Mga kundisyon sa konteksto ng pagsasama-sama ng pamilya

Mga kundisyon sa konteksto ng pagsasama-sama ng pamilya

Kapag ang isang imigrante ay nakakakuha ng permiso sa paninirahan, binibigyan din siya ng karapatang muling pagsamahin ang pamilya. Ang muling pagsasama-sama ng pamilya ay nangangahulugang ang mga miyembro ng pamilya ng may hawak ng katayuan ay pinapayagan na pumunta sa Netherlands. Ang Artikulo 8 ng European Convention on Human Rights ay nagbibigay ng karapatang igalang ang buhay pamilya. Ang pagsasama-sama ng pamilya ay madalas na nauukol sa mga magulang, mga kapatid na lalaki o anak ng imigrante. Gayunpaman, ang may hawak ng katayuan at ang kanyang pamilya ay dapat na matugunan ang isang bilang ng mga kundisyon.

Mga kundisyon sa konteksto ng pagsasama-sama ng pamilya

Ang referent

Ang may-ari ng katayuan ay tinukoy din bilang sponsor sa pamamaraan para sa muling pagsasama-sama ng pamilya. Dapat isumite ng sponsor ang aplikasyon para sa muling pagsasama ng pamilya sa IND sa loob ng tatlong buwan matapos siyang makakuha ng isang permit sa paninirahan. Mahalaga na ang mga miyembro ng pamilya ay mayroon nang isang pamilya bago ang imigrante ay naglakbay sa Netherlands. Sa kaso ng kasal o pakikipagsosyo, dapat ipakita ng imigrante na ang pakikipagsosyo ay tumatagal at eksklusibo at mayroon na ito bago ang imigrasyon. Samakatuwid ang may-ari ng katayuan ay dapat patunayan na ang pagbuo ng pamilya ay naganap na bago ang kanyang paglalakbay. Ang pangunahing paraan ng patunay ay ang mga opisyal na dokumento, tulad ng mga sertipiko ng kasal o mga sertipiko ng kapanganakan. Kung ang may-hawak ng katayuan ay walang access sa mga dokumentong ito, maaaring humiling ng isang pagsubok sa DNA kung minsan upang patunayan ang link ng pamilya. Bilang karagdagan sa pagpapatunay ng ugnayan ng pamilya, mahalaga na ang sponsor ay may sapat na pera upang suportahan ang miyembro ng pamilya. Karaniwan nang nangangahulugan ito na ang may hawak ng katayuan ay dapat kumita ng ligal na minimum na sahod o isang porsyento nito.

Karagdagang mga tuntunin at kundisyon

Nalalapat ang mga karagdagang kundisyon sa mga partikular na miyembro ng pamilya. Ang mga miyembro ng pamilya na nasa edad 18 at 65 ay dapat na pumasa sa isang pangunahing pagsusuri sa pagsasama ng sibiko bago dumating sa Netherlands. Ito ay tinukoy din bilang kinakailangan ng pagsasama ng sibiko. Bukod dito, para sa mga pag-aasawa na kinontrata bago maglakbay ang may hawak ng katayuan sa Netherlands, ang parehong mga kasosyo ay dapat na umabot sa minimum na edad na 18. Para sa mga kasal na kinontrata sa isang susunod na petsa o para sa mga hindi kasal na relasyon, ito ay isang kinakailangan na ang parehong mga kasosyo ay dapat na hindi bababa sa 21 taong gulang

Kung nais ng sponsor na muling makasama ang kanyang mga anak, kinakailangan ang sumusunod. Ang mga bata ay dapat na menor de edad sa oras na isinumite ang aplikasyon para sa muling pagsasama ng pamilya. Ang mga bata mula 18 hanggang 25 taong gulang ay maaari ding maging karapat-dapat para sa muling pagsasama-sama ng pamilya sa kanilang magulang kung ang bata ay palaging kabilang sa pamilya at kabilang pa rin sa pamilya ng mga magulang.

MVV

Bago magbigay ng pahintulot ang IND para sa pamilya na pumunta sa Netherlands, ang mga miyembro ng pamilya ay dapat na mag-ulat sa embahada ng Dutch. Sa embahada maaari silang mag-apply para sa isang MVV. Ang isang MVV ay nangangahulugang 'Machtiging voor Voorlopig Verblijf', na nangangahulugang pahintulot para sa pansamantalang pananatili. Kapag nagsumite ng aplikasyon, ang empleyado sa embahada ay kukuha ng mga fingerprint ng miyembro ng pamilya. Dapat din siyang magbigay ng larawan ng pasaporte at pirmahan ito. Pagkatapos ay ipapasa ang application sa IND.

