Pagtanggal sa isang permanenteng kontrata

Pagtanggal sa isang permanenteng kontrata

Pinapayagan ba ang pagpapaalis sa isang permanenteng kontrata?

Ang permanenteng kontrata ay isang kontrata sa pagtatrabaho kung saan hindi ka sumasang-ayon sa petsa ng pagtatapos. Kaya ang iyong kontrata ay tumatagal ng walang katiyakan. Sa isang permanenteng kontrata, hindi ka mabilis matanggal sa trabaho. Ito ay dahil ang naturang kontrata sa pagtatrabaho ay matatapos lamang kapag ikaw o ang iyong employer ay nagbigay ng abiso. Dapat kang sumunod sa panahon ng paunawa at iba pang mga tuntunin na naaangkop sa isang pamamaraan ng pagpapaalis. Kailangan ding magkaroon ng magandang dahilan ang iyong employer. Bukod dito, ang magandang dahilan na ito ay kailangang tasahin ng UWV o ng korte ng subdistrito.

Ang isang permanenteng kontrata ay maaaring wakasan sa mga sumusunod na paraan:

 • Kanselahin ang iyong sarili na napapailalim sa panahon ng paunawa ayon sa batas na maaari mong wakasan ang iyong permanenteng kontrata sa iyong sarili hangga't sinusunod mo ang panahon ng paunawa ayon sa batas. Tandaan, gayunpaman, na kung ikaw mismo ay magbitiw, sa prinsipyo, mawawala ang iyong karapatan sa benepisyo sa pagkawala ng trabaho at kabayaran sa paglipat. Ang isang magandang dahilan para magbitiw ay ang isang pinirmahang kontrata sa pagtatrabaho sa iyong bagong employer.
 • May magandang dahilan ang tagapag-empleyo upang wakasan ang kontrata sa pagtatrabaho na pinagtatalunan ng iyong tagapag-empleyo ng isang magandang dahilan at maaari itong patunayan ng isang matibay na batayan na file ng dismissal. Kadalasang sinusubok muna kung posible ang pagpapaalis sa pamamagitan ng kasunduan sa isa't isa. Kung hindi kayo magkakasundo, ang iyong dahilan para sa pagpapaalis o ang UWV o ang subdistrict court ang magpapasya sa kahilingan sa pagpapaalis. Ang mga halimbawa ng mga dahilan ng pagpapaalis na karaniwan ay:
 • pang-ekonomiyang dahilan
 • hindi sapat na paggana
 • nasirang relasyon sa trabaho
 • regular na pagliban
 • pangmatagalang kapansanan
 • isang may kasalanang gawa o pagkukulang
 • pagtanggi sa trabaho
 • Standing dismissal dahil sa (structurally) seryosong pag-uugali kung ikaw ay may seryosong misbehaved (structurally), ang iyong employer ay maaaring summarily na tanggalin sa iyo. Mag-isip ng isang agarang dahilan, tulad ng pandaraya, pagnanakaw o karahasan. Kung ikaw ay natanggal sa trabaho, ang iyong tagapag-empleyo ay hindi kailangang humingi ng pahintulot mula sa korte ng subdistrito. Gayunpaman, mahalagang ipahayag kaagad ang iyong pagpapaalis at sinabihan ka ng agarang dahilan.

Mga pamamaraan ng pagpapaalis na may permanenteng kontrata

Kapag gusto ng iyong employer na wakasan ang iyong kontrata sa pagtatrabaho nang walang katapusan, dapat ay may makatwirang dahilan siya para gawin ito (maliban kung may nalalapat na exception). Depende sa dahilan para sa pagpapaalis, isa sa mga sumusunod na pamamaraan ng pagpapaalis ay gagamitin:

 • Sa pamamagitan ng magkaparehong kasunduan; bagaman maraming tao ang hindi nakakaalam nito, ang negosasyon ay halos palaging posible sa isang pamamaraan ng pagpapaalis. Bilang isang empleyado, madalas kang may pinakamaraming pahinga kapag tinapos sa pamamagitan ng magkaparehong kasunduan, dahil maimpluwensyahan mo ang lahat ng mga probisyon at kailangan ang iyong pag-apruba. Ang bilis, relatibong katiyakan tungkol sa kinalabasan, at ang maliit na dami ng trabahong kinukuha ng pamamaraang ito ay madalas ding mga dahilan para piliin ito ng iyong employer. Kabilang dito ang paggamit ng isang kasunduan sa pag-areglo. Nakatanggap ka na ba ng kasunduan sa pag-aayos? Kung gayon, palaging ipasuri ito sa isang abogado sa pagtatrabaho.
 • Sa pamamagitan ng UWV; ang pagpapaalis sa UWV ay hinihiling para sa pang-ekonomiyang dahilan ng negosyo o pangmatagalang kapansanan. Ang iyong employer ay hihingi ng permiso sa pagpapaalis.
 • Sa pamamagitan ng subdistrict court, kung ang unang dalawang opsyon ay parehong hindi posible/naaangkop, ang iyong employer ay magsisimula ng paglilitis sa subdistrict court. Ang iyong tagapag-empleyo ay magpepetisyon sa korte ng subdistrito upang buwagin ang kontrata sa pagtatrabaho.

Severance pay na may permanenteng kontrata

Karaniwan, ang sinumang empleyado na hindi sinasadyang tinanggal ay may karapatan sa isang allowance sa paglipat. Ang panimulang punto ay sinimulan ng iyong employer na wakasan ang iyong kontrata sa pagtatrabaho. Gayunpaman, ang ilang mga pagbubukod ay maaaring nasa iyong employer at sa iyong sarili. Halimbawa, hindi ka makakatanggap ng transition allowance kung, sa opinyon ng subdistrict court, ikaw ay kumilos nang seryoso. Pagkatapos ay maaaring tanggalin ng korte ng subdistrito ang allowance sa paglipat. Sa napakaespesyal na mga sitwasyon, maaaring igawad ng korte ng subdistrito ang transition allowance sa kabila ng paggawi na may kasalanan.

Antas ng transisyonal na kabayaran

Upang matukoy ang halaga ng statutory transitional compensation, ang bilang ng mga taon ng serbisyo at ang halaga ng iyong suweldo ay isinasaalang-alang.

May puwang para sa negosasyon sa lahat ng mga pamamaraan.

Magandang malaman na ang pagpapaalis ay bihirang tapos na deal. Ikinalulugod naming tasahin ang iyong sitwasyon, at ipaliwanag ang iyong mga pagkakataon at ang pinakamahusay na mga hakbang na dapat gawin.

Mangyaring huwag nang manatili sa limbo; nandito kami para sa iyo.

Huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa aming mga abogado sa info@lawandmore.nl o tawagan kami sa +31 (0)40-3690680.

Law & More