Pananagutan ng mga direktor sa The Netherlands - Larawan

Pananagutan ng mga direktor sa The Netherlands

pagpapakilala

Ang pagsisimula ng iyong kumpanya ay isang kaakit-akit na aktibidad para sa maraming tao at may maraming pakinabang. Gayunpaman, kung ano ang (hinaharap) na mga negosyante ay tila napapaliit, ay ang katotohanan na ang pagtatag ng isang kumpanya ay dumarating din na may mga kawalan at panganib. Kung ang isang kumpanya ay itinatag sa anyo ng isang ligal na nilalang, ang panganib ng pananagutan ng mga direktor ay naroroon.

Ang isang ligal na nilalang ay isang hiwalay na ligal na katawan na may isang ligal na pagkatao. Samakatuwid, ang isang ligal na nilalang ay maaaring magsagawa ng mga ligal na aksyon. Upang makamit ito, nangangailangan ng tulong ang ligal na nilalang. Dahil umiiral lamang ang ligal na nilalang sa papel, hindi ito maaaring gumana sa sarili nito. Ang ligal na nilalang ay dapat na kinatawan ng isang likas na tao. Sa prinsipyo, ang ligal na nilalang ay kinakatawan ng lupon ng mga direktor. Ang mga direktor ay maaaring magsagawa ng mga ligal na aksyon sa ngalan ng ligal na nilalang. Ginagapos lamang ng direktor ang ligal na nilalang sa mga pagkilos na ito. Sa prinsipyo, ang isang direktor ay hindi mananagot para sa mga utang ng ligal na nilalang sa kanyang personal na mga pag-aari. Gayunpaman, sa ilang mga kaso ay maaaring mangyari ang pananagutan ng mga direktor, kung saan ang direktor ay personal na mananagot. Mayroong dalawang uri ng pananagutan ng direktor: panloob at panlabas na pananagutan. Tinatalakay ng artikulong ito ang iba't ibang mga batayan para sa pananagutan ng mga direktor.

Panloob na pananagutan ng mga direktor

Panloob na pananagutan ay nangangahulugan na ang isang direktor ay mananagot ng mismong ligal. Ang panloob na pananagutan ay nagmula sa artikulong 2: 9 Dutch Civil Code. Ang isang direktor ay maaaring managot sa panloob kapag natupad niya ang kanyang mga gawain sa isang hindi wastong paraan. Ang hindi wastong pagtupad ng mga gawain ay ipinapalagay kapag ang isang matinding akusasyon ay maaaring magawa laban sa direktor. Batay ito sa artikulong 2: 9 Dutch Civil Code. Bukod dito, maaaring hindi naging pabaya ang direktor sa paggawa ng mga hakbang upang maiwasan ang paglitaw ng hindi tamang pamamahala. Kailan tayo nagsasalita ng isang matinding akusasyon? Ayon sa batas sa kaso kailangan itong masuri sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang sa lahat ng mga pangyayari sa kaso. [1]

Ang kumikilos na taliwas sa mga artikulo ng pagsasama ng ligal na nilalang ay inuri bilang isang mabibigat na pangyayari. Kung ito ang kaso, ang pananagutan ng mga director ay sa prinsipyo ay ipagpalagay. Gayunpaman, ang isang direktor ay maaaring magdala ng mga katotohanan at pangyayari na nagpapahiwatig na ang pagkilos na salungat sa mga artikulo ng pagsasama ay hindi maging sanhi ng isang matinding akusasyon. Kung ito ang kaso, dapat na malinaw na isama ito ng hukom sa kanyang paghuhusga. [2]

Maraming panloob na pananagutan at pagganyak

Pananagutan batay sa artikulo 2: 9 Dutch Code ng Code na sumasailalim sa prinsipyo lahat ng mga direktor ay may pananagutan na malubhang mananagot. Ang mga malubhang akusasyon ay gagawin sa buong lupon ng mga direktor. Gayunpaman, mayroong isang pagbubukod sa panuntunang ito. Ang isang direktor ay maaaring mag-exculpate ('excuse') mismo mula sa pananagutan ng mga direktor. Upang magawa ito, dapat ipakita ng direktor na ang akusasyon ay hindi maaaring gawin laban sa kanya at na hindi siya naging pabaya sa paggawa ng mga hakbang upang maiwasan ang hindi wastong pamamahala. Ito ay nagmula sa artikulo 2: 9 Dutch Code ng Kalusugan. Ang isang apela sa exculpation ay hindi madaling tatanggapin. Dapat ipakita ng direktor na kinuha niya ang lahat ng mga hakbang sa kanyang kapangyarihan upang maiwasan ang hindi maayos na pamamahala. Ang pasanin ng patunay ay nakasalalay sa direktor.

