Ano ang isang etikal na negosyo

Ang isang etikal na negosyo ay isang negosyo na isinasaalang-alang ang epekto ng mga pagkilos, produkto at serbisyo sa kapaligiran, mga tao at hayop. Kasama rito ang end na produkto o serbisyo, ang mga pinagmulan nito, at kung paano ito gawa at ipinamamahagi.

magbahagi