Ano ang sustento?

Sa Netherlands alimony ay isang kontribusyon sa pananalapi sa gastos ng pamumuhay ng iyong dating kasosyo at mga anak pagkatapos ng diborsyo. Ito ay isang halaga na iyong natatanggap o kailangang magbayad buwan-buwan. Kung wala kang sapat na kita upang mabuhay, maaari kang makakuha ng sustento. Magbabayad ka ng alimony kung ang iyong dating kasosyo ay may hindi sapat na kita upang masuportahan ang kanyang sarili pagkatapos ng diborsyo. Ang antas ng pamumuhay sa oras ng kasal ay isasaalang-alang. Maaari kang magkaroon ng isang obligasyon na suportahan ang isang dating kasosyo, dating nakarehistrong kasosyo at ang iyong mga anak.

Sustento

Sustento ng bata at alimonyo ng kasosyo

Sa kaganapan ng diborsyo, maaari kang makaharap sa alimonyo ng kapareha at sustento sa bata. Tungkol sa alimonyong kasosyo, maaari kang gumawa ng mga kasunduan tungkol dito sa iyong dating kasosyo. Ang mga kasunduang ito ay maaaring mailagay sa isang nakasulat na kasunduan ng isang abugado o notaryo. Kung walang napagkasunduan tungkol sa sustento ng kasosyo sa panahon ng diborsyo, maaari kang mag-aplay para sa sustento sa ibang pagkakataon kung, halimbawa, ang iyong sitwasyon o ng dati mong kasosyo ay nagbago. Kahit na ang umiiral na pag-aayos ng alimony ay hindi na makatuwiran, maaari kang gumawa ng mga bagong pagsasaayos.

Tungkol sa sustento sa bata, ang mga kasunduan ay maaari ding gawin sa panahon ng diborsyo. Ang mga kasunduang ito ay inilalagay sa isang plano sa pagiging magulang. Sa planong ito ay magsasagawa ka rin ng mga kaayusan para sa pamamahagi ng pangangalaga para sa iyong anak. Ang karagdagang impormasyon tungkol sa planong ito ay matatagpuan sa aming pahina tungkol sa plano ng pagiging magulang. Ang alimony ng bata ay hindi hihinto hanggang sa umabot ang bata sa edad na 21. Posibleng huminto ang sustento bago ang edad na ito, ibig sabihin kung ang bata ay independiyenteng pampinansyal o may trabaho na may hindi bababa sa minimum na sahod sa kabataan. Ang nagmamalasakit na magulang ay tumatanggap ng suporta sa anak hanggang sa umabot ang bata sa edad na 18 Pagkatapos nito, ang halaga ay dumidiretso sa anak kung mas matagal ang obligasyon sa pagpapanatili. Kung ikaw at ang iyong dating kasosyo ay hindi magtagumpay sa pag-aabot ng isang kasunduan sa suporta ng bata, maaaring magpasya ang korte sa isang kaayusan sa pagpapanatili.

Paano mo makalkula ang alimony?

Ang sustansya ay kinakalkula batay sa kakayahan ng may utang at mga pangangailangan ng taong may karapatan sa pagpapanatili. Ang kapasidad ay ang halagang maaaring ekstrang ng nagbabayad ng sustento. Kapag ang parehong alimony ng bata at alimonyong kasosyo ay inilalapat, palaging inuuna ang suporta ng bata. Nangangahulugan ito na ang sustento ng bata ay kinakalkula muna at, kung may puwang para dito pagkatapos, maaaring makalkula ang sustento ng kasosyo. Karapat-dapat ka lamang sa alimonyo ng kasosyo kung ikaw ay may-asawa o sa isang nakarehistrong pakikipagsosyo. Sa kaso ng sustento ng bata, ang ugnayan sa pagitan ng mga magulang ay hindi nauugnay, kahit na ang mga magulang ay hindi pa nakikipag-ugnay, ang karapatan sa sustento sa bata ay umiiral.

Ang halaga ng sustento ay nagbabago bawat taon, dahil nagbabago rin ang sahod. Tinatawag itong pag-index. Bawat taon, isang porsyento ng index ang itinatakda ng Ministro ng Hustisya at Seguridad, pagkatapos ng pagkalkula ng Statistics Netherlands (CBS). Sinusubaybayan ng CBS ang mga pagpapaunlad ng suweldo sa pamayanan ng negosyo, gobyerno at iba pang mga sektor. Bilang isang resulta, ang mga halaga ng sustento ay tumaas ng porsyento na ito bawat taon sa 1 Enero. Maaari kang sumang-ayon nang magkasama na ang statutory indexation ay hindi nalalapat sa iyong sustento.

Gaano katagal ka karapat-dapat sa pagpapanatili?