Ang isang dibisyon ng mga gawain sa loob ng lupon ng mga direktor ay maaaring may kahalagahan upang matukoy kung mananagot o hindi ang isang direktor. Gayunpaman, ang ilang mga gawain ay itinuturing na mga gawain na mahalaga sa buong lupon ng mga direktor. Dapat magkaroon ng kamalayan ang mga direktor sa ilang mga katotohanan at pangyayari. Ang isang paghahati ng mga gawain ay hindi binabago ito. Sa prinsipyo, ang kawalan ng kakayahan ay hindi isang batayan para sa exculpation. Ang mga direktor ay maaaring asahan na maayos na maalam at magtanong. Gayunpaman, maaaring mangyari ang mga sitwasyon kung saan hindi ito aasahan ng isang direktor. [3] Samakatuwid, kung ang isang direktor ay maaaring matagumpay na mapawalang-bisa ang kanyang sarili, lubos na nakasalalay sa mga katotohanan at kalagayan ng kaso.

Panlabas na pananagutan ng mga direktor

Ang panlabas na pananagutan ay nangangailangan ng isang direktor ay mananagot sa mga ikatlong partido. Ang panlabas na pananagutan ay tumusok sa belo ng korporasyon. Hindi na pinangangalagaan ng ligal na nilalang ang mga likas na tao na mga direktor. Ang ligal na mga batayan para sa pananagutan ng mga panlabas na direktor ay hindi wastong pamamahala, batay sa artikulo 2: 138 Dutch Code ng Code at artikulo 2: 248 Dutch Code ng Code (sa pagkalugi) at isang gawa ng pahirap batay sa artikulo 6: 162 Dutch Civil Code (sa labas ng pagkalugi ).

Panlabas na pananagutan ng mga direktor sa loob ng pagkalugi

Ang pananagutan ng panlabas na direktor sa loob ng pagkalugi ay nalalapat sa mga pribadong limitadong pananagutan ng kumpanya (ang Dutch BV at NV). Ito ay nagmula sa artikulo 2: 138 Dutch Code ng Sibil at artikulong 2: 248 Dutch Code ng Lungsod. Ang mga direktor ay maaaring gampanan na mananagot kapag ang pagkalugi ay sanhi ng maling pamamahala o pagkakamali ng board 'director. Ang curator, na kumakatawan sa lahat ng mga nagpapautang, ay dapat mag-imbestiga kung maaaring mag-aplay ang responsibilidad ng mga direktor.

Ang panlabas na pananagutan sa loob ng pagkalugi ay maaaring tanggapin kapag ang lupon ng mga direktor ay hindi wastong natupad ang mga gawain nito at ang hindi tamang katuparan na ito ay tila isang mahalagang sanhi ng pagkalugi. Ang pasanin ng patunay na patungkol sa hindi tamang katuparan ng mga gawain ay nakasalalay sa tagapangalaga; kailangan niyang gawin na makatuwiran na ang isang makatuwirang director na nag-iisip, sa ilalim ng parehong mga pangyayari, ay hindi kumilos sa ganitong paraan. [4] Ang mga pagkilos na pumipinsala sa mga nagpapautang sa prinsipyo ay bumubuo ng hindi tamang pamamahala. Ang pag-abuso ng mga direktor ay dapat na maiwasan.

Ang mambabatas ay nagsama ng ilang mga pagpapalagay ng patunay sa artikulo 2: 138 sub 2 Dutch Civil Code at artikulo 2: 248 sub 2 Dutch Civil Code. Kapag ang board ng mga director ay hindi sumusunod sa artikulong 2:10 Dutch Civil Code o artikulo 2: 394 Dutch Civil Code, isang palagay ng katibayan ang lumabas. Sa kasong ito, ipinapalagay na ang hindi wastong pamamahala ay naging isang mahalagang sanhi ng pagkalugi. Inililipat nito ang pasanin ng patunay sa direktor. Gayunpaman, maaaring tanggihan ng mga direktor ang pagpapalagay ng katibayan. Upang magawa ito, ang direktor ay dapat na maging makatuwiran na ang pagkalugi ay hindi sanhi ng hindi tamang pamamahala, ngunit ng iba pang mga katotohanan at pangyayari. Dapat ding ipakita ng direktor na hindi siya naging pabaya sa paggawa ng mga hakbang upang maiwasan ang hindi tamang pamamahala. [5] Bukod dito, ang curator ay maaari lamang mag-file ng isang paghahabol para sa panahon ng tatlong taon bago ang pagkalugi. Nakuha ito mula sa artikulong 2: 138 sub 6 Dutch Civil Code at artikulong 2: 248 sub 6 Dutch Civil Code.

