Pananagutan ng mga shareholders sa Netherlands - Larawan

Pananagutan ng mga shareholders sa The Netherlands

Ang pananagutan ng mga direktor ng isang kumpanya sa Netherlands ay palaging isang napag-usapan na paksa. Mas kaunti ang sinabi tungkol sa pananagutan ng mga shareholders. Gayunpaman, nangyayari na ang mga shareholders ay maaaring mananagot para sa kanilang mga aksyon sa loob ng isang kumpanya alinsunod sa batas ng Dutch. Kapag ang isang shareholder ay maaaring gaganapin mananagot para sa kanyang mga aksyon, may kinalaman ito sa personal na pananagutan, na maaaring magkaroon ng mga pangunahing kahihinatnan para sa personal na buhay ng isang shareholder. Samakatuwid, mahalagang magkaroon ng kamalayan sa mga panganib na may kinalaman sa pananagutan ng mga shareholders. Ang iba't ibang mga sitwasyon kung saan ang pananagutan ng mga shareholders sa The Netherlands ay maaaring lumabas ay tatalakayin sa artikulong ito.

1. Obligasyon ng mga shareholders

Ang isang shareholder ay humahawak ng pagbabahagi ng isang ligal na nilalang. Ayon sa Dutch Civil Code, ang isang ligal na nilalang ay katumbas ng isang likas na tao pagdating sa mga karapatan sa pag-aari. Nangangahulugan ito na ang isang ligal na nilalang ay maaaring magkaroon ng parehong mga karapatan at obligasyon bilang isang likas na tao at sa gayon ay maaaring magsagawa ng mga ligal na aksyon, tulad ng pagkuha ng pag-aari, pagpasok sa isang kontrata o pagsampa ng isang demanda. Dahil umiiral lamang ang isang ligal na nilalang sa papel, ang ligal na nilalang ay dapat na kinatawan ng isang likas na tao, ang mga (direktor). Habang ang ligal na nilalang ay nasa prinsipyo na mananagot para sa anumang mga pinsala na nagmula sa mga pagkilos nito, ang mga direktor ay maaaring sa ilang mga kaso ay gaganapin din na mananagot batay sa pananagutan ng mga direktor. Gayunpaman, nagbibigay ito ng tanong kung ang isang shareholder ay maaaring gampanan na mananagot para sa kanyang mga aksyon patungkol sa ligal na nilalang. Upang matukoy ang pananagutan ng mga shareholders, ang mga obligasyon ng mga shareholders ay kailangang maitatag. Maaari nating makilala ang tatlong uri ng mga tiyak na tungkulin para sa mga shareholders: ligal na obligasyon, obligasyon na nagmula sa mga artikulo ng pagsasama at obligasyon na nagmula sa kasunduan ng mga shareholders.

Pananagutan ng mga shareholders

1.1 Obligasyon ng mga shareholders na nagmula sa batas

Ayon sa Dutch Civil Code, ang mga shareholders ay may isang mahalagang obligasyon: ang obligasyon na bayaran ang kumpanya para sa mga pagbabahagi na kanilang nakuha. Ang obligasyong ito ay nagmula sa artikulo 2: 191 Dutch Civil Code at ang tanging tahasang obligasyon para sa mga shareholders na nagmula sa batas. Gayunpaman, ayon sa artikulo 2: 191 Dutch Code ng Code posible na maitakda sa mga artikulo ng pagsasama na ang mga pagbabahagi ay hindi kailangang ganap na mabayaran:

Sa subscription para sa isang bahagi, ang nominal na halaga nito ay dapat bayaran sa kumpanya. Posible na itakda na ang nominal na halaga, o isang proporsyon ng nominal na halaga, ay kailangang bayaran lamang pagkatapos ng isang tiyak na tagal ng oras o pagkatapos ng tawag ng kumpanya para sa pagbabayad. 

