunan, maaaring maging matalino para sa obligadong partido na magsimula ng ligal na paglilitis upang masuri muli ang obligasyon sa pagpapanatili. Ang aming may karanasan na mga abugado sa batas ng pamilya ay magiging masaya na ipaalam sa iyo ang tungkol sa iyong posisyon at tulungan ka sa mga naturang paglilitis.

Mayroon ka bang mga katanungan tungkol sa alimony o nais mong mag-apply para, baguhin o wakasan ang alimony? Pagkatapos ay makipag-ugnay sa mga abugado sa batas ng pamilya sa Law & More. Ang aming mga abogado ay dalubhasa sa (muling) pagkalkula ng sustento. Bilang karagdagan, maaari ka naming tulungan sa mga posibleng proseso sa pagpapanatili. Ang mga abugado sa Law & More ay mga dalubhasa sa larangan ng personal at batas ng pamilya at masayang gagabayan ka sa prosesong ito, posibleng kasama ang iyong kapareha.

Law & More