Maraming panlabas na pananagutan at pagganyak

Ang bawat direktor ay magkakahiwalay na mananagot para sa maliwanag na hindi tamang pamamahala sa loob ng pagkalugi. Gayunpaman, maaaring makatakas ang mga direktor sa maraming pananagutan na ito sa pamamagitan ng pag-exculpate sa kanilang sarili. Nakuha ito mula sa artikulong 2: 138 sub 3 Dutch Civil Code at artikulong 2: 248 sub 3 Dutch Civil Code. Dapat patunayan ng direktor na ang hindi tamang katuparan ng mga gawain ay hindi maaaring gaganapin laban sa kanya. Maaaring hindi rin siya naging pabaya sa paggawa ng mga hakbang upang maiwasang ang mga kahihinatnan ng hindi tamang katuparan ng mga gawain. Ang pasanin ng patunay sa exculpation ay nakasalalay sa direktor. Ito ay nagmula sa mga artikulong nabanggit sa itaas at itinatag sa kamakailang kaso ng batas ng Korte Suprema ng Netherlands. [6]

Panlabas na pananagutan batay sa isang gawa ng pahirap

Ang mga direktor ay maaari ding gampanan batay sa isang kilos na pahirap, na nagmula sa artikulong 6: 162 Dutch Civil Code. Ang artikulong ito ay nagbibigay ng isang pangkalahatang batayan para sa pananagutan. Ang pananagutan ng mga direktor na batay sa isang gawa ng pahirap ay maaari ring ma-invoke ng isang indibidwal na nagpapahiram.

Kinikilala ng Korte Suprema ng Olandes ang dalawang uri ng pananagutan ng mga direktor batay sa isang gawa ng tort. Una, ang pananagutan ay maaaring tanggapin batay sa pamantayan ng Beklamel. Sa kasong ito, ang isang direktor ay pumasok sa isang kasunduan sa isang ikatlong partido sa ngalan ng kumpanya, habang alam niya o makatuwirang dapat na maunawaan na ang kumpanya ay hindi maaaring sumunod sa mga obligasyong nagmula sa kasunduang ito. [7] Ang pangalawang uri ng pananagutan ay pagkabigo ng mga mapagkukunan. Sa kasong ito, sanhi ng isang direktor ang katotohanang ang kumpanya ay hindi nagbabayad ng mga nagpapautang sa kanya at hindi matupad ang kanyang mga obligasyon sa pagbabayad. Ang mga aksyon ng direktor ay hindi nag-iingat, na ang isang matinding akusasyon ay maaaring gawin laban sa kanya. [8] Ang pasanin ng patunay dito nakasalalay sa pinagkakautangan.

Pananagutan ng direktor ng ligal na entidad

Sa Netherlands, ang isang likas na tao pati na rin isang ligal na nilalang ay maaaring maging isang direktor ng isang ligal na nilalang. Upang gawing mas madali ang mga bagay, ang likas na tao na isang direktor ay tatawaging natural director at ang ligal na nilalang na isang direktor ay tatawagin na entity director sa talatang ito. Ang katotohanan na ang isang ligal na nilalang ay maaaring maging isang direktor, hindi nangangahulugang ang pananagutan ng mga direktor ay maiiwasan lamang sa pamamagitan ng paghirang ng isang ligal na nilalang bilang direktor. Nagmula ito mula sa artikulo 2:11 Dutch Code ng Sibil. Kung ang isang direktor ng entidad ay gaganapin mananagot, ang pananagutan na ito ay namamalagi din sa mga likas na direktor ng entity director na ito.

