Ano ang isang talaan ng kriminal?

Ano ang isang talaan ng kriminal?

Nilabag mo na ba ang mga panuntunan ng corona at pinagmulta? Pagkatapos, hanggang kamakailan lamang, pinatakbo mo ang panganib na magkaroon ng isang kriminal na tala. Patuloy na umiiral ang mga multa ng corona, ngunit wala nang tala sa talaan ng kriminal. Bakit ang mga talaan ng kriminal ay naging isang tinik sa panig ng Kapulungan ng mga Kinatawan at pinili nila na wakasan ang panukalang ito?

Ano ang isang talaan ng kriminal?

Mga item sa balita

Kung lalabag ka sa batas, maaari kang makakuha ng isang criminal record. Ang isang criminal record ay tinatawag ding 'extract of judicial documentation'. Ito ay isang pangkalahatang ideya ng mga nakarehistrong pagkakasala sa Judicial Documentation System. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga krimen at pagkakasala ay mahalaga rito. Kung nakagawa ka ng isang krimen ito ay laging nasa iyong talaan ng kriminal. Kung nakagawa ka ng isang pagkakasala, posible rin ito, ngunit hindi ito palaging ganito. Ang mga pagkakasala ay menor de edad na pagkakasala. Maaaring maitala ang mga pagkakasala kapag pinarusahan sila ng isang pangungusap na higit sa EUR 100, isang pagpapaalis o multa na higit sa EUR 100. Ang mga krimen ay mas seryosong mga pagkakasala, tulad ng pagnanakaw, pagpatay at panggagahasa. Ang mga multa ng Corona ay mga pagpapasyang nagpaparusahan din na lumalagpas sa EUR 100. Hanggang ngayon, samakatuwid, isang tala ang ginawa sa dokumentasyong panghukuman nang ipataw ang isang multa. Noong Hulyo, ang bilang ng mga multa ay higit sa 15 000. Pinilit ito ni Ministro Grapperhaus ng Ministri ng Hustisya at Seguridad, matapos na siya mismo ang tumanggap ng multa at samakatuwid isang kriminal na rekord sa hindi pagtupad sa mga patakaran ng corona sa kanyang sariling kasal.

Kahihinatnan

Ang mga talaan ng kriminal ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa mga nagkasala. Kapag nag-apply ka para sa isang trabaho, isang VOG (Sertipiko ng Magandang Pag-uugali) kung minsan ay inilalapat. Ito ay isang deklarasyon na nagpapakita na ang iyong pag-uugali ay hindi bumubuo ng isang pagtutol sa pagganap ng isang tiyak na gawain o posisyon sa lipunan. Ang isang rekord ng kriminal ay maaaring mangahulugan na hindi ka nakakatanggap ng isang VOG. Sa kasong iyon ay hindi ka na pinapayagan na magsanay ng ilang propesyon, tulad ng abogado, guro o bailiff. Minsan ang isang visa o permit sa paninirahan ay maaaring tanggihan. Maaari ring tanungin ka ng isang kumpanya ng seguro kung mayroon kang isang kriminal na talaan kapag nag-apply ka para sa seguro. Sa kasong iyon obligado kang sabihin ang totoo. Dahil sa talaan ng kriminal maaaring hindi ka makakuha ng isang seguro.

Pag-access sa at pag-iimbak ng kriminal na data

Hindi mo ba alam kung mayroon kang isang kriminal na talaan? Maaari mong ma-access ang iyong talaan ng kriminal sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang liham o e-mail sa Judicial Information Service (Justid). Ang Justid ay bahagi ng Ministry of Justice and Security. Kung hindi ka sumasang-ayon sa kung ano ang nasa rekord ng kriminal, maaari kang mag-aplay para sa isang pagbabago. Tinatawag itong kahilingan para sa pagwawasto. Ang kahilingan na ito ay dapat na isinumite sa Front Office ng Justid. Makakatanggap ka ng isang nakasulat na desisyon sa kahilingan sa loob ng apat na linggo. Ang ilang mga panahon ng pagpapanatili ay nalalapat sa data ng panghukuman ng mga pagkakasala sa talaan ng kriminal. Tinutukoy ng batas kung gaano katagal dapat manatili ang impormasyong ito sa pagkakaroon. Ang mga panahong ito ay mas maikli para sa mga pagkakasala kaysa sa mga krimen. Sa kaso ng isang kriminal na desisyon, halimbawa sa kaso ng corona fine, ang data ay tatanggalin 5 taon pagkatapos ng buong pagbabayad ng multa.

Makipag-ugnay sa isang abugado

Dahil ang isang talaan ng kriminal ay may gayong pangunahing kahihinatnan, makatuwirang makipag-ugnay sa isang abugado sa lalong madaling panahon kung, halimbawa, nakatanggap ka ng isang coronafine o nakagawa ng isang pagkakasala. Maaaring, sa katunayan, ay may isang tiyak na tagal ng oras sa loob ng kung saan ang pagsalansang ay dapat na ihain sa pampublikong tagausig. Minsan mas madali yata na magbayad lamang ng multa o sumunod sa serbisyo sa pamayanan, halimbawa sa kaso ng desisyon sa kriminal. Gayunpaman, mas mabuti na masuri ang sitwasyon ng isang abogado. Pagkatapos ng lahat, ang tagausig sa publiko ay maaari ring gumawa ng mga pagkakamali o magtatag ng maling pagkakasala. Bilang karagdagan, ang tagausig ng publiko o ang hukom ay maaaring paminsan-minsan ay mas mapagbigay kaysa sa opisyal na nagpataw ng multa o naitala ang pagkakasala. Maaaring suriin ng isang abugado kung makatarungan ang multa at maipaaalam sa iyo kung isang mabuting desisyon na mag-apela. Maaaring isulat ng abugado ang paunawa ng oposisyon at tulungan ang hukom kung kinakailangan.

Mayroon ka bang mga katanungan tungkol sa paksa sa itaas o nais mong malaman kung ano ang maaari naming gawin para sa iyo? Mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa mga abugado sa Law & More para sa karagdagang impormasyon. Kahit na hindi ka sigurado kung kailangan mo ng abogado. Ang aming dalubhasa at dalubhasang mga abugado sa larangan ng batas kriminal ay masayang tulungan ka.

Law & More