Mga kadahilanan para sa diborsyo

Kung ang diborsyo sa pamamagitan ng pagsang-ayon sa isa't isa ay hindi isang pagpipilian, maaari mong isaalang-alang ang unilaterally na nagpasimula ng mga paglilitis sa diborsyo sa mga batayan ng hindi maibabalik na pagkagambala ng kasal. Ang pag-aasawa ay hindi maibabalik ng gulo kapag ang pagpapatuloy ng pagsasama-sama sa pagitan ng mga asawa at pagpapatuloy nito ay naging makatwirang imposible dahil sa pagkagambala na iyon. Ang mga kongkretong katotohanan na nagpapahiwatig ng hindi maibabalik na pagkakagambala ng kasal ay maaaring, halimbawa, pangangalunya o hindi na nakatira nang magkasama sa isang bahay na may asawa.

Law & More B.V.