Ang gastos sa paglalakbay patungo sa embahada ay maaaring maging napakataas at sa ilang mga bansa maaari itong mapanganib. Samakatuwid ang sponsor ay maaari ring mag-apply para sa MVV sa IND para sa kanyang (mga) miyembro ng pamilya. Ito talaga ang inirekomenda ng IND. Sa kasong iyon, mahalagang kumuha ang sponsor ng isang larawan ng pasaporte ng miyembro ng pamilya at isang deklarasyong antecedents na nilagdaan ng miyembro ng pamilya. Sa pamamagitan ng isang pagdeklara ng antecedents idineklara ng miyembro ng pamilya na wala siyang nakaraan na kriminal.

Desisyon IND

Susuriin ng IND kung kumpleto ang iyong aplikasyon. Ito ang kaso kapag napunan mo nang tama ang mga detalye at naidagdag ang lahat ng kinakailangang mga dokumento. Kung ang aplikasyon ay hindi kumpleto, makakatanggap ka ng isang liham upang maitama ang pagkukulang. Maglalaman ang liham na ito ng mga tagubilin sa kung paano makumpleto ang aplikasyon at ang petsa kung saan dapat kumpleto ang aplikasyon.

Kapag natanggap ng IND ang lahat ng mga dokumento at mga resulta ng anumang pagsisiyasat, susuriin nito kung natutugunan mo ang mga kundisyon. Sa lahat ng mga kaso, susuriin ng IND, batay sa isang indibidwal na pagtatasa ng mga interes, kung mayroong isang pamilya o buhay ng pamilya kung saan nalalapat ang Artikulo 8 ECHR. Makakatanggap ka ng isang desisyon sa iyong aplikasyon. Maaari itong maging isang negatibong desisyon o isang positibong desisyon. Sa kaganapan ng isang negatibong desisyon, tinatanggihan ng IND ang aplikasyon. Kung hindi ka sumasang-ayon sa desisyon ng IND, maaari kang tumutol sa desisyon. Maaari itong magawa sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang paunawa ng pagtutol sa IND, kung saan ipinapaliwanag mo kung bakit hindi ka sumasang-ayon sa desisyon. Dapat mong isumite ang pagtutol na ito sa loob ng 4 na linggo pagkatapos ng petsa ng desisyon ng IND.

Sa kaso ng isang positibong desisyon, naaprubahan ang aplikasyon para sa muling pagsasama ng pamilya. Pinapayagan ang miyembro ng pamilya na pumunta sa Netherlands. Maaari niyang kunin ang MVV sa embahada na nabanggit sa application form. Ito ay kailangang gawin sa loob ng 3 buwan pagkatapos ng positibong desisyon at madalas na dapat gumawa ng appointment. Ang empleyado ng embahada ay ididikit ang MVV sa pasaporte. Ang MVV ay may bisa sa loob ng 90 araw. Pagkatapos ay dapat maglakbay ang miyembro ng pamilya sa Netherlands sa loob ng 90 araw na ito at mag-ulat sa lokasyon ng pagtanggap sa Ter Apel.

Imigrante ka ba at kailangan mo ng tulong o mayroon kang mga katanungan tungkol sa pamamaraang ito? Ang aming mga abugado ay magiging masaya na tulungan ka. Mangyaring makipag-ugnay Law & More.

Settings para sa pagsasa-pribado
Gumagamit kami ng cookies upang mapagbuti ang iyong karanasan habang ginagamit ang aming website. Kung gumagamit ka ng aming Mga Serbisyo sa pamamagitan ng isang browser maaari mong paghigpitan, harangan o alisin ang mga cookies sa pamamagitan ng mga setting ng iyong web browser. Gumagamit din kami ng nilalaman at mga script mula sa mga third party na maaaring gumamit ng mga teknolohiya sa pagsubaybay. Maaari mong piliing ibigay ang iyong pahintulot sa ibaba upang payagan ang mga naturang third party na pag-embre. Para sa kumpletong impormasyon tungkol sa cookies na ginagamit namin, kinokolekta namin ang data at kung paano namin ito pinoproseso, mangyaring suriin ang aming Pribadong Patakaran
Law & More B.V.