Pinaplano mo bang ibenta ang iyong kumpanya?

Amsterdam Hukuman ng Apela

Kung gayon, makabubuting humiling ng wastong payo tungkol sa mga tungkulin na may kaugnayan sa konseho ng paggawa ng iyong kumpanya. Sa paggawa nito, maiiwasan mo ang isang potensyal na hadlang sa proseso ng pagbebenta. Sa isang kamakailang desisyon ng Amsterdam Ang Court of Appeal, ang Enterprise Division ay nagpasiya na ang nagbebenta ng legal na entity at ang mga shareholder nito ay lumabag sa kanilang tungkulin ng pangangalaga sa mga work council ng naibentang kumpanya.

Ang nagbebenta ng legal na entity at ang mga shareholder nito ay hindi nagbigay ng napapanahon at sapat na impormasyon sa konseho ng mga gawa, nabigo silang isangkot ang konseho ng mga gawa sa paghingi ng payo para sa pagpapalabas ng mga takdang-aralin ng mga eksperto, at hindi sila kumunsulta sa konseho ng mga gawa sa oras at bago. sa paghingi ng payo. Samakatuwid, ang desisyon na ibenta ang kumpanya ay hindi ginawa nang makatwiran. Ang desisyon at ang mga kahihinatnan ng desisyon ay kailangang ipawalang-bisa. Ito ay isang hindi kanais-nais at hindi kinakailangang sitwasyon na maaaring napigilan.

Law & More