Larawan ng awtoridad ng magulang

Awtoridad ng magulang

Kapag ipinanganak ang isang bata, ang ina ng bata ay awtomatikong may awtoridad ng magulang sa anak. Maliban sa mga kaso kung saan ang ina mismo ay menor de edad pa sa oras na iyon. Kung ang ina ay ikinasal sa kanyang kapareha o mayroong isang nakarehistrong pakikipagsosyo sa panahon ng kapanganakan ng anak, ang ama ng anak ay awtomatiko ring may awtoridad sa magulang sa anak. Kung ang ina at ama ng isang anak ay eksklusibong nakatira, ang magkasamang pangangalaga ay hindi awtomatikong nalalapat. Sa kaso ng pagsasama-sama, ang ama ng bata ay dapat, kung nais niya, kilalanin ang bata sa munisipyo. Hindi ito nangangahulugan na ang kasosyo ay mayroon ding pangangalaga sa bata. Sa layuning ito, ang mga magulang ay dapat na magkasamang magsumite ng kahilingan para sa magkasamang pangangalaga sa korte.

Ano ang ibig sabihin ng awtoridad ng magulang?

Ang awtoridad ng magulang ay nangangahulugang ang mga magulang ay may kapangyarihan na magpasya sa mga mahahalagang desisyon sa buhay ng kanilang menor de edad na anak. Halimbawa, mga desisyon sa medisina, pagpili ng paaralan o desisyon kung saan ang isang bata ay magkakaroon ng kanyang pangunahing tirahan. Sa Netherlands, mayroon kaming iisang ulo na pangangalaga at magkasamang pangangalaga. Ang pangangalaga sa solong ulo ay nangangahulugang ang pangangalaga ay nakasalalay sa isang magulang at magkasamang pangangalaga ay nangangahulugang ang pangangalaga ay isinasagawa ng parehong magulang.

Maaari bang mabago ang magkasanib na awtoridad sa isang solong-may ulo na awtoridad?

Ang pangunahing prinsipyo ay ang magkasamang pangangalaga, na mayroon sa panahon ng kasal, ay nagpapatuloy pagkatapos ng diborsyo. Ito ay madalas na para sa interes ng bata. Gayunpaman, sa mga paglilitis sa diborsyo o sa paglilitis pagkatapos ng diborsyo, ang isa sa mga magulang ay maaaring hilingin sa korte na pangasiwaan ang iisang ulo na pangangalaga. Ang kahilingan na ito ay bibigyan lamang sa mga sumusunod na kaso:

  • kung mayroong isang hindi katanggap-tanggap na peligro na ang bata ay ma-trap o mawala sa pagitan ng mga magulang at hindi inaasahan na ito ay magpapabuti nang sapat sa inaasahan na hinaharap, o;
  • ang pagbabago ng pag-iingat ay kinakailangan kung hindi man para sa pinakamahusay na interes ng bata.

Ipinakita ang praktikal na karanasan na ang mga kahilingan para sa awtoridad na solong-ulo ay ibinibigay lamang sa mga pambihirang kaso. Isa sa mga pamantayan na nabanggit sa itaas ay dapat matugunan. Kapag ang aplikasyon para sa iisang ulo na pangangalaga ay ipinagkaloob, ang magulang na may pag-iingat ay hindi na kinakailangan upang kumonsulta sa ibang magulang kapag ang mga mahahalagang desisyon sa buhay ng bata ay kasangkot. Ang magulang na pinagkaitan ng pangangalaga kaya't wala nang masabi sa buhay ng bata.

Ang pinakamahusay na interes ng bata

'Ang pinakamagandang interes ng bata' ay walang kongkretong kahulugan. Ito ay isang hindi malinaw na konsepto na kailangang mapunan ng mga pangyayari sa bawat sitwasyon ng pamilya. Samakatuwid ang hukom ay kailangang tumingin sa lahat ng mga pangyayari sa naturang aplikasyon. Gayunpaman, sa pagsasagawa, ang bilang ng mga nakapirming mga panimulang punto at pamantayan ay ginagamit. Ang isang mahalagang panimulang punto ay ang pinagsamang awtoridad na dapat panatilihin pagkatapos ng diborsyo. Dapat magawa ng mga magulang na gumawa ng mahahalagang pagpapasya tungkol sa anak na magkasama. Nangangahulugan din ito na ang mga magulang ay dapat na makipag-usap nang maayos sa bawat isa. Gayunpaman, ang hindi magandang komunikasyon o halos walang komunikasyon ay hindi sapat upang makakuha ng nag-iisang pangangalaga. Kapag ang mahinang komunikasyon sa pagitan ng mga magulang ay lumilikha ng peligro na ang mga bata ay ma-trap sa pagitan ng kanilang mga magulang at kung hindi ito inaasahang mapabuti sa loob ng maikling panahon, tatapusin ng korte ang magkasamang pangangalaga.

Sa kurso ng paglilitis, ang hukom ay maaari ring humingi minsan ng payo ng isang dalubhasa upang matukoy kung ano ang pinakamabuti na interes ng bata. Maaari niyang, halimbawa, hilingin sa Board ng Proteksyon ng Bata na siyasatin at maglabas ng isang ulat tungkol sa kung ang solong o magkasamang pangangalaga ay para sa pinakamahusay na interes ng bata.

Maaari bang baguhin ang awtoridad mula sa solong ulo patungo sa magkasamang awtoridad?

Kung mayroong pag-iingat na may isang ulo at nais ng parehong mga magulang na baguhin ito sa magkasamang pangangalaga, maaari itong isagawa sa pamamagitan ng mga korte. Maaari itong hilingin sa pamamagitan ng pagsulat o digital sa pamamagitan ng isang form. Sa kasong iyon, isang tala ang gagawin sa rehistro ng pag-iingat sa epekto na ang batang pinag-uusapan ay mayroong magkasamang pangangalaga.

Kung ang mga magulang ay hindi sumang-ayon sa pagbabago mula sa iisang pag-iingat hanggang sa magkasamang pangangalaga, ang magulang na walang pag-iingat sa oras na iyon ay maaaring dalhin ang bagay sa korte at mag-aplay upang maging kasigurohan. Tatanggihan lamang ito kung mayroong nabanggit na kalinisan at nawala na pamantayan o kung ang pagtanggi ay kinakailangan sa iba pang interes ng bata. Sa pagsasagawa, isang kahilingan na palitan ang nag-iingat na pangangalaga sa magkasamang pangangalaga ay madalas na ipinagkaloob. Ito ay sapagkat sa Netherlands mayroon tayong prinsipyo ng pantay na pagiging magulang. Ang prinsipyong ito ay nangangahulugang ang mga ama at ina ay dapat magkaroon ng pantay na papel sa pangangalaga at pag-aalaga ng kanilang anak.

Pagtatapos ng awtoridad ng magulang

Ang pangangalaga ng magulang ay nagtatapos sa pagpapatakbo ng batas sa sandaling ang bata ay umabot sa edad na 18. Mula sa sandaling iyon ang isang bata ay nasa edad na at may kapangyarihan na magpasya sa kanyang sariling buhay.

Mayroon ka bang mga katanungan tungkol sa awtoridad ng magulang o nais mong tulungan ka sa isang pamamaraan upang mag-aplay para sa nag-iisa o magkasanib na awtoridad ng magulang? Mangyaring direktang makipag-ugnay sa isa sa aming bihasang mga abugado sa batas ng pamilya. Ang mga abugado sa Law & More ay magiging masaya na payuhan at tulungan ka sa mga naturang paglilitis para sa ikabubuti ng iyong anak.

Law & More