Ang pamamaraan ng pagtutol

Ang pamamaraan ng pagtutol

Kapag tinawag ka, may pagkakataon kang ipagtanggol ang iyong sarili laban sa mga paghahabol sa mga panawagan. Ang pagtawag ay nangangahulugan na ikaw ay opisyal na kinakailangan upang lumitaw sa korte. Kung hindi ka sumunod at hindi lumilitaw sa korte sa nakasaad na petsa, bibigyan ng korte ang absentia laban sa iyo. Kahit na hindi mo binayaran ang bayad sa korte (sa oras), na kung saan ay ang kontribusyon sa mga gastos ng katarungan, ang hukom ay maaaring magsalita ng isang paghuhusga sa wala. Ang salitang 'in absentia' ay tumutukoy sa sitwasyon kung saan ang isang kaso ng korte ay naririnig nang wala ang iyong presensya. Kung ikaw ay wastong tinawag bilang isang nasasakdal, ngunit hindi lumitaw, malamang na ang pag-angkin ng ibang partido ay bibigyan nang default.

Kung hindi ka lumitaw sa korte pagkatapos na ikaw ay tinawag, hindi ito nangangahulugan na wala ka nang pagkakataong ipagtanggol ang iyong sarili. Mayroong dalawang posibilidad na ipagtanggol ka pa rin laban sa mga pag-angkin ng ibang partido:

  • Linisin sa absentia: kung ikaw, bilang isang nasasakdal, ay hindi lumilitaw sa mga paglilitis, bibigyan ka ng korte sa absentia. Gayunpaman, magkakaroon ng ilang oras sa pagitan ng hindi pagpapakita at ang paghuhukom sa absentia. Samantala, maaari kang maglinis sa absentia. Ang paglilinis ng default ay nangangahulugan na lilitaw ka pa rin sa mga paglilitis o na babayaran mo pa rin ang bayad sa korte.
  • Pagtutol: kung ibinigay ang isang paghatol sa absentia, hindi na posible na linisin ang paghatol sa absentia. Sa kasong iyon, ang isang pagtutol ay ang tanging paraan upang ipagtanggol ka laban sa mga pag-angkin ng ibang partido sa paghuhusga.

Ang pamamaraan ng pagtutol

Paano ka magtatakda ng isang pagtutol?

Ang pagtanggi ay nakatakda sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang pagsumite ng pagsumite na ihatid. Binubuksan nito ang mga paglilitis. Ang mga tawag na ito ay dapat maglaman ng mga panlaban laban sa pag-angkin. Sa pagtutol ay ipinalalagay sa iyo, bilang ang nasasakdal, kaya't pinagtutuunan kung bakit naniniwala ka na ang korte ay maling ipinagkaloob ang pag-angkin ng nagsasakdal. Ang pagtawag ng pagtutol ay dapat matugunan ang isang bilang ng mga ligal na kinakailangan. Kasama dito ang parehong mga kinakailangan bilang isang regular na tawag. Samakatuwid matalino na lumapit sa isang abugado sa Law & More upang gumuhit ng isang sumasang-ayon sa pagtawag.

Sa loob ng anong limitasyon ng oras dapat mong maglagay ng isang pagtutol?

Ang panahon para sa paglabas ng isang sulat ng pagtutol ay apat na linggo. Para sa mga nasasakdal na nakatira sa ibang bansa, ang takdang oras para sa paglalagay ng isang pagtutol ay walong linggo. Ang panahon ng apat, o walong, mga linggo ay maaaring magsimula sa tatlong sandali:

  • Ang panahon ay maaaring magsimula pagkatapos maibigay ng bailiff ang paghuhusga bilang default sa nasasakdal;
  • Ang panahon ay maaaring magsimula kung ikaw, bilang isang nasasakdal, ay nagsasagawa ng isang gawa na nagreresulta sa iyo na pamilyar sa paghuhusga o serbisyo nito. Sa pagsasagawa, tinutukoy din ito bilang isang kilalang pamilyar;
  • Ang panahon ay maaari ring magsimula sa araw ng pagpapatupad ng pagpapasya.

Walang pagkakasunud-sunod ng pag-unahan sa pagitan ng iba't ibang mga limitasyon ng oras. Ang pagsasaalang-alang ay ibinibigay sa panahon na magsisimula muna.

Ano ang mga kahihinatnan ng isang pagtutol?

Kung nagsimula ka ng isang pagtutol, ang kaso ay mabubuksan, tulad ng dati, at magagawa mo pa ring ipasa ang iyong mga panlaban. Ang pagtutol ay isinasagawa sa parehong korte na naglabas ng paghatol. Sa ilalim ng batas, isuspinde ng pagtutol ang pagpapatupad ng paghatol sa absentia, maliban kung ang pagdeklara ay idineklara ng ipinatutupad na maipapatupad. Karamihan sa mga default na paghatol ay idineklara ng ipinagpapatupad ng korte. Nangangahulugan ito na ang paghatol ay maaaring ipatupad kahit na ang isang pagtutol ay isinasagawa. Samakatuwid, ang paghatol ay hindi masuspinde kung ipinahayag ng korte na ito ay naaayon na maipapatupad. Pagkatapos ay maaaring ipatupad ng plaintiff ang paghatol nang direkta.

Kung hindi ka naglalagay ng isang pagtutol sa loob ng itinakdang panahon, ang paghuhusga sa default ay magiging res judicata. Nangangahulugan ito na walang ibang ligal na lunas na magagamit sa iyo at ang default na paghatol ay magiging pangwakas at hindi maipalabas. Sa pagkakataong iyon, samakatuwid ikaw ay nakasalalay sa paghuhusga. Iyon ang dahilan kung bakit napakahalaga na maglagay ng isang pagtutol sa oras.

Maaari ka ring tumutol sa isang pamamaraan ng aplikasyon?

Sa nabanggit, ang pagtutol sa isang pamamaraan ng panawagan ay naaksyunan. Ang isang pamamaraan ng aplikasyon ay naiiba mula sa isang pamamaraan ng pagtawag. Sa halip na tugunan ang sumasalungat na partido, ang isang aplikasyon ay hinarap sa korte. Ang hukom ay pagkatapos ay nagpapadala ng mga kopya sa anumang mga interesadong partido at binibigyan sila ng pagkakataong umepekto sa aplikasyon. Taliwas sa pamamaraan ng pagtawag, ang isang pamamaraan ng aplikasyon ay hindi ipinagkaloob sa absentia kung hindi ka lilitaw. Nangangahulugan ito na ang pamamaraan ng pagtutol ay hindi magagamit para sa iyo. Totoo na ang batas ay hindi itinatakda na sa isang pamamaraan ng aplikasyon ay ibibigay ng korte ang kahilingan maliban kung ang kahilingan ay lilitaw na labag sa batas o walang batayan, ngunit sa pagsasagawa ito ay madalas na nangyayari. Iyon ang dahilan kung bakit mahalaga na maglagay ng isang remedyo kung hindi ka sumasang-ayon sa desisyon ng korte. Sa mga proseso ng aplikasyon, tanging ang lunas ng apela at kasunod na pag-cassation ay magagamit.

Naparusahan ka ba sa absentia? At nais mong limasin ang iyong pangungusap sa absentia o bagay sa pamamagitan ng isang sumasang-ayon sa oposisyon? O nais mong maghain ng apela o isang apela sa cassation sa isang pamamaraan ng aplikasyon? Ang mga abogado sa Law & More handang tulungan ka sa mga ligal na paglilitis at nalulugod na mag-isip kasama ka.

Law & More