Nasuspinde ang Poland bilang miyembro ng European Network

Nasuspinde ang Poland bilang miyembro ng European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ).

Ang European Network of Councils para sa Judiciary (ENCJ) ay nasuspinde ang Poland bilang miyembro. Ang ENCJ ay nagsasabing mayroong mga pagdududa tungkol sa kalayaan ng awtoridad ng hudisyal ng Poland batay sa mga kamakailang reporma. Ang Polish namamahala sa Batas at Katarungan (PiS) ay nagpakilala ng ilang mga radikal na mga reporma sa nakaraang ilang taon. Ang mga repormasyong ito ay nagbibigay sa gobyerno ng higit na kapangyarihan sa awtoridad ng hudisyal. Sinasabi ng ENCJ na ang '' matinding pangyayari '' ay gumawa ng pagsuspinde ng Poland na kinakailangan.

Law & More