Ano ang dapat mong gawin kung hindi mo matugunan ang iyong mga obligasyon sa sustento? Larawan

Ano ang dapat mong gawin kung hindi mo nagawa ang iyong mga obligasyon sa sustento?

Ang sustento ay isang allowance sa isang dating asawa at anak bilang isang kontribusyon sa pagpapanatili. Ang tao na kailangang magbayad ng sustento ay tinukoy din bilang tagapag-utang sa pagpapanatili. Ang tatanggap ng sustento ay madalas na tinutukoy bilang ang taong may karapatan sa pagpapanatili. Ang sustento ay isang halaga na kailangan mong bayaran sa isang regular na batayan. Sa pagsasagawa, ang sustento ay binabayaran buwan-buwan. Utang ka sa sustento kung mayroon kang obligasyon sa pagpapanatili sa isang dating kasosyo o sa iyong anak. Ang isang obligasyon sa pagpapanatili sa iyong dating kasosyo ay lilitaw kung hindi niya kayang ibigay para sa kanyang sarili. Maaaring pigilan ka ng mga pangyayari mula sa pagbabayad ng sustento sa iyong dating kasosyo. Ang iyong kita ay maaaring nagbago dahil sa, halimbawa, sa krisis ng Corona. Ano ang pinakamahusay na paraan upang kumilos kung mayroon kang obligasyon na magbayad ng sustento na hindi mo maaaring matugunan?

Mga obligasyong alimonyo 1X1_Image

Pagpapanatili ng obligasyon

Una sa lahat, matalino na makipag-ugnay sa nagpapautang na nagpapautang, iyong dating kasosyo. Maaari mong ipaalam sa kanila na ang iyong kita ay nagbago at hindi mo nagawa na matugunan ang obligasyon sa pagpapanatili. Maaari mong subukang makamit ang isang kasunduan. Halimbawa, maaari kang sumang-ayon na matutugunan mo ang obligasyon sa paglaon o mabawasan ang sustento. Mahusay na itala ang mga kasunduang ito sa pamamagitan ng pagsulat. Kung kailangan mo ng tulong dito, dahil maaaring hindi ka magkasundo, maaari kang tumawag sa isang tagapamagitan upang gumawa ng magagandang kasunduan.

Kung hindi posible na sama-sama na maabot ang mga kasunduan, dapat itong mapatunayan kung ang obligasyon sa pagpapanatili ay nakumpirma ng korte. Nangangahulugan ito na ang obligasyon sa pagpapanatili ay opisyal na inilatag ng korte. Kung hindi nakumpirma ang obligasyon, hindi maipapatupad ng kredito ng pagpapanatili ang pagbabayad nang napakadali. Sa kasong iyon ay walang legal na direktang maipatutupad na hatol ng korte. Ang isang ahensya sa koleksyon, tulad ng LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhouddsbijdragen), ay hindi maaaring mangolekta ng pera. Kung ang obligasyon ay maipatutupad nang ayon sa batas, ang nagpapautang ng nagpapautang ay dapat kumilos nang mabilis hangga't maaari. Ang taong may karapatan sa pagpapanatili ay maaaring magpasimula ng isang koleksyon upang sakupin, halimbawa, ang iyong kita o iyong kotse. Kung nais mong iwasan ito, matalino na humingi ng ligal na payo mula sa isang abugado sa lalong madaling panahon.

Kasunod, ang isang hindi pagkakaunawaan sa pagpapatupad ay maaaring simulan sa buod na paglilitis. Ang pamamaraang ito ay kilala rin bilang isang kagyat na pamamaraan. Sa pamamaraang ito hiniling mo sa hukom na alisin ang posibilidad na mapanatili ang nagpapautang sa pagpapanatili ng isang pagbabayad. Sa prinsipyo, igagalang ng hukom ang obligasyon sa pagpapanatili. Gayunpaman, kung may pangangailangan sa pananalapi na lumitaw pagkatapos ng desisyon sa pagpapanatili, maaaring mayroong pag-abuso sa batas. Ang mga pagbubukod sa obligasyon sa pagpapanatili ay maaaring gawin sa mga espesyal na kaso. Ang krisis sa Corona ay maaaring isang dahilan para dito. Pinakamabuting suriin ito ng isang abogado.

