Dismissal sa panahon ng probationary period image

Ang pagpapaalis sa panahon ng panahon ng pagsubok

Sa isang panahon ng probationary, maaaring makilala ng employer at empleyado ang bawat isa. Makikita ng empleyado kung ang trabaho at kumpanya ay ayon sa gusto niya, habang nakikita ng employer kung ang empleyado ay angkop para sa trabaho. Sa kasamaang palad, maaari itong humantong sa pagpapaalis sa trabaho para sa empleyado. Maaari bang paalisin ng employer ang isang empleyado para sa anumang kadahilanan sa loob ng pansamantalang panahon? Sa artikulong ito sa blog ay ipinapaliwanag namin kung ano ang aasahan bilang isang empleyado o employer. Tatalakayin muna namin kapag natutugunan ng isang panahon ng probationary ang mga ligal na kinakailangan. Susunod, tinalakay ang mga patakaran tungkol sa pagpapaalis sa panahon ng panahon ng probationary.

Legal na panahon ng probationary

Tulad ng iba't ibang mga kinakailangan na nalalapat sa mga pagpapaalis sa loob ng panahon ng probationary kaysa sa mga pagpapaalis sa labas ng panahon ng probasyonal, pangunahing nauugnay kung natutugunan ng panahon ng probationary ang mga kinakailangan ng batas. Una, ang panahon ng probationary ay dapat na pareho para sa parehong partido. Pangalawa, ang panahon ng pagsubok ay dapat na sumang-ayon sa sulat. Maaari itong napagkasunduan, halimbawa, sa (kolektibong) kasunduan sa paggawa.

Ang haba ng panahon ng probationary

Bilang karagdagan, ang panahon ng probationary ay hindi dapat mas mahaba kaysa sa pinapayagan ng ligal. Nakasalalay ito sa tagal ng kontrata sa pagtatrabaho. Halimbawa, sinasabi ng batas na walang probationary period na maaaring mailapat sa kaso ng isang kontrata sa pagtatrabaho ng 6 na buwan o mas mababa. Kung ang kontrata sa pagtatrabaho ay may tagal na mas mababa sa 1 taon, ngunit mas mahaba sa 6 na buwan, nalalapat ang maximum na 1 buwan. Kung ang kontrata ay natapos sa loob ng 2 taon o mas mahaba (hal. Para sa isang walang katiyakan na tagal ng panahon), isang maximum na tagal ng 2 buwan ang nalalapat.

Ang panahon ng probasyon sa isang bagong kontrata sa pagtatrabaho kasama ang parehong employer

Lumilitaw din mula sa batas na ang isang panahon ng probationary sa isang bagong kontrata sa trabaho na may parehong employer ay hindi pinapayagan sa prinsipyo, maliban kung ang bagong kontrata sa trabaho ay malinaw na nangangailangan ng iba't ibang mga kasanayan o responsibilidad. Ang isang bagong panahon ng probationary ay maaaring hindi maisama kung ang parehong trabaho ay nagsasangkot sa isang kahalili employer (hal. Pansamantalang trabaho). Ang kinahinatnan nito ay, sa bisa ng batas, ang isang panahon ng probationary ay maaaring, sa prinsipyo, lamang napagkasunduan nang isang beses.

Ang panahon ng pagsubok ay hindi nakakatugon sa mga ligal na kinakailangan

Kung ang isang probationary period ay hindi nakakamit ang mga ligal na kinakailangan (hal. Sapagkat mas matagal ito kaysa sa pinapayagan), ito ay isinasaalang-alang na walang bisa at walang bisa. Nangangahulugan ito na ang panahon ng pagsubok ay wala. Ito ay may mga kahihinatnan para sa bisa ng isang pagpapaalis, dahil ang regular na ligal na patakaran sa pagpapaalis mag-apply Napapailalim ito sa mas mahigpit na mga kinakailangan kaysa sa pagpapaalis sa panahon ng probationary.

