Nais ng European Commission na ipaalam sa kanila ng mga tagapamagitan tungkol sa mga konstruksyon ...

Nais ng European Commission ng mga tagapamagitan na ipaalam sa kanila ang tungkol sa mga konstruksyon para sa pag-iwas sa buwis na nilikha nila para sa kanilang mga kliyente.

Ang mga bansa ay madalas na nawawalan ng kita ng buwis dahil sa karamihan sa mga transnational na konstruksyon ng piskal na nilikha ng mga tagapayo ng buwis, accountant, bangko at abogado (tagapamagitan) para sa kanilang mga kliyente. Upang madagdagan ang transparency at paganahin ang cashing ng mga buwis na iyon ng mga awtoridad sa buwis, iminumungkahi ng European Commission na hanggang sa Enero 1, 2019, ang mga tagapamagitan ay tungkulin na magbigay ng impormasyon sa mga konstruksyon bago sila ipatupad ng kanilang mga kliyente. Ang mga dokumento na ibibigay ay mai-access para sa mga awtoridad sa buwis sa isang database ng EU. Malawak ang mga patakaran: nalalapat ang mga ito sa lahat ng mga tagapamagitan, lahat ng mga konstruksyon at lahat ng mga bansa. Ang mga tagapamagitan na hindi sumunod sa mga bagong patakaran ay mapaparusahan. Ang panukala ay inaalok para sa pag-apruba sa European Parliament at ng Konseho.

2017 06-22-

magbahagi