Kung magkano alimony diborsyo

Ang halaga ng sustento ay hindi isang nakapirming halaga ngunit kinakalkula para sa bawat diborsyo batay sa iyong personal na sitwasyon at ng iyong dating kasosyo. Parehong iyong mga kita, personal na pangangailangan at mga pangangailangan ng iyong mga anak, kung mayroon ka, ay isinasaalang-alang.

Law & More B.V.