Pagpapaalis sa loob ng panahon ng probationary

Kung natugunan ng isang panahon ng probationary ang mga ligal na kinakailangan na inilarawan sa itaas, nalalapat ang isang mas nababaluktot na scheme ng pagpapaalis. Nangangahulugan ito na ang kontrata sa pagtatrabaho ay maaaring wakasan sa anumang oras sa loob ng panahon ng probationary nang walang legal na makatuwirang lugar para sa pagpapaalis. Bilang isang resulta, ang empleyado ay maaari ding maalis sa panahon ng panahon ng probationary kung may sakit, halimbawa, at hindi karapat-dapat sa isang mas mahabang panahon ng probationary sa kasong ito. Kapag winakasan ang kontrata sa trabaho, isang sapat na pahayag sa bibig ay sapat, kahit na mas mabuti na kumpirmahin ito sa pamamagitan ng pagsulat. Ang pagwawakas ng kontrata sa pagtatrabaho sa panahon ng panahon ng pagsubok ay maaaring maisagawa sa ilalim ng mga kundisyong ito para sa kapwa empleyado at employer. Posible rin ito kung ang empleyado ay hindi pa nasisimulan ang kanyang trabaho. Sa kaganapan ng pagpapaalis sa loob ng panahon ng probationary, ang employer ay hindi obligadong magpatuloy na magbayad ng sahod at saka (maliban sa mapilit na mga pangyayari) ay hindi obligadong magbayad ng mga pinsala.

Dahilan para sa pagpapaalis

Hindi pinipilit ang employer na magbigay ng mga dahilan kapag tinapos na niya ang kontrata sa pagtatrabaho. Gayunpaman, sa kahilingan ng empleyado, dapat ipaliwanag ito ng employer. Ang parehong nalalapat sa empleyado kung nais ng employer ang isang pagganyak para sa pagwawakas. Ang pagganyak para sa pagpapaalis ay dapat ibigay sa pamamagitan ng pagsulat.

Karapatan sa mga benepisyo

Kung pipiliin ng isang empleyado na magbitiw sa tungkulin habang nasa panahon ng pagsubok, hindi siya karapat-dapat sa benepisyo ng WW. Gayunpaman, maaari siyang karapat-dapat sa isang benepisyo sa tulong panlipunan mula sa munisipyo. Kung ang isang empleyado ay natanggal dahil sa karamdaman, maaari siyang karapat-dapat na makinabang sa ilalim ng Sickness benefits Act (Ziektewet).

Diskriminasyon

Gayunpaman, obligado ang employer na sumunod sa pagbabawal ng diskriminasyon kapag winakasan ang kontrata sa pagtatrabaho. Samakatuwid, hindi maaaring wakasan ng employer ang kontrata na may kaugnayan sa kasarian (hal. Pagbubuntis), lahi, relihiyon, oryentasyon, kapansanan o malalang karamdaman. Gayunpaman, nauugnay dito na ang pagwawakas sa loob ng panahon ng probationary sa panahon ng pagbubuntis o malalang sakit ay pinahihintulutan na may kaugnayan sa isang pangkalahatang dahilan ng pagpapaalis.

Kung ang pagtatanggal ay diskriminasyon, maaari itong mapawalang bisa ng hukuman ng distrito. Dapat itong hilingin sa loob ng dalawang buwan pagkatapos ng pagpapaalis. Upang maibigay ang naturang kahilingan, dapat mayroong seryosong salarin sa bahagi ng employer. Kung ang korte ay nagpasiya pabor sa empleyado, ang employer ay may utang sa suweldo, dahil ang paunawa ng pagpapaalis ay itinuturing na hindi wasto. Ang employer ay hindi obligadong bayaran ang pinsala. Sa halip na mapawalang bisa, posible ring, sa kaganapan ng diskriminasyonal na pagwawakas, upang mag-angkin ng patas na kabayaran kung saan hindi dapat patunayan ang seryosong pagsisisi.

Nahaharap ka ba sa pagpapaalis o balak na paalisin ang isang empleyado sa isang panahon ng probationary? Kung oo, mangyaring makipag-ugnay Law & More. Ang aming mga abugado ay dalubhasa sa larangan ng batas sa pagtatrabaho at ikalulugod naming magbigay sa iyo ng ligal na payo o tulong sa panahon ng paglilitis. Mayroon ka bang mga katanungan tungkol sa aming mga serbisyo o tungkol sa pagpapaalis? Ang karagdagang impormasyon ay maaari ding matagpuan sa aming site: pagpapaalis sa lugar.

Settings para sa pagsasa-pribado
Gumagamit kami ng cookies upang mapagbuti ang iyong karanasan habang ginagamit ang aming website. Kung gumagamit ka ng aming Mga Serbisyo sa pamamagitan ng isang browser maaari mong paghigpitan, harangan o alisin ang mga cookies sa pamamagitan ng mga setting ng iyong web browser. Gumagamit din kami ng nilalaman at mga script mula sa mga third party na maaaring gumamit ng mga teknolohiya sa pagsubaybay. Maaari mong piliing ibigay ang iyong pahintulot sa ibaba upang payagan ang mga naturang third party na pag-embre. Para sa kumpletong impormasyon tungkol sa cookies na ginagamit namin, kinokolekta namin ang data at kung paano namin ito pinoproseso, mangyaring suriin ang aming Pribadong Patakaran
Law & More B.V.