Ang Artikulo 2:11 Ang Kodigo Sibil ng Dutch ay nalalapat sa mga sitwasyon kung saan ipinapalagay ang pananagutan ng mga direktor batay sa artikulo 2: 9 Dutch Civil Code, artikulo 2: 138 Dutch Civil Code at artikulo 2: 248 Dutch Civil Code. Gayunpaman, lumitaw ang mga katanungan kung ang artikulo 2:11 Dutch Civil Code ay nalalapat din sa pananagutan ng mga direktor batay sa isang gawa ng tort. Napagpasyahan ng Korte Suprema ng Dutch na ito talaga ang kaso. Sa hatol na ito, itinuturo ng Korte Suprema ng Netherlands ang ligal na kasaysayan. Artikulo 2:11 Nilalayon ng Dutch Civil Code na pigilan ang mga natural na tao mula sa pagtatago sa likod ng mga director ng entity upang maiwasan ang pananagutan. Kinakailangan nito ang artikulong 2:11 Ang Kodigo Sibil ng Dutch ay nalalapat sa lahat ng mga kaso kung saan ang isang direktor ng entity ay maaaring managot batay sa batas. [9]

Pagkawalan ng mga director 'board

Ang pananagutan ng mga direktor ay maaaring maiiwasan sa pamamagitan ng pagbibigay ng paglabas sa mga direktor ng lupon. Ang paglabas ay nangangahulugan na ang patakaran ng board ng mga direktor, na isinagawa hanggang sa sandali ng paglabas, ay naaprubahan ng ligal na nilalang. Ang pagdidismit ay samakatuwid ay isang pag-alis ng pananagutan para sa mga direktor. Ang paglabas ay hindi isang term na maaaring matagpuan sa batas, ngunit madalas itong kasama sa mga artikulo ng pagsasama ng isang ligal na nilalang. Ang pagdiskarga ay isang panloob na pag-urong ng pananagutan. Samakatuwid, ang paglabas ay nalalapat lamang sa panloob na pananagutan. Ang mga ikatlong partido ay nakakapag-imbita pa rin ng pananagutan ng mga direktor.

Nalalapat lamang ang pagdiskarga sa mga katotohanan at pangyayari na kilala sa mga shareholder sa oras na ipinagkaloob ang paglabas. [10] Ang pananagutan para sa hindi alam na mga katotohanan ay mananatili pa rin. Samakatuwid, ang paglabas ay hindi isang daang porsyento na ligtas at hindi nag-aalok ng mga garantiya para sa mga direktor.

Konklusyon

Ang pagiging negosyante ay maaaring maging isang mapaghamong at kasiya-siyang aktibidad, ngunit sa kasamaang palad ay may mga panganib. Naniniwala ang maraming negosyante na maaari nilang ibukod ang pananagutan sa pamamagitan ng pagtatatag ng isang ligal na nilalang. Ang mga negosyanteng ito ay magiging para sa isang pagkabigo; sa ilalim ng ilang mga pangyayari, ang pananagutan ng mga direktor ay maaaring mag-aplay. Maaari itong magkaroon ng malawak na mga kahihinatnan; mananagot ang isang direktor para sa mga utang ng kumpanya sa kanyang mga pribadong pag-aari. Samakatuwid, ang mga panganib na nakukuha mula sa pananagutan ng mga direktor ay hindi dapat maibabagay. Ito ay matalino para sa mga direktor ng mga ligal na nilalang na sumunod sa lahat ng mga ligal na tuntunin at pamahalaan ang ligal na nilalang sa isang bukas at sadyang paraan.

Ang kumpletong bersyon ng artikulong ito ay magagamit sa pamamagitan ng link na ito

Makipag-ugnay sa

Kung mayroon kang mga katanungan o komento pagkatapos basahin ang artikulong ito, mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnay kay Maxim Hodak, abogado sa Law & More sa pamamagitan ng maxim.hodak@lawandmore.nl, o Tom Meevis, abugado sa Law & More sa pamamagitan ng tom.meevis@lawandmore.nl, o tumawag sa +31 (0) 40-3690680.

[1] ECLI: NL: HR: 1997: ZC2243 (Staleman / Van de Ven).

[2] ECLI: NL: HR: 2002: AE7011 (Berghuizer Papierfabriek).

[3] ECLI: NL: GHAMS: 2010: BN6929.

[4] ECLI: NL: HR: 2001: AB2053 (Panmo).

[5] ECLI: NL: HR: 2007: BA6773 (Blue Tomato).

[6] ECLI: NL: HR: 2015: 522 (Glascentrale Beheer BV).

[7] ECLI: NL: HR: 1989: AB9521 (Beklamel).

[8] ECLI: NL: HR: 2006: AZ0758 (Ontvanger / Roelofsen).

[9] ECLI: NL: HR: 2017: 275.

[10] ECLI: NL: HR: 1997: ZC2243 (Staleman / Van de Ven); ECLI: NL: HR: 2010: BM2332.

Law & More