Pagwawakas ng mga kondisyon sa isang kontrata sa pagtatrabaho

Pagwawakas ng mga kondisyon sa isang kontrata sa pagtatrabaho

Ang isa sa mga paraan upang wakasan ang isang kontrata sa pagtatrabaho ay sa pamamagitan ng pagpasok ng isang resolutive na kondisyon. Ngunit sa ilalim ng anong mga kundisyon maaaring maisama ang isang mapagpasyang kondisyon sa isang kontrata sa pagtatrabaho, at kailan matatapos ang kontrata sa pagtatrabaho pagkatapos mangyari ang kundisyong iyon?

Ano ang isang resolutive na kondisyon? 

Kapag nag-draft ng isang kontrata sa pagtatrabaho, ang kalayaan sa kontraktwal ay nalalapat sa mga partido. Nangangahulugan ito na ang mga partido mismo ay maaaring magpasya kung ano ang kasama sa kasunduan. Halimbawa, may posibilidad na magkaroon ng resolutive na kondisyon sa kontrata sa pagtatrabaho.

Ang isang resolutive na kondisyon ay nangangahulugan na ang isang probisyon ay kasama sa kontrata na naglalaman ng isang kaganapan o kundisyon. Kapag nangyari ang kaganapang ito, o na-trigger ang kundisyon, magtatapos ang kontrata sa pagtatrabaho sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng batas. Nangangahulugan ito na ang kontrata ay nagtatapos nang hindi nangangailangan ng abiso o dissolution.

Kapag gumagamit ng isang resolutive na kondisyon, ito ay dapat hindi tiyak na magkakabisa ang kondisyon. Samakatuwid, hindi sapat na tiyak na magkakabisa ang kondisyon, ngunit ang oras kung kailan ito magkakabisa ay tinutukoy pa rin.

Sa aling kontrata sa pagtatrabaho maaaring isama ang isang mapagpasyang kondisyon?

Para sa isang open-ended na kontrata sa pagtatrabaho, maaaring isama ang isang mapagpasyang kondisyon. Ang kontrata sa pagtatrabaho ay patuloy na umiiral (nang walang epekto ang natutunaw na kondisyon) nang walang katiyakan. Kapag naganap ang mapagpasyang kondisyon, magtatapos ang kontrata sa pagtatrabaho sa pamamagitan ng batas.

Ang parehong panukala ay nalalapat sa isang nakapirming kontrata sa pagtatrabaho. Ang isang mapagpasyang kondisyon ay maaaring isama sa kontrata. Ang kontrata sa pagtatrabaho ay umiiral tulad ng isang regular na kontrata (nang walang pagpasok ng resolutive na kondisyon) para sa tagal ng kontrata. Kapag naganap ang mapagpasyang kondisyon, magtatapos ang kontrata sa pagtatrabaho sa pamamagitan ng batas.

Mga halimbawa ng isang mapagpasyang kondisyon

Ang isang halimbawa ng isang resolutive na kondisyon ay ang pagkuha ng diploma. Halimbawa, ang isang tagapag-empleyo ay maaaring obligadong magpatrabaho ng mga empleyado na may partikular na diploma. Sa kasong iyon, ang kontrata sa pagtatrabaho ay maaaring maglaman ng isang tiyak na kondisyon na nagsasaad na ang empleyado ay dapat magkaroon ng diploma sa loob ng isang tiyak na panahon. Kung hindi niya nakuha ang diploma sa loob ng panahong iyon, matatapos ang kontrata sa pagtatrabaho sa pamamagitan ng batas.

Ang isa pang halimbawa ay ang pagkakaroon ng lisensya sa pagmamaneho. Kung ang lisensya sa pagmamaneho ng taxi ay kinuha, na kasama bilang isang resolutive na kondisyon sa kanyang kontrata sa pagtatrabaho, ito ay nagtatapos sa pagpapatakbo ng batas.

Ang pangwakas na halimbawa ay ang obligasyon na magbigay ng pahayag ng VOG. Sa ilang mga posisyon (tulad ng mga guro, katulong sa pagtuturo, at nars), isang sertipiko ng mabuting asal ay kinakailangan ng batas.

Maaari itong isama sa kontrata sa pagtatrabaho na ang empleyado ay obligadong mag-isyu ng VOG sa loob ng isang tiyak na panahon. Nabigo ba ang empleyado na gawin ito? Pagkatapos ang kontrata sa pagtatrabaho ay nagtatapos sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng batas.

Ano ang mga kinakailangan para sa pagsasama ng isang resolutive na kondisyon?

Ang isang mapagpasyang kondisyon ay maaari lamang isama sa isang kontrata sa pagtatrabaho sa ilalim ng ilang mga kundisyon.

  • Una, ang kundisyon ay dapat na talaga namang matukoy. Dapat na malinaw sa lahat kung kailan nagkabisa ang mapagpasyang kundisyon. Dapat ay walang puwang para tingnan ang employer (halimbawa, ang kontrata sa pagtatrabaho ay magtatapos sa pamamagitan ng batas kung ang empleyado ay hindi gumanap).
  • Pangalawa, ang kundisyon ay hindi dapat lumabag sa mga pagbabawal sa pagpapaalis sa ilalim ng batas sa pagpapaalis (hal., ang paunang kondisyon ay hindi dapat magbasa: ang kontrata sa pagtatrabaho ay magtatapos sa pagpapatakbo ng batas kung sakaling magbuntis o magkasakit).
  • Pangatlo, dapat hindi sigurado na mangyayari ang kundisyon. Kaya, hindi dapat mangyari na mayroong pag-aakalang mangyayari ang kundisyon, at ang oras lamang ng paglitaw ay hindi maliwanag.
  • Panghuli, ang tagapag-empleyo ay dapat na tawagan ang resolutive na kondisyon kaagad kapag ito ay nangyari. Kaya, walang panahong abiso ang nalalapat.

Mayroon ka bang mga karagdagang tanong sa konteksto ng mapagpasyang kondisyon o pangkalahatang mga tanong tungkol sa isang kontrata sa trabaho at gustong makatanggap ng payo? Kung gayon, mangyaring makipag-ugnayan sa amin. Ang aming mga abogado sa pagtatrabaho ay ikalulugod na tulungan ka!

Law & More