Nagtatrabaho bilang isang independiyenteng negosyante sa Netherlands

Nagtatrabaho bilang isang independiyenteng negosyante sa Netherlands

Ikaw ba ay isang independiyenteng negosyante at nais mong magtrabaho sa Netherlands? Ang mga independiyenteng negosyante mula sa Europa (pati na rin mula sa Lichtenstein, Norway, Iceland at Switzerland) ay may libreng pag-access sa Netherlands. Pagkatapos ay maaari mong simulan ang pagtatrabaho sa Netherlands nang walang visa, permit sa paninirahan o permit sa trabaho. Ang kailangan mo lang ay isang wastong pasaporte o ID.

Pasaporte o ID

Kung ikaw ay isang mamamayan na hindi EU, maraming mga mahalagang bagay ang dapat isaalang-alang. Una, ang isang tungkulin na mag-ulat ay nalalapat sa mga dayuhang independiyenteng negosyante sa Netherlands. Nangangahulugan ito na kung nais mong magtrabaho bilang isang independiyenteng negosyante sa Netherlands, dapat mong irehistro ang iyong trabaho sa pag-uulat ng desk ng Ministry of Social Affairs and Employment.

Nagtatrabaho bilang isang independiyenteng negosyante sa Netherlands

Bago ka magsimulang magtrabaho sa Netherlands, kailangan mo rin ng permit sa paninirahan. Upang maging kwalipikado para sa naturang permit sa paninirahan, dapat mong matugunan ang ilang mga kundisyon. Ang eksaktong mga kondisyon na kailangan mong matupad ay nakasalalay sa iyong sitwasyon. Ang mga sumusunod na sitwasyon ay maaaring makilala sa kontekstong ito:

Nais mong magsimula ng isang start-up. Upang magsimula ng isang makabagong o makabagong kumpanya sa Netherlands, dapat mong matugunan ang mga sumusunod na kondisyon:

  • Dapat kang makipagtulungan sa isang maaasahang at dalubhasang superbisor (facilitator).
  • Ang iyong produkto o serbisyo ay makabagong.
  • Mayroon kang isang (hakbang) plano upang makakuha mula sa ideya sa kumpanya.
  • Ikaw at ang facilitator ay nakarehistro sa Trade Register ng Chamber of Commerce (KvK).
  • Mayroon kang sapat na mga mapagkukunan sa pananalapi upang mabuhay sa Netherlands.

Natugunan mo ba ang mga kondisyon? Pagkatapos makakakuha ka ng 1 taon sa Netherlands upang makabuo ng isang makabagong produkto o serbisyo. Ang permit sa paninirahan sa konteksto ng isang pagsisimula ay samakatuwid ay binigyan lamang ng 1 taon.

Mataas ang iyong edukasyon at nais mong simulan ang iyong sariling kumpanya. Sa kasong ito kailangan mo ng isang permit sa paninirahan "taon ng paghahanap na mataas ang edukasyon". Ang pinakamahalagang kundisyon na nakakabit sa may-katuturang permit sa paninirahan ay nakapagtapos ka, kumuha ng PhD o nagsagawa ng pang-agham na pananaliksik sa Netherlands o sa itinalagang institusyong pang-edukasyon sa dayuhan sa nakaraang 3 taon. Bilang karagdagan, kinakailangan na hindi ka pa nagkaroon ng permit sa paninirahan para sa paghahanap ng trabaho pagkatapos ng pag-aaral, promosyon o pang-agham na pananaliksik sa batayan ng pagkumpleto ng parehong programa ng pag-aaral o ang parehong track ng PhD o pagsasagawa ng parehong pang-agham na pananaliksik.

Nais mong magtrabaho bilang isang independiyenteng negosyante sa Netherlands. Para sa mga ito kailangan mo ang permit sa paninirahan "Magtrabaho bilang isang taong nagtatrabaho sa sarili". Upang maging kwalipikado para sa may-katuturang permit sa paninirahan, ang mga aktibidad na gagawin mo ay dapat munang una sa lahat ay may mahalagang kahalagahan para sa ekonomiya ng Dutch at ang mga produkto at serbisyo na iyong ihahandog ay dapat maging makabago sa Netherlands. Ang mahahalagang interes ay pangkalahatang nasuri ng IND batay sa isang sistema ng puntos na binubuo ng mga sumusunod na sangkap:

  1. Personal na karanasan
  2. Plano ng negosyo
  3. Idinagdag na halaga para sa Netherlands

Maaari kang kumita ng isang kabuuang 300 puntos para sa nakalista na mga sangkap. Dapat kang kumita ng hindi bababa sa 90 puntos sa kabuuan.

Maaari kang makatanggap ng mga puntos para sa Personal na karanasan sangkap kung maaari mong ipakita na mayroon kang isang diploma ng hindi bababa sa antas ng MBO-4, na mayroon kang kahit isang taon na karanasan bilang isang negosyante at nakakuha ka ng karanasan sa trabaho sa isang may-katuturang antas. Bilang karagdagan, dapat mong ipakita ang ilang karanasan sa Netherlands at isumite ang iyong dating natanggap na kita. Ang nabanggit ay dapat gawin batay sa mga opisyal na dokumento tulad ng mga diploma, sanggunian mula sa mga dating tagapag-empleyo at iyong mga nakaraang mga kontrata sa pagtatrabaho. Ang iyong karanasan sa Netherlands ay maaaring maliwanag mula sa iyong mga kasosyo sa pangangalakal o kliyente mula sa Netherlands.

