Limitado ang diborsyo

Ang limitadong diborsyo ay tinukoy din bilang isang ligal na paghihiwalay. Gayunpaman, ang paghihiwalay ay isang espesyal na pamamaraang ligal na nagpapahintulot sa mga asawa na mabuhay nang magkahiwalay ngunit sa parehong oras ay mananatiling ligal na kasal. Sa puntong ito, natutugunan ng pamamaraang ito ang mga pangangailangan ng mga asawa na, dahil sa kanilang paniniwala sa relihiyon o pilosopiko, ay hindi nais na humingi ng diborsyo.

magbahagi