Ano ang claim?

Ano ang claim?

Ang paghahabol ay isang kahilingan lamang ng isang tao sa iba, ibig sabihin, isang tao o kumpanya.

Ang isang paghahabol ay kadalasang binubuo ng isang claim sa pera, ngunit maaari rin itong isang paghahabol para sa isang pagbibigay o pag-claim mula sa hindi nararapat na pagbabayad o isang paghahabol para sa mga pinsala. Ang nagpapautang ay isang tao o kumpanya na may utang na 'pagganap' ng iba. Kasunod ito ng isang kasunduan. Ang natitirang pagganap ay madalas ding tinutukoy bilang isang 'utang.' Kaya, ang pinagkakautangan ay maaari pa ring mag-claim ng utang, kaya ang terminong pinagkakautangan. Ang partidong maghahatid ng pagganap sa pinagkakautangan ay tinatawag na 'may utang.' Kung ang pagganap ay binubuo ng pagbabayad ng isang halaga, ang partido na hindi pa nagbabayad ng isang halaga ay tinatawag na isang 'may utang.' Ang mga partidong humihingi ng pagganap sa pera ay tinatawag ding 'mga nagpapautang.' Sa kasamaang palad, ang problema sa isang paghahabol ay hindi ito palaging natutupad kahit na ito ay napagkasunduan o ang batas ay nagtadhana para dito. Dahil dito, ang mga aksyon sa paglilitis at pangongolekta ay nagpapatuloy kaugnay ng mga paghahabol. Ngunit ano nga ba ang isang paghahabol?

Lumalabas na claim

Ang isang paghahabol ay kadalasang nagmumula sa isang kasunduan kung saan sumasang-ayon kang gumawa ng isang bagay bilang kapalit kung saan ang kabilang partido ay nagbibigay ng pagsasaalang-alang. Kapag natupad mo na ang iyong kasunduan at naabisuhan ang ibang tao na hinihingi mo ang pagsasaalang-alang, magkakaroon ng karapatang kumilos. Bilang karagdagan, maaaring mangyari ang isang paghahabol, halimbawa, kung hindi mo sinasadyang lumipat sa maling bank account. Makakagawa ka na ng 'hindi nararapat na pagbabayad' at maaari mong bawiin ang inilipat na halaga ng pera mula sa may hawak ng bank account. Katulad nito, kung nakaranas ka ng mga pagkalugi dahil sa mga aksyon (o pagtanggal ng ibang tao), maaari kang mag-claim ng kabayaran para sa mga pagkalugi mula sa ibang tao. Ang obligasyong kabayaran na ito ay maaaring magmula sa isang paglabag sa kontrata, mga probisyon ayon sa batas, o tort.

Pagbawi ng claim

Dapat mong ipaalam sa ibang tao na may utang sila sa iyo o dapat magbigay sa iyo ng isang bagay bilang kapalit. Pagkatapos mo lamang makumpleto ang alam na ito, ang paghahabol ay dapat bayaran. Pinakamabuting gawin ito sa pagsulat.

Ano ang maaari mong gawin kung nabigo ang may utang na matugunan ang iyong paghahabol at (sa kaso ng isang paghahabol sa pera) ay hindi nagbabayad, halimbawa? Dapat mong kolektahin ang claim, ngunit paano iyon gumagana?

Pagkolekta ng utang sa labas ng korte

Para sa mga paghahabol, maaari kang gumamit ng ahensya ng pangongolekta ng utang. Madalas itong ginagawa para sa medyo simpleng mga paghahabol. Para sa mas mataas na paghahabol, isang abogado lamang sa pagkolekta ang may kakayahan. Gayunpaman, kahit na para sa simple at mas maliliit na paghahabol, maaaring maging matalinong makipag-ugnayan sa isang abogado sa pangongolekta ng utang, dahil ang mga abogado sa pangongolekta ng utang ay kadalasang mas mahusay sa pagbibigay ng mga pinasadyang solusyon. Gayundin, ang isang abogado sa pagkolekta ay kadalasang maaaring mas mahusay na tasahin at pabulaanan ang mga depensa ng may utang. Bukod dito, ang isang ahensya ng pangongolekta ay hindi awtorisado na ipatupad na ang may utang ay nagbabayad nang legal, at ang isang abogado sa pagkolekta ay. Kung ang may utang ay hindi sumunod sa mga sulat ng patawag mula sa isang ahensya ng pangongolekta o abugado sa pangongolekta at hindi gumana ang extrajudicial collection, maaari kang magsimula ng proseso ng pagkolekta ng hudisyal.

