Pagkuha ng nasyonalidad ng Dutch

Pagkuha ng nasyonalidad ng Dutch

Gusto mo bang pumunta sa Netherlands para magtrabaho, mag-aral o manatili sa iyong pamilya/kapareha? Maaaring magbigay ng permit sa paninirahan kung mayroon kang lehitimong layunin ng pananatili. Ang Immigration and Naturalization Service (IND) ay nagbibigay ng mga permit sa paninirahan para sa parehong pansamantala at permanenteng paninirahan depende sa iyong sitwasyon.

Pagkatapos ng tuluy-tuloy na legal na paninirahan sa Netherlands ng hindi bababa sa limang taon, posibleng mag-aplay para sa isang permanenteng permit sa paninirahan. Kung matutugunan ang ilang karagdagang mahigpit na kundisyon, posibleng mag-aplay para sa Dutch nationality sa pamamagitan ng naturalization. Ang naturalization ay isang masalimuot at mamahaling pamamaraan ng aplikasyon na isinumite sa munisipyo. Ang pamamaraan ay maaaring tumagal ng mas mababa sa isang taon hanggang dalawang taon. Sa blog na ito, tatalakayin ko kung aling mga kundisyon, bukod sa iba pa, ang kailangan mong matugunan upang mag-apply para sa naturalisasyon.

Dahil sa kumplikadong katangian ng pamamaraan, ipinapayong kumuha ng abogado na maaaring gumabay sa iyo sa proseso at tumuon sa iyong partikular at indibidwal na sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, hindi mo mababawi ang mataas na bayad sa aplikasyon kung sakaling magkaroon ng negatibong desisyon.

Naturalisasyon

Kundisyon

Kinakailangan ng naturalization na ikaw ay 18 taong gulang o mas matanda at patuloy na naninirahan sa Netherlands sa loob ng 5 taon o higit pa na may valid na permit sa paninirahan. Sa sandaling mag-aplay ka para sa naturalisasyon, mahalaga na mayroon kang isa sa mga permit sa paninirahan na nakalista sa ibaba:

  • residence permit asylum indefinite o regular indefinite;
  • EU long-term resident residence permit;
  • Fixed-term residence permit na may hindi pansamantalang layunin ng pananatili;
  • Dokumento ng paninirahan bilang isang miyembro ng pamilya ng isang mamamayan ng Unyon;
  • Nasyonalidad ng isang EU, EEA o Swiss na bansa; o
  • Dokumento ng paninirahan Article 50 Withdrawal Agreement Brexit (TEU Withdrawal Agreement) para sa mga mamamayan ng UK at kanilang mga miyembro ng pamilya.

Para sa isang positibong resulta, mahalaga din na hindi ka magdulot ng panganib sa kaayusan ng publiko o pambansang seguridad ng Netherlands. Sa wakas, dapat kang maging handa na talikuran ang iyong kasalukuyang nasyonalidad, kung maaari, maliban kung maaari kang humingi ng batayan para sa exemption.

Dagdag pa rito, bagama't may edad na kinakailangan, posible para sa iyong mga anak na maging natural sa iyo sa ilalim ng ilang mga kundisyon.

Mga kinakailangang dokumento

Upang mag-aplay para sa nasyonalidad ng Dutch, kailangan mong - bukod sa isang balidong permit sa paninirahan o iba pang patunay ng legal na paninirahan - ay may hawak ng wastong pagkakakilanlan tulad ng isang pasaporte. Dapat ding magpakita ng birth certificate mula sa bansang pinanggalingan. Kinakailangan din na magsumite ng integration diploma, ibang patunay ng integration o patunay ng (partial) exemption o dispensasyon mula sa integration requirement.

Gagamitin ng munisipyo ang Basisregistratie Personen (BRP) para suriin kung gaano ka na katagal na nakatira sa Netherlands.

Hiling

Dapat i-apply ang naturalization sa munisipyo. Dapat kang maging handa na talikuran ang iyong kasalukuyang nasyonalidad kung maaari - sa kaso ng isang positibong desisyon.

Ang IND ay may 12 buwan upang magpasya sa iyong aplikasyon. Ang liham mula sa IND ay magsasaad ng panahon kung kailan sila gagawa ng desisyon sa iyong aplikasyon. Magsisimula ang panahon ng pagpapasya kapag nabayaran mo na ang bayad sa aplikasyon. Pagkatapos makatanggap ng positibong desisyon, kailangang gawin ang mga follow-up na hakbang upang aktwal na makuha ang nasyonalidad ng Dutch. Kung negatibo ang desisyon, maaari kang tumutol sa desisyon sa loob ng 6 na linggo.

Pamamaraan ng opsyon

Posibleng makakuha ng Dutch nationality sa mas madali at mas mabilis na paraan, lalo na sa pamamagitan ng opsyon. Para sa karagdagang impormasyon tungkol dito, mangyaring sumangguni sa aming blog sa pamamaraan ng opsyon.

Makipag-ugnay sa

Mayroon ka bang mga katanungan tungkol sa batas sa imigrasyon o gusto mo bang tulungan ka pa namin sa iyong aplikasyon para sa naturalization? Pagkatapos ay huwag mag-atubiling makipag-ugnayan kay Aylin Selamet, abogado sa Law & More at aylin.selamet@lawandmore.nl o Ruby van Kersbergen, abogado sa Law & More at ruby.van.kersbergen@lawandmore.nl o tawagan kami sa +31 (0)40-3690680.

Law & More