Suporta sa anak sa diborsyo

Kung ang mga bata ay nasangkot sa isang diborsyo, ang suporta sa bata ay isang mahalagang bahagi ng kaayusan sa pananalapi. Sa kaso ng co-parenting, ang mga bata ay kahalili nakatira kasama ang parehong mga magulang at ang mga magulang ay nagbabahagi ng mga gastos. Maaari kang magkasundo tungkol sa suporta ng bata. Ang mga kasunduang ito ay ilalagay sa isang plano sa pagiging magulang. Isusumite mo ang kasunduang ito sa korte. Isasaalang-alang ng hukom ang mga pangangailangan ng mga bata kapag nagpapasya sa suporta ng bata. Ang mga espesyal na tsart ay binuo para sa hangaring ito na kinukuha ng hukom ang mga kita na bago pa lamang ang diborsyo bilang panimulang punto. Bilang karagdagan, natutukoy ng hukom ang halagang maaaring makaligtaan ng taong dapat magbayad ng sustento. Tinawag nito ang kakayahang magbayad. Ang kakayahan ng taong nangangalaga sa mga bata ay isinasaalang-alang din. Ginawang pinal ng hukom ang mga kasunduan at itinatala ang mga ito. Ang halaga ng pagpapanatili ay nababagay taun-taon.

Law & More B.V.