Panghukuman na pangongolekta ng utang

Upang pilitin ang isang may utang na magbayad, kailangan mo ng paghatol. Upang makakuha ng paghatol, kailangan mong simulan ang mga legal na paglilitis. Ang mga legal na paglilitis na ito ay sapilitang nagsisimula sa isang writ of summons. Kung ito ay may kinalaman sa monetary claims na € 25,000, – o mas mababa, maaari kang pumunta sa subdistrict court. Sa cantonal court, ang isang abogado ay hindi obligado, ngunit ang pagkuha ng isa ay maaaring maging matalino. Halimbawa, ang isang panawagan ay dapat na ma-draft nang napaka-meticulously. Kung ang patawag ay hindi nakakatugon sa mga pormal na kinakailangan ng batas, maaari kang ideklarang hindi tinatanggap ng hukuman, at hindi ka makakakuha ng hatol. Ito ay, samakatuwid, ay mahalaga na ang patawag ay ginawa nang tama. Ang isang patawag ay dapat na opisyal na ihatid (ibinigay) ng isang bailiff.

Kung nakakuha ka ng hatol na nag-award sa iyong mga paghahabol, dapat mong ipadala ang hatol na iyon sa bailiff, na maaaring gumamit nito upang pilitin ang may utang na magbayad. Kaya, ang mga kalakal na pag-aari ng may utang ay maaaring sakupin.

Batas ng mga limitasyon

Mahalagang kolektahin ang iyong claim nang mabilis. Ito ay dahil ang mga paghahabol ay pinagbabawalan ng oras pagkatapos ng ilang panahon. Kapag ang isang paghahabol ay na-time-barred ay depende sa uri ng paghahabol. Bilang pangkalahatang tuntunin, nalalapat ang panahon ng limitasyon na 20 taon. Gayunpaman, mayroon ding mga paghahabol na pinagbabawalan ng oras pagkatapos ng limang taon (para sa isang detalyadong paliwanag sa panahon ng limitasyon, tingnan ang aming isa pang blog, 'Kailan ang isang claim ay mag-e-expire') at, sa kaso ng mga pagbili ng consumer, pagkatapos ng dalawang taon. Ang mga sumusunod na claim ay time-barred pagkatapos ng limang taon:

  • Upang matupad ang isang kasunduan na ibibigay o gawin (hal., isang pautang sa pera)
  • Sa pana-panahong pagbabayad (hal., pagbabayad ng upa o sahod)
  • Mula sa hindi nararapat na pagbabayad (hal., dahil hindi mo sinasadyang gumawa ng paglipat sa maling bank account)
  • Sa pagbabayad ng mga pinsala o napagkasunduang parusa

Sa bawat oras na ang panahon ay nagbabanta na mag-expire at ang limitasyon ng panahon ay mag-expire, ang pinagkakautangan ay maaaring maglakip ng isang bagong panahon dito sa pamamagitan ng tinatawag na pagkaantala. Ginagawa ang pagkaantala sa pamamagitan ng pag-abiso sa may utang bago matapos ang panahon ng limitasyon na umiiral pa rin ang claim, halimbawa, gamit ang isang nakarehistrong paalala sa pagbabayad, kahilingan sa pagbabayad, o isang patawag. Mahalaga, ang pinagkakautangan ay dapat na patunayan na ang panahon ay naantala kung ang may utang ay humihiling ng pagtatanggol sa reseta. Kung wala siyang katibayan, at ang may utang sa gayon ay humihiling ng panahon ng limitasyon, hindi na niya maipapatupad ang paghahabol.

Kaya mahalagang matukoy kung saang kategorya nabibilang ang iyong uri ng paghahabol at kung ano ang kaukulang panahon ng limitasyon. Kapag nag-expire na ang limitation period, hindi mo na mapipilit ang iyong may utang na tugunan ang claim.

Mangyaring makipag-ugnay sa aming mga abogado para sa karagdagang impormasyon sa pagkolekta ng utang sa pananalapi o paggamit ng batas ng mga limitasyon. Ikalulugod naming tulungan ka!

Law & More