Kaugnay ng mga planong pangnegosyo, dapat itong maging sapat. Kung hindi ito ang kaso, mayroong isang pagkakataon na ang iyong aplikasyon ay tatanggihan. Pagkatapos ng lahat, dapat na malinaw mula sa iyong plano sa negosyo na ang gawain na gagawin mo ay magkakaroon ng isang mahalagang kahalagahan para sa ekonomiya sa Netherlands. Bilang karagdagan, ang iyong plano sa negosyo ay dapat maglaman ng impormasyon tungkol sa produkto, merkado, ang natatanging karakter at istraktura ng presyo. Mahalaga na ang iyong plano sa negosyo ay nagpapakita din na makakakuha ka ng sapat na kita mula sa iyong trabaho bilang isang independiyenteng negosyante. Ang nabanggit ay dapat na batay sa maayos na pinansiyal na pagsuporta. Upang matapos ito, dapat kang muling magsumite ng mga dokumento na malinaw na nagpapakita ng katwiran, tulad ng mga kontrata o sanggunian mula sa iyong mga customer.

Ang idinagdag na halaga na ang iyong kumpanya ay magkakaroon para sa ekonomiya sa Netherlands ay maaari ring maliwanag mula sa mga pamumuhunan na iyong ginawa, tulad ng pagbili ng isang komersyal na pag-aari. Maaari mo bang ipakita na ang iyong produkto o serbisyo ay makabagong? Bibigyan ka rin ng mga puntos para sa bahaging ito.

Bigyang-pansin! Kung mayroon kang nasyonalidad na Turko, ang mga sistema ng puntos ay hindi nalalapat.

Sa wakas, ikaw bilang isang self-employed na tao ay may dalawang pangkalahatang kinakailangan upang maging kuwalipikado para sa isang permit sa paninirahan, katulad ng kinakailangan upang magparehistro sa Trade Register ng Chamber of Commerce (KvK) at dapat mong matugunan ang mga kinakailangan para sa pagpapatakbo ng iyong negosyo o propesyon. Nangangahulugan ang huli na mayroon ka ng lahat ng kinakailangang permit para sa iyong trabaho.

Kapag nakarating ka sa Netherlands bilang isang independiyenteng negosyante at bago ka mag-aplay para sa isang permit sa paninirahan, karaniwang kailangan mo ng isang pansamantalang permit sa paninirahan (MVV). Ito ay isang espesyal na visa visa na may bisa para sa 90 araw. Ang iyong nasyonalidad ay nagpapasya kung kinakailangan ka bang magkaroon ng isang MVV. Para sa ilang mga nasyonalidad o sa ilang mga sitwasyon, naaangkop ang isang pagbubukod, at hindi mo ito kailangan. Maaari kang makahanap ng isang listahan ng lahat ng mga pagbubukod sa MVV sa website ng IND. Kung kinakailangan mong magkaroon ng isang MVV, kailangan mong matugunan ang ilang mga kundisyon. Una, kailangan mo ng isang layunin ng paninirahan sa Netherlands. Sa iyong kaso, iyon ay trabaho. Bilang karagdagan, mayroong maraming mga pangkalahatang kondisyon na nalalapat sa lahat, anuman ang napiling layunin ng pananatili.

Ang isang MVV ay inilalapat para sa pamamagitan ng isang aplikasyon para sa pagpasok at paninirahan (TEV). Maaari mong isumite ang application na ito sa embahada ng Dutch o konsulado sa bansa kung saan ka nakatira o sa isang kalapit na bansa.

Matapos isumite ang application, sinuri muna ng IND kung kumpleto ang aplikasyon at kung nabayaran na ang mga gastos. Pagkatapos masuri ng IND kung nakamit mo ang lahat ng mga kondisyon para sa pagbibigay ng mvv. Ang isang desisyon ay gagawin sa loob ng 90 araw. Posible na tumutol sa desisyon na ito at mag-apela kung kinakailangan.

At Law & More naiintindihan namin na ang pagsisimula bilang isang independiyenteng negosyante sa Netherlands ay hindi lamang praktikal, kundi pati na rin isang pangunahing ligal na hakbang para sa iyo. Samakatuwid ay matalino na unang magtanong tungkol sa iyong ligal na posisyon at mga kondisyon na dapat mong matugunan pagkatapos ng hakbang na ito. Ang aming mga abogado ay dalubhasa sa larangan ng batas ng imigrasyon at masaya na payuhan ka. Kailangan mo ba ng tulong sa pag-apply para sa isang permit sa paninirahan o isang MVV? Ang mga abogado sa Law & More maaari ring makatulong sa iyo na. Kung ang iyong aplikasyon ay tinanggihan, maaari ka rin naming tulungan sa pagsusumite ng isang pagtutol. Mayroon ka bang ibang katanungan? Mangyaring makipag-ugnay sa mga abogado ng Law & More.

Law & More