Manatili sa tahanan ng mag-asawa sa panahon at pagkatapos ng diborsiyo

Manatili sa tahanan ng mag-asawa sa panahon at pagkatapos ng diborsiyo

Sino ang pinapayagan na manatili sa bahay ng mag-asawa habang at pagkatapos ng diborsyo?

Matapos magpasya ang mag-asawa na hiwalayan, madalas na lumiliko na hindi na posible na magpatuloy na mamuhay nang magkasama sa ilalim ng isang bubong sa bahay ng mag-asawa. Upang maiwasan ang hindi kinakailangang mga tensyon, ang isa sa mga partido ay kailangang umalis. Ang mga asawa ay madalas na namamahala upang gumawa ng mga kasunduan tungkol dito, ngunit ano ang mga posibilidad kung hindi ito posible?

Paggamit ng tahanan ng mag-asawa sa panahon ng paglilitis ng diborsyo

Kung ang mga paglilitis sa diborsyo ay hindi pa natapos sa korte, ang mga pansamantalang hakbang ay maaaring hilingin sa magkahiwalay na paglilitis. Ang isang pansamantalang injunction ay isang uri ng pamamaraang pang-emergency na kung saan ang isang paghatol ay ibinigay para sa tagal ng paglilitis ng diborsyo. Ang isa sa mga probisyon na maaaring hiniling ay ang eksklusibong paggamit ng tahanan ng mag-asawa. Pagkatapos ay mapagpasyahan ng hukom na ang eksklusibong paggamit ng tahanan ng mag-asawa ay ipinagkaloob sa isa sa mga asawa at na ang ibang asawa ay hindi na pinapayagan na pumasok sa bahay.

Minsan ang parehong mga asawa ay maaari ring humiling ng eksklusibong paggamit ng bahay sa kasal. Sa ganitong kaso, timbangin ng hukom ang mga interes at tutukuyin sa batayan na iyon kung sino ang may pinakamaraming karapatan at interes sa pagkuha ng paggamit ng tirahan. Ang desisyon ng korte ay isasaalang-alang ang lahat ng mga kalagayan ng kaso. Halimbawa: sino ang may pinakamahusay na mga posibilidad na manatili pansamantala sa ibang lugar, na nag-aalaga ng mga bata, ay isa sa mga kasosyo para sa kanyang trabaho na nakasalalay sa bahay, mayroon bang mga espesyal na pasilidad sa bahay para sa mga may kapansanan atbp Pagkatapos ng ang korte ay nagpasya, ang asawa kung kanino hindi nabigyan ng karapatang gamitin ay dapat umalis sa bahay. Hindi pinapayagan ang asawa na pumasok sa bahay ng kasal pagkatapos nang walang pahintulot.

Birdnesting

Sa pagsasagawa, lalong pangkaraniwan para sa mga hukom na pumili ng paraan ng birdnesting. Nangangahulugan ito na ang mga anak ng mga partido ay manatili sa bahay at na ang mga magulang ay manatili sa bahay ng mag-asawa na naman. Ang mga magulang ay maaaring sumang-ayon sa isang pag-aayos ng pagbisita kung saan nahahati ang mga araw ng pangangalaga ng mga bata. Pagkatapos ay matukoy ng mga magulang batay sa pag-aayos ng pagbisita na mananatili sa bahay ng mag-asawa, kung kailan, at sino ang dapat manatili sa ibang lugar sa mga araw na iyon. Ang isang bentahe ng pugad ng ibon ay ang mga bata ay magkakaroon ng tahimik na sitwasyon hangga't maaari dahil magkakaroon sila ng isang nakapirming base. Magiging madali din para sa parehong asawa na makahanap ng bahay para sa kanilang sarili sa halip na isang tahanan para sa buong pamilya.

Paggamit ng tahanan ng mag-asawa pagkatapos ng diborsyo

Maaari itong mangyari na ang diborsyo ay binibigkas, ngunit ang mga partido ay patuloy na pinag-uusapan kung sino ang pinapayagan na manirahan sa tahanan ng mag-asawa hanggang sa tiyak na nahati ito. Sa kasong ito, halimbawa, ang partido na nakatira sa bahay kapag ang diborsyo ay nakarehistro sa mga tala sa katayuan ng sibil ay maaaring mag-aplay sa korte na pahintulutan na magpatuloy na manirahan sa bahay na ito sa loob ng anim na buwan sa pagbubukod ng iba pang dating asawa. Ang partido na maaaring magpatuloy na gamitin ang tahanan ng mag-asawa ay dapat na sa karamihan ng mga kaso ay nagbabayad ng bayad sa pag-okupar sa umaalis na partido. Ang panahon ng anim na buwan ay nagsisimula mula sa sandaling ang diborsyo ay nakarehistro sa mga tala sa katayuan ng sibil. Sa pagtatapos ng panahong ito, ang parehong asawa ay nasa prinsipyo na may karapatan na magamit muli ang mag-asawa sa bahay. Kung, pagkatapos ng panahong ito ng anim na buwan, ibinahagi pa rin ang bahay, maaaring hilingin ng mga partido ang hukom ng cantonal na mamuno sa paggamit ng bahay.

Ano ang nangyayari sa pagmamay-ari ng bahay pagkatapos ng diborsyo?

Sa konteksto ng diborsyo, magkakasundo din ang mga partido sa paghahati ng bahay kung mayroon silang bahay sa karaniwang pagmamay-ari. Sa kasong iyon, ang bahay ay maaaring ilalaan sa isa sa mga partido o ibenta sa isang third party. Mahalaga na ang mabubuting kasunduan ay ginawa tungkol sa pagbebenta o presyo ng pagkuha, ang paghati sa labis na halaga, na nagdadala ng nalalabi na utang at ang pagpapakawala mula sa magkasanib at maraming pananagutan para sa utang sa mortgage. Kung hindi ka maaaring magkasundo, maaari ka ring bumaling sa korte sa kahilingan na hatiin ang bahay sa isa sa mga partido o upang matukoy na dapat ibenta ang bahay. Kung kayo ay nakatira nang magkasama sa isang pag-aarkila ng pag-upa, maaari mong hilingin sa hukom na ibigay ang karapatan sa pag-upa ng ari-arian sa isa sa mga partido.

Nakasali ka ba sa isang diborsyo at nagkakaroon ka ba ng talakayan tungkol sa paggamit ng tahanan ng mag-asawa? Pagkatapos siyempre maaari kang makipag-ugnay sa aming tanggapan. Ang aming nakaranas ng mga abogado ay maligaya na magbigay sa iyo ng payo.

Law & More