Deliverer hindi isang empleyado

'Ang Deliveroo bicycle courier na si Sytse Ferwanda (20) ay isang independiyenteng negosyante at hindi isang empleyado' ang hatol ng korte sa Amsterdam. Ang kontrata na natapos sa pagitan ng isang tagapaghatid at ng Deliveroo ay hindi binibilang bilang isang kontrata sa pagtatrabaho – at sa gayon ay ang naghahatid ay hindi isang empleyado sa kumpanya ng paghahatid. Ayon sa hukom ay malinaw na ang kontrata ay inilaan bilang isang self-employment contract. Batay din sa paraan ng pagtatrabaho ay malinaw na walang bayad na trabaho sa kasong ito.

Law & More