Gayunpaman, kung ang tulad ng isang stipulation ay isinasama sa mga artikulo ng pagsasama, mayroong isang probisyon na nagpoprotekta sa mga ikatlong partido kung sakaling magkaroon ng pagkalugi. Kung ang kumpanya ay nabangkarote at ang mga pagbabahagi ay hindi ganap na binabayaran ng mga shareholders, dahil sa isang stipulasyon sa mga artikulo ng pagsasama nang sinasadya, ang hinirang na curator ay obligadong mangailangan ng buong kabayaran ng lahat ng mga namamahagi mula sa mga shareholders. Ito ay nagmula sa artikulo 2: 193 Dutch Civil Code:

Ang curator ng isang kumpanya ay binigyan ng kapangyarihan na tumawag at mangolekta ng lahat ng mga kinakailangang mandatory na pagbabayad na hindi pa nagagawa patungkol sa pagbabahagi. Ang kapangyarihang ito ay umiiral nang hindi isinasaalang-alang kung ano ang tinukoy sa pagsasaalang-alang sa mga artikulo ng pagsasama o itinakda ayon sa artikulo 2: 191 Dutch Civil Code.

Ang ligal na obligasyon para sa mga shareholders na ganap na magbayad para sa mga pagbabahagi na hinihiling nila ay nagpapahiwatig na ang mga shareholders ay nasa prinsipyo lamang na mananagot para sa halaga ng mga namamahagi na kanilang kinuha. Hindi sila mapananagot para sa mga aksyon ng kumpanya. Nakukuha rin ito mula sa artikulo 2:64 Dutch Code ng sibil at artikulo 2: 175 Dutch Civil Code:

Ang isang shareholder ay hindi personal na mananagot para sa kung ano ang ginanap sa pangalan ng kumpanya at hindi siya obligado na mag-ambag sa mga pagkalugi ng kumpanya nang higit sa kung ano ang kanyang binayaran o kailangan pa ring magbayad sa kanyang mga pagbabahagi.

1.2 Obligasyon ng mga shareholders na nagmula sa mga artikulo ng pagsasama

Tulad ng ipinaliwanag sa itaas, ang mga shareholders ay may isang tahasang ligal na obligasyon: na magbayad para sa kanilang mga pagbabahagi. Gayunpaman, bilang karagdagan sa ligal na obligasyong ito, ang mga obligasyon para sa mga shareholders ay maaari ring maitakda sa mga artikulo ng pagsasama. Ito ay ayon sa artikulo 2: 192, talata 1 Dutch Code ng Sibil:

Ang mga artikulo ng pagsasama ay maaaring, patungkol sa lahat ng pagbabahagi o sa pagbabahagi ng isang tiyak na uri:

  1. tukuyin na ang ilang mga obligasyon, na isinasagawa patungo sa kumpanya, patungo sa mga ikatlong partido o sa pagitan ng mga shareholders na kapwa, ay nakakabit sa shareholdership;
  2. ilakip ang mga kinakailangan sa shareholdership;
  3. matukoy na ang isang shareholder, sa mga sitwasyong tinukoy sa mga artikulo ng pagsasama, ay obligadong ilipat ang kanyang mga pagbabahagi o isang bahagi nito o upang makagawa ng isang alok para sa naturang paglipat ng mga pagbabahagi.

Ayon sa artikulong ito, ang mga artikulo ng pagsasama ay maaaring magtakda na ang isang shareholder ay maaaring personal na gaganapin mananagot para sa mga utang ng kumpanya. Gayundin, ang mga kondisyon para sa financing ng kumpanya ay maaaring maitakda. Ang ganitong mga probisyon ay nagpapalawak ng pananagutan ng mga shareholders. Gayunpaman, ang mga probisyon tulad nito ay hindi maitatakda laban sa kalooban ng mga shareholders. Maaari lamang silang itakda kung sumang-ayon ang mga shareholders sa mga probisyon. Ito ay nagmula sa artikulo 2: 192, parapo 1 Dutch Code ng Sibika:

Ang isang obligasyon o pangangailangan tulad ng tinukoy sa nakaraang pangungusap sa ilalim ng (a), (b) o (c) ay hindi maipapataw sa shareholder laban sa kanyang kalooban, hindi kahit na sa ilalim ng isang kondisyon o pagtatakda ng oras.

Upang maitaguyod ang mga karagdagang obligasyon para sa mga shareholders sa mga artikulo ng pagsasama, ang resolusyon ng isang shareholder ay dapat gawin ng Pangkalahatang Pagpupulong ng mga shareholders. Kung ang isang shareholder ay bumoto laban sa pagtatakda ng mga karagdagang obligasyon o mga kinakailangan para sa mga shareholders sa mga artikulo ng pagsasama, hindi siya maiwasang may pananagutan sa mga obligasyong ito o kinakailangan.