Maaari mo ring subukang baguhin ang alimony. Kung inaasahan mong magtatagal ang mga problemang pampinansyal, iyon ay isang makatotohanang pagpipilian. Pagkatapos ay kakailanganin mong magsimula ng isang pamamaraan upang baguhin ang obligasyon sa pagpapanatili. Ang halaga ng sustento ay maaaring mabago kung mayroong isang 'pagbabago ng mga pangyayari'. Ito ang kaso kung ang iyong kita ay nagbago nang malaki pagkatapos ng paghuhusga sa obligasyon sa pagpapanatili.

Ang kawalan ng trabaho o pagbabayad ng utang ay karaniwang hindi permanenteng sitwasyon. Sa mga ganitong kaso, maaaring pansamantalang bawasan ng hukom ang iyong obligasyon sa pagpapanatili. Maaari ring magpasya ang hukom na wala kang babayaran. Pinili mo bang magtrabaho ng mas kaunti o kahit ihinto ang pagtatrabaho? Kung gayon ito ang iyong sariling pasya. Hindi sasang-ayon ang hukom sa isang pagsasaayos ng iyong obligasyong magbayad ng sustento.

Maaari ring mangyari na magbabayad ka ng suporta sa bata at / o suporta sa asawa kung hindi pa nasasangkot ang isang hukom. Sa kasong iyon, maaari mong, sa prinsipyo, ihinto o bawasan ang mga pagbabayad ng sustento nang hindi ito pagkakaroon ng anumang direktang mga kahihinatnan para sa iyo. Ito ay dahil ang iyong dating kasosyo ay walang pagpapatupad ng pamagat at samakatuwid ay hindi maaaring gumawa ng anumang mga hakbang sa koleksyon at sakupin ang iyong kita o mga assets. Gayunpaman, kung ano ang maaaring gawin ng dati mong kasosyo sa kasong ito, ay magsumite ng isang petisyon (o may isinulat na isang sulat ng panawagan) upang hilingin na matupad / mabawi ang kasunduan sa pagpapanatili.

Hindi alintana kung ang isang obligasyon sa pagpapanatili ay pinahintulutan ng korte, mananatili ang aming payo: huwag tumigil sa pagbabayad bigla. Kumunsulta muna sa iyong dating kasosyo. Kung ang konsultasyong ito ay hindi humantong sa isang solusyon, maaari mong palaging simulan ang ligal na paglilitis sa harap ng korte.

Mayroon ka bang mga katanungan tungkol sa sustento o nais mong mag-aplay para sa, baguhin o ihinto ang sustento? Pagkatapos mangyaring makipag-ugnay Law & More. Sa Law & More naiintindihan namin na ang diborsyo at mga kasunod na kaganapan ay maaaring magkaroon ng malalawak na kahihinatnan sa iyong buhay. Iyon ang dahilan kung bakit gumawa kami ng isang personal na diskarte. Sama-sama sa iyo at posibleng iyong dating kasosyo, maaari naming matukoy ang iyong ligal na sitwasyon sa panahon ng pagpupulong batay sa dokumentasyon at subukang tingnan ang iyong paningin o kagustuhan patungkol sa (pagkalkula ng (muling) pagkatao at pagkatapos ay itala sila. Bilang karagdagan, maaari ka naming tulungan sa isang posibleng pamamaraan ng alimony. Ang mga abugado sa Law & More ay mga dalubhasa sa larangan ng batas ng pamilya at masaya na gabayan ka, posibleng kasama ang iyong kapareha, sa prosesong ito.

Law & More