Maaari kang sumang-ayon sa iyong kasosyo kung gaano katagal magpapatuloy ang pagbabayad ng sustento. Maaari mo ring hilingin sa korte na magtakda ng isang limitasyon sa oras. Kung walang napagkasunduan, isasaayos ng batas kung gaano katagal dapat bayaran ang pagpapanatili. Ang kasalukuyang ligal na regulasyon ay nangangahulugang ang panahon ng sustento ay katumbas ng kalahati ng tagal ng kasal na may maximum na 5 taon. Mayroong isang bilang ng mga pagbubukod dito:

  • Kung, sa oras na ang aplikasyon para sa diborsyo ay naihain, ang tagal ng kasal ay lumampas sa 15 taon at ang edad ng nagpapautang na nagpapautang ay hindi hihigit sa 10 taon na mas mababa kaysa sa edad ng pensiyon ng estado na nalalapat sa oras na iyon, ang obligasyon ay magtatapos kapag ang naabot ang edad ng pensiyon ng estado. Samakatuwid ito ay isang maximum na 10 taon kung ang taong nababahala ay eksaktong 10 taon bago ang edad ng pensiyon ng estado sa oras ng diborsyo. Ang posibleng pagpapaliban ng edad ng pensiyon ng estado pagkatapos ay hindi makakaapekto sa tagal ng obligasyon. Ang pagbubukod na ito samakatuwid ay nalalapat sa pangmatagalang kasal.
  • Ang pangalawang pagbubukod ay patungkol sa mga pamilya na may maliliit na bata. Sa kasong ito, nagpapatuloy ang obligasyon hanggang sa ang bunsong anak na ipinanganak ng kasal ay umabot sa edad na 12. Nangangahulugan ito na ang sustento ay maaaring tumagal ng maximum na 12 taon.
  • Ang pangatlong pagbubukod ay isang transisyonal na pag-aayos at pinahaba ang tagal ng pagpapanatili para sa mga nagpapautang ng mga nagpapautang na may edad na 50 pataas kung ang kasal ay tumagal nang hindi bababa sa 15 taon. Ang mga nagpapautang sa pagpapanatili ay ipinanganak noong o bago ang Enero 1, 1970 ay makakatanggap ng pagpapanatili para sa maximum na 10 taon sa halip na isang maximum na 5 taon.

Nagsisimula ang sustento kapag ang dekreto ng diborsyo ay naipasok sa mga tala ng katayuang sibil. Humihinto ang sustento kapag nag-expire na ang panahon na naayos ng korte. Nagtatapos din ito kapag ang tatanggap ay nag-aayos muli, magkakasama o pumasok sa isang nakarehistrong pakikipagsosyo. Kapag namatay ang isa sa mga partido, titigil din ang pagbabayad ng sustento.

Sa ilang mga kaso, maaaring hilingin ng dating kasosyo sa korte na palawigin ang sustento. Magagawa lamang ito hanggang Enero 1, 2020 kung ang pagwawakas ng sustento ay napakalawak na hindi ito makatuwiran at makatarungang hinihiling. Mula Enero 1, 2020, ang mga patakarang ito ay ginawang mas may kakayahang umangkop: ang sustento ay maaari na ngayong mapalawak kung ang pagwawakas ay hindi makatwiran para sa tumatanggap na partido.

Pamamaraan ng sustento

Maaaring simulan ang isang pamamaraan upang matukoy, mabago o wakasan ang sustento. Palaging kakailanganin mo ng isang abugado. Ang unang hakbang ay upang mag-file ng isang application. Sa application na ito, hinihiling mo sa hukom na tukuyin, baguhin o ihinto ang pagpapanatili. Ang iyong abugado ay kumukuha ng application na ito at isinumite ito sa rehistro ng korte sa distrito kung saan ka nakatira at kung saan nagaganap ang paglilitis. Ikaw ba at ang iyong dating kasosyo ay hindi nakatira sa Netherlands? Pagkatapos ang aplikasyon ay ipapadala sa korte sa The Hague. Makakatanggap ang iyong dating kasosyo ng isang kopya. Bilang pangalawang hakbang, ang iyong dating kasosyo ay may pagkakataon na magsumite ng isang pahayag ng pagtatanggol. Sa pagtatanggol na ito maaari niyang ipaliwanag kung bakit hindi mababayaran ang sustento, o kung bakit hindi mababagay o mapahinto ang sustento. Sa kasong iyon ay magkakaroon ng pagdinig sa korte kung saan ang parehong kasosyo ay maaaring magkwento. Kasunod, ang korte ay magpapasya. Kung ang isa sa mga partido ay hindi sumasang-ayon sa desisyon ng korte, maaari siyang mag-apela sa korte ng apela. Sa kasong iyon, ang iyong abogado ay magpapadala ng isa pang petisyon at ang kaso ay ganap na tatagitingin ng korte. Bibigyan ka pa ng ibang desisyon. Maaari ka nang mag-apela sa Korte Suprema kung muli kang hindi sumasang-ayon sa desisyon ng korte. Sinusuri lamang ng Korte Suprema kung ang Korte ng Apela ay binigyang-kahulugan at inilapat nang maayos ang batas at mga patakaran sa pamamaraan at kung ang desisyon ng Korte ay sapat na naitatag. Samakatuwid, hindi muling isasaalang-alang ng Korte Suprema ang sangkap ng kaso.

Mayroon ka bang mga katanungan tungkol sa sustento o nais mong mag-apply para, baguhin o ihinto ang sustento? Pagkatapos mangyaring makipag-ugnay sa mga abugado sa batas ng pamilya ng Law & More. Ang aming mga abogado ay dalubhasa sa (muling) pagkalkula ng sustento. Bilang karagdagan, maaari ka naming tulungan sa anumang paglilitis sa sustento. Ang mga abugado sa Law & More ay mga dalubhasa sa larangan ng batas ng pamilya at masaya na gabayan ka, posibleng kasama ang iyong kapareha, sa prosesong ito.

magbahagi
Law & More B.V.