1.3 Obligasyon ng mga shareholders na nagmula sa kasunduan ng shareholders

Ang mga shareholders ay may posibilidad na gumuhit ng isang kasunduan sa shareholders. Ang kasunduan ng shareholders ay natapos sa pagitan ng mga shareholders at naglalaman ng karagdagang mga karapatan at obligasyon para sa mga shareholders. Ang kasunduan ng shareholders ay nalalapat lamang sa mga shareholders, hindi ito nakakaapekto sa mga third party. Kung ang isang shareholder ay hindi sumunod sa kasunduan ng shareholders, maaari siyang gampanan ng responsable sa mga pinsala na nagmula sa kabiguang ito na sumunod. Ang pananagutan na ito ay batay sa kabiguang sumunod sa isang kasunduan, na nagmula sa artikulo 6:74 Dutch Civil Code. Gayunpaman, kung mayroong isang nag-iisang shareholder na may hawak ng lahat ng mga namamahagi ng isang kumpanya, siyempre hindi kinakailangan upang gumuhit ng isang kasunduan sa shareholders.

2. May pananagutan sa labag sa batas

Kasunod sa mga tiyak na obligasyong ito para sa mga shareholders, pananagutan na may kinalaman sa labag sa batas na aksyon ay dapat ding isinasaalang-alang kapag tinutukoy ang pananagutan ng mga shareholders. Ang bawat tao ay obligadong kumilos ayon sa batas. Kapag ang isang tao ay kumikilos nang labag sa batas, maaari siyang gampanan batay sa artikulong 6: 162 Dutch Code. Ang isang shareholder ay may obligasyong kumilos nang ligal patungo sa mga nagpautang, namumuhunan, supplier at iba pang mga ikatlong partido. Kung ang isang shareholder ay kumikilos na labag sa batas, maaari siyang gampanan para sa aksyong ito. Kapag kumikilos ang isang shareholder sa isang paraan na maaaring gawin ang isang matinding akusasyon laban sa kanya, ang batas ay maaaring tanggapin. Ang isang halimbawa ng isang labag sa batas na aksyon ng isang shareholder ay maaaring ang pag-disbursing ng kita habang maliwanag na hindi na mababayaran ng kumpanya ang mga creditors pagkatapos ng pagbabayad na ito.

Bukod dito, ang labag sa batas na kumikilos ng mga shareholders ay maaaring magmula sa pagbebenta ng mga namamahagi sa mga third party. Inaasahan na ang isang shareholder ay, sa isang tiyak na lawak, magsimula ng isang pagsisiyasat sa tao o kumpanya na nais niyang ibenta ang kanyang mga pagbabahagi. Kung ang nasabing pagsisiyasat ay nagpapakita na ang kumpanya kung saan hawak ng shareholder ang mga namamahagi ay marahil ay hindi maaaring matupad ang mga obligasyon nito pagkatapos ng paglipat ng mga pagbabahagi, inaasahan ng shareholder na isinasaalang-alang ang interes ng mga nangutang. Ipinapahiwatig nito na ang isang shareholder ay maaaring sa ilalim ng ilang mga pangyayari na personal na mananagot nang mailipat niya ang kanyang mga namamahagi sa isang ikatlong partido at ang paglilipat na ito ay nagreresulta sa kumpanya na hindi mabayaran ang mga namumuhunan.

3. Pananagutan ng mga tagagawa ng patakaran

Panghuli, ang pananagutan ng mga shareholders ay maaaring lumitaw kapag ang isang shareholder ay kumikilos bilang isang tagagawa ng patakaran. Sa prinsipyo, ang mga direktor ay may gawain na magsagawa ng normal na kurso ng mga kaganapan sa loob ng kumpanya. Hindi ito isang gawain ng mga shareholders. Gayunpaman, ang mga shareholders ay may posibilidad na magbigay ng mga tagubilin sa mga direktor. Ang posibilidad na ito ay dapat isama sa mga artikulo ng pagsasama. Ayon sa artikulo 2: 239, talata 4 Dutch Code ng Lungsod, dapat sundin ng mga direktor ang mga tagubilin ng mga shareholders, maliban kung ang mga tagubiling ito ay salungat sa interes ng kumpanya:

Ang mga artikulo ng pagsasama ay maaaring magbigay ng ang lupon ng mga direktor ay dapat kumilos ayon sa mga tagubilin ng ibang katawan ng korporasyon. Ang lupon ng mga direktor ay napipilitang sundin ang mga tagubilin maliban kung ang mga ito ay salungat sa mga interes ng korporasyon o ng kumpanya na konektado dito.

Gayunpaman, napakahalaga na ang mga shareholder ay nagbibigay lamang ng mga pangkalahatang tagubilin. [1] Ang mga shareholder ay hindi maaaring magbigay ng mga tagubilin tungkol sa mga tukoy na paksa o pagkilos. Halimbawa, ang isang shareholder ay hindi maaaring magbigay sa isang direktor ng tagubilin na paalisin ang isang empleyado. Maaaring hindi ipalagay ng mga shareholder ang tungkulin ng direktor. Kung ang mga shareholder ay kumikilos bilang mga direktor, at nagsasagawa ng normal na kurso ng mga kaganapan ng kumpanya, sila ay naka-uri bilang mga gumagawa ng patakaran at ituturing tulad ng mga director. Nangangahulugan ito na maaari silang managot para sa mga pinsala na nagmula sa isinasagawang patakaran. Samakatuwid, maaari silang managot batay sa pananagutan ng mga direktor kung nalugi ang kumpanya. [2] Nakuha ito mula sa artikulong 2: 138, talata 7 Dutch Civil Code at artikulong 2: 248, talata 7 Dutch Civil Code:

Para sa layunin ng kasalukuyang artikulo, ang isang tao na talagang tinukoy o co-natutukoy ang patakaran ng korporasyon na parang siya ay isang direktor, ay pinapantay sa isang direktor.

Artikulo 2: 216, talata 4 Dutch Civil Code ay nagsasaad din na ang isang tao na nagpasiya o co-tinukoy ang patakaran ng kumpanya ay pantay sa isang direktor, at samakatuwid ay maaaring gampanan batay sa pananagutan ng mga direktor.

4. Konklusyon

Sa prinsipyo, ang isang kumpanya ay mananagot para sa mga pinsala na nagmula sa mga pagkilos nito. Sa ilalim ng ilang mga pangyayari, ang mga direktor ay maaari ding gampanan na mananagot. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang mga shareholders ng isang kumpanya ay maaari ding gaganapin na mananagot para sa mga pinsala sa ilang mga sitwasyon. Ang isang shareholder ay hindi maaaring isagawa ang lahat ng mga uri ng mga pagkilos nang walang pagkaputok. Habang ito ay maaaring makatuwiran, sa pagsasanay ng kaunting pansin ay binabayaran sa pananagutan ng mga shareholders. Ang mga shareholders ay may mga obligasyon na nagmula sa batas, mga artikulo ng pagsasama at kasunduan ng mga shareholders. Kung ang mga shareholders ay hindi sumunod sa mga obligasyong ito, maaari silang responsable para sa mga nagresultang pinsala.

Bukod dito, ang mga shareholders, tulad ng bawat ibang tao, ay dapat kumilos ayon sa batas. Ang labag sa batas na kumikilos ay maaaring magresulta sa pananagutan ng shareholder. Panghuli, ang isang shareholder ay dapat kumilos bilang isang shareholder at hindi bilang isang direktor. Kapag nagsimula ang isang shareholder na magsagawa ng normal na kurso ng mga kaganapan sa loob ng kumpanya, siya ay magiging katumbas sa isang direktor. Sa kasong ito, ang pananagutan ng mga direktor ay maaari ring mag-aplay sa mga shareholders. Ito ay matalino para sa mga shareholders na tandaan ang mga panganib na ito, upang maiwasan ang pananagutan ng mga shareholders.

Makipag-ugnay sa

Kung mayroon kang mga katanungan o komento pagkatapos basahin ang artikulong ito, mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnay kay mr. Si Maxim Hodak, abogado sa Law & More sa pamamagitan ng maxim.hodak@lawandmore.nl, o mr. Tom Meevis, abugado sa Law & More sa pamamagitan ng tom.meevis@lawandmore.nl, o tumawag sa +31 (0) 40-3690680.

[1] ECLI: NL: HR: 1955: AG2033 (Forumbank).

[2] ECLI: NL: HR: 2015: 522 (Hollandse Glascentrale Beheer BV).

Law & More