Kaalaman migrant Image

Lumipat ng kaalaman

Gusto mo bang pumunta sa Netherlands ang isang mataas na edukadong dayuhang empleyado para magtrabaho sa iyong kumpanya? Posible iyon! Sa blog na ito, mababasa mo ang tungkol sa mga kondisyon kung saan maaaring magtrabaho ang isang napakahusay na migrante sa Netherlands.

Mga migrante ng kaalaman na may libreng pag-access

Dapat tandaan na ang mga migrante ng kaalaman mula sa ilang mga bansa ay hindi kinakailangang magkaroon ng visa, residence permit, o work permit. Nalalapat ito sa lahat ng bansang bahagi ng European Union, Norway, Iceland, Switzerland, at Liechtenstein. Kung balak mong magdala ng mga highly skilled migrant mula sa isa sa mga bansang ito, kailangan lang ng highly skilled migrant ng valid passport o identity card.

Mga migrante ng kaalaman mula sa labas ng Europa

Kung gusto mong dalhin ang isang may mataas na kasanayang migrante na hindi nagmula sa isa sa mga bansang binanggit sa nakaraang talata, mas mahigpit na mga tuntunin ang nalalapat. Kakailanganin nila ng visa at residence permit. Bilang employer, responsable ka sa paghiling ng mga dokumentong ito mula sa Immigration and Naturalization Service (IND). Bilang karagdagan, ang employer ay dapat kilalanin bilang sponsor ng IND. Bago payagan ang mga napakahusay na migrante na pumunta sa Netherlands, dapat kang mag-aplay para sa pagkilalang ito bilang isang sponsor. Ikaw, bilang isang kumpanya, ay dapat matugunan ang ilang mga kundisyon upang makuha ang katayuang ito, kabilang ang isang sapat na garantiya ng pagpapatuