Diborsyo ng pensyon

Sa kaganapan ng diborsyo, pareho kang may karapatan sa kalahati ng pensiyon ng iyong mga kasosyo. Ito ay nakasaad sa batas. Nauugnay lamang ito sa pensiyon na naipon mo sa panahon ng iyong kasal o nakarehistrong pakikipagsosyo. Ang paghahati na ito ay tinawag na 'pagpapantay sa pensiyon'. Kung nais mong hatiin ang pensiyon nang magkakaiba, maaari kang gumawa ng mga kasunduan tungkol dito. Maaari kang magkaroon ng isang notaryo na isulat ang mga kasunduang ito sa iyong kasunduan sa una o kasunduan sa pakikipagsosyo o maaari kang magkaroon ng isang abugado o tagapamagitan na isulat ang mga kasunduang ito sa isang kasunduan sa diborsyo. Ito ay isang dokumento na naglalaman ng lahat ng mga kasunduan, tulad ng pamamahagi ng iyong mga pag-aari, bahay, pensiyon, utang at kung paano mo ayusin ang alimonyo. Maaari ka ring pumili ng ibang dibisyon. Sa kasong iyon binabayaran mo ang iyong karapatan sa isang pensiyon na may iba pang mga karapatan. Halimbawa, kung nakatanggap ka ng mas malaking bahagi ng iyong pensiyon, maaari kang pumili na makatanggap ng mas kaunting sustento mula sa iyong asawa.

Law & More B.V.