Pinahihintulutan ang paninirahan sa Netherlands

Ang mga kahihinatnan ng diborsyo para sa iyong permit sa paninirahan

Mayroon ka bang permit sa paninirahan sa Netherlands batay sa isang kasal sa iyong kapareha? Pagkatapos ang diborsiyo ay maaaring magkaroon ng mga kahihinatnan para sa iyong paninirahan sa paninirahan. Pagkatapos ng lahat, kung hiwalay ang diborsyo, hindi mo na matugunan ang mga kondisyon, ang iyong karapatan sa permit sa paninirahan ay mawawala at maaari itong maiatras ng IND. Kung at ano ang mga dahilan na maaari kang manatili sa Netherlands pagkatapos ng diborsyo, nakasalalay sa mga sumusunod na sitwasyon na kailangang makilala.

Mayroon kang mga anak

Nahihiwalay ka ba, ngunit mayroon kang mga menor de edad na anak? Sa kasong iyon, may posibilidad na mapanatili ang permit sa paninirahan sa Netherlands sa mga sumusunod na kaso:

Nagpakasal ka sa isang Dutch citizen at ang iyong mga anak ay Dutch. Sa kasong iyon, maaari mong panatilihin ang iyong permit sa paninirahan kung ipinakita mo na mayroong ganoong isang dependency na relasyon sa pagitan ng iyong Dutch menor na bata at ikaw ay mapipilitan ang iyong anak na umalis sa EU kung hindi ka nabigyan ng karapatang paninirahan. Karaniwan ang isang relasyon sa dependency kapag nagsasagawa ka ng aktwal na mga gawain sa pangangalaga at / o pag-aalaga.

Ang mga kahihinatnan ng diborsyo para sa iyong permit sa paninirahan

Nagpakasal ka sa isang mamamayan ng EU at ang iyong mga anak ay mamamayan ng EU. Pagkatapos ay mayroon kang pagpipilian sa pagpapanatili ng iyong permit sa paninirahan sa kaso ng unilateral authority o sa kaso ng isang pag-aayos ng pagbisita na itinatag ng korte, ang pagpapatupad ng kung saan ay dapat maganap sa Netherlands. Gayunpaman, dapat mong ipakita na mayroon kang sapat na mga mapagkukunan upang suportahan ang pamilya, upang walang magamit na pampublikong pondo. Pumasok ba ang iyong mga anak sa paaralan sa Netherlands? Pagkatapos maaari kang maging karapat-dapat para sa isang exemption mula sa itaas.

Nagpakasal ka sa isang hindi mamamayan ng EU at ang iyong mga anak ay hindi mamamayan ng EU. Sa kasong ito ay nagiging mahirap na panatilihin ang iyong permit sa paninirahan. Sa kasong iyon, maaari mo lamang hilingin na ang mga menor de edad na bata ay mapanatili ang kanilang karapatan sa paninirahan sa ilalim ng Artikulo 8 ng ECHR. Ang artikulong ito ay kinokontrol ang karapatan sa pangangalaga ng pamilya at pamilya. Ang iba't ibang mga kadahilanan ay mahalaga para sa tanong kung ang apela sa artikulong ito ay talagang pinarangalan. Kaya't tiyak na hindi ito isang madaling paraan.

Wala kang mga anak

Kung wala kang mga anak at mag-diborsyo ka, mawawala ang iyong permit sa paninirahan dahil hindi ka na makakasama sa taong pinagtiwalaan ng iyong karapatan sa paninirahan. Nais mo bang manatili sa Netherlands pagkatapos ng iyong diborsiyo? Pagkatapos ay kailangan mo ng isang bagong permit sa paninirahan. Upang maging kwalipikado para sa isang permit sa paninirahan, dapat mong matugunan ang ilang mga kundisyon. Sinusuri ng IND kung nakamit mo ang mga kondisyong ito. Ang permit sa paninirahan kung saan ikaw ay karapat-dapat ay nakasalalay sa iyong sitwasyon. Ang mga sumusunod na sitwasyon ay maaaring makilala:

Galing ka sa isang bansa sa EU. Mayroon ka bang nasyonalidad ng isang bansa sa EU, bansa ng EEA o Switzerland? Pagkatapos ay maaari kang mabuhay, magtrabaho o magsimula ng isang negosyo at pag-aaral sa Netherlands ayon sa mga panuntunan sa Europa. Sa panahon kung saan mo ginanap (isa sa) mga aktibidad na ito, maaari kang manatili sa Netherlands nang wala ang iyong kasosyo.

Mayroon kang permit sa paninirahan nang higit sa 5 taon. Sa kasong iyon, maaari kang mag-aplay para sa isang independiyenteng permit sa paninirahan. Dapat mo, subalit, matugunan ang mga sumusunod na kondisyon: mayroon kang isang permit sa paninirahan para sa paninirahan kasama ang parehong kasosyo nang hindi bababa sa 5 taon, ang iyong kasosyo ay isang mamamayan ng Dutch o mayroong isang permit sa paninirahan para sa isang pansamantalang layunin ng paglagi at mayroon kang isang diploma sa pagsasama o isang pagbubukod para dito.

Ikaw ay isang mamamayan ng Turkey. Higit pang mga kanais-nais na patakaran ang nalalapat sa mga empleyado ng Turkish at mga miyembro ng kanilang pamilya upang manatili sa Netherlands pagkatapos ng isang diborsyo. Dahil sa mga kasunduan sa pagitan ng Turkey at European Union, maaari kang mag-aplay para sa isang independiyenteng permit sa paninirahan pagkatapos lamang ng 3 taon. Kung tatlong taon ka nang kasal, maaari kang mag-aplay para sa isang permit sa paninirahan pagkatapos ng 1 taon upang maghanap ng trabaho.

Natanggal ba ang iyong permit sa paninirahan bilang isang resulta ng diborsyo at tinanggihan ang iyong aplikasyon hinggil sa ibang permit sa paninirahan? Pagkatapos mayroong isang desisyon sa pagbabalik at bibigyan ka ng isang panahon sa loob na dapat mong iwanan ang Netherlands. Pinahaba ang panahong ito kung ang isang pagtutol o apela ay isinasagawa laban sa pagtanggi o pag-alis. Ang extension ay tumatagal hanggang sa desisyon sa pagtutol ng IND o ang desisyon ng hukom. Kung naubos mo ang mga ligal na paglilitis sa Netherlands at hindi mo iniwan ang Netherlands sa loob ng itinakdang panahon, ang iyong pananatili sa Netherlands ay ilegal. Maaari itong magkaroon ng malalayong mga kahihinatnan para sa iyo.

At Law & More nauunawaan namin na ang diborsyo ay nangangahulugang isang mahirap na emosyonal na oras para sa iyo. Kasabay nito, marunong mag-isip tungkol sa iyong permit sa paninirahan kung nais mong manatili sa Netherlands. Ang isang mahusay na pananaw sa sitwasyon at ang mga posibilidad ay mahalaga. Law & More maaaring makatulong sa iyo upang matukoy ang iyong ligal na posisyon at, kung kinakailangan, alagaan ang application para sa pagpapanatili o bagong permit sa paninirahan. Mayroon ka bang iba pang mga katanungan, o nakikilala mo ba ang iyong sarili sa isa sa mga sitwasyon sa itaas? Mangyaring makipag-ugnay sa mga abogado ng Law & More.

Law & More