Ang pagkakaiba sa pagitan ng isang controller at isang processor

Ang Pangkalahatang Data Protection Protection (GDPR) ay may bisa nang maraming buwan. Gayunpaman, mayroon pa ring kawalang-katiyakan tungkol sa kahulugan ng ilang mga termino sa GDPR. Halimbawa, hindi malinaw sa lahat kung ano ang pagkakaiba sa pagitan ng isang controller at isang processor, habang ito ang mga pangunahing konsepto ng GDPR. Ayon sa GDPR, ang tagakontrol ay (ligal) na entity o samahan na tumutukoy sa layunin at paraan ng pagproseso ng personal na data. Tinutukoy ng tagontrol kung bakit pinoproseso ang personal na data. Bilang karagdagan, tinutukoy ng tagapamahala ang prinsipyo na nangangahulugang nagaganap ang pagpoproseso ng data. Sa pagsasagawa, ang partido na talagang kumokontrol sa pagproseso ng data ay ang controller.

Pangkalahatang Data Protection Regulation (GDPR)

Ayon sa GDPR, ang processor ay isang hiwalay (ligal) na tao o samahan na nagpoproseso ng personal na data sa ngalan ng at sa ilalim ng responsibilidad ng tagakontrol. Para sa isang processor, mahalagang matukoy kung ang pagpoproseso ng personal na data ay ginaganap para sa pakinabang ng sarili nito o para sa pakinabang ng isang tagakontrol. Maaari itong minsan ay isang palaisipan upang matukoy kung sino ang tagakontrol at kung sino ang processor. Sa huli, pinakamahusay na sagutin ang susunod na tanong: sino ang may ganap na kontrol sa layunin at paraan ng pagproseso ng data?

Law & More