Paunawa ng default na halimbawa

Paunawa ng default na halimbawa

Ano ang isang abiso ng default?

Sa kasamaang-palad, ito ay madalas na nangyayari na ang isang nakikipagkontratang partido ay nabigo upang matupad ang mga obligasyon nito, o nabigong gawin ito sa oras o maayos. A paunawa ng default binibigyan ang partidong ito ng isa pang pagkakataon na (wastong) sumunod sa loob ng makatwirang panahon. Pagkatapos ng pag-expire ng makatwirang panahon - nabanggit sa sulat - ang may utang ay nasa default. Ang default ay kinakailangan upang ma-dissolve ang kontrata o mag-claim ng mga pinsala, halimbawa. Depende sa mga pangyayari, maaaring hindi kailanganin ang default. Kasama sa mga halimbawa ang mga sitwasyon kung saan ang pagganap ay permanenteng imposible, tulad ng isang photographer na hindi lumalabas sa kasal.

Default nang walang abiso?

Sa ilang mga sitwasyon, ang default ay nangyayari nang walang abiso ng default, halimbawa kung ang isang nakamamatay na deadline ay itinakda upang matupad ang mga obligasyon.

Halimbawang liham ng pormal na paunawa

Maaari mong gamitin ang halimbawang liham sa ibaba upang ideklara ang iyong partidong nakikipagkontrata bilang default. Gayunpaman, ang bawat sitwasyon ay iba; samakatuwid kailangan mong kumpletuhin ang liham sa iyong sarili at sa huli ay responsable para sa nilalaman nito. Tandaan na ipadala ang sulat sa pamamagitan ng rehistradong koreo at panatilihin ang lahat ng kinakailangang ebidensya (kopya, patunay ng pag-post, atbp.).

[Lungsod/nayon kung saan mo isinusulat ang liham], [petsa]

Paksa: Abiso ng default

Minamahal naming Sir / ginang,

Pumasok ako sa [isang/ang kalakip na] kasunduan sa iyo noong [petsa] [maaaring idagdag ang numero ng invoice sa mga bracket kung kinakailangan]. Nabigo si [ikaw/pangalan ng kumpanya] na sumunod sa kasunduan.

Ang kasunduan ay nag-oobliga sa [ikaw/pangalan ng kumpanya] na [ipaliwanag ang mga obligasyon na hindi nasunod ng partido. Gawin ito nang medyo komprehensibo ngunit huwag pumunta sa masyadong maraming detalye].

Sa pamamagitan nito, idinedeklara kita bilang default at nag-aalok sa iyo ng isa pang pagkakataon na (wastong) sumunod sa loob ng 14 (labing-apat) na araw ng trabaho mula sa petsa [depende sa mga pangyayari, maaari mong ayusin ang panahon; ang batas ay nangangailangan ng isang makatwirang panahon]. Pagkatapos ng pag-expire ng itinakda na panahon, magsisimula ang default at mapipilitan akong gumawa ng legal na aksyon. Pagkatapos ay kukunin ko rin ang ayon sa batas na interes at anumang mga gastos at pinsala sa extrajudicial collection.

Taos-puso,

[Ang iyong pangalan at lagda]

[Tiyaking nakalista ang iyong address sa liham].

Naghahanap ng higit pa sa halimbawa ng pormal na paunawa?

Dapat mong malaman na ang pormal na paunawa sa itaas ay simple at hindi angkop sa bawat sitwasyon. Gusto mo ba ng tulong sa pag-draft ng notice ng default o ganap na mapawi sa gawaing ito? Gusto mo bang malaman kung at mula kailan maaari kang mag-claim ng ayon sa batas na interes at mga pinsala? Kailangan mo ba ng paglilinaw kung kailangan ang pagpapadala ng notice of default, o nagdududa ka ba kung kinakailangan ang default sa iyong sitwasyon? Pagkatapos ay huwag mag-atubiling makipag-ugnay Law & More. Ang aming mga abogado ay dalubhasa sa batas ng kontrata at ikalulugod kong tulungan ka sa lahat ng iyong mga tanong at alalahanin.  

Halimbawang liham ng default

Law & More