Pangangalaga sa bata pagkatapos ng diborsyo

Kasama sa pangangalaga sa bata ang tungkulin at karapatan ng isang magulang na itaas at alagaan ang kanyang menor de edad na anak. Ito ay patungkol sa pisikal na kagalingan, kaligtasan at pag-unlad ng menor de edad na bata. Kung saan ang mga magulang na gumagamit ng pinagsamang awtoridad ng magulang ay nagpasyang mag-aplay para sa diborsyo, ang mga magulang, sa prinsipyo, ay patuloy na magkakasamang gagamitin ang awtoridad ng magulang.

Posible ang mga pagbubukod: maaaring magpasya ang korte na ang isa sa mga magulang ay may ganap na awtoridad ng magulang. Gayunpaman, sa paggawa ng pasyang ito, ang pinakamahuhusay na interes ng bata ang pinakamahalaga. Ito ang kaso kung saan mayroong isang hindi katanggap-tanggap na peligro na ang bata ay ma-trap o mawala sa pagitan ng mga magulang (at ang sitwasyong iyon ay malamang na hindi mapabuti nang sapat sa maikling panahon), o kung saan kinakailangan ang pagbabago ng pag-iingat sa ibang paraan upang mapaglingkuran ang pinakamahusay na interes ng bata.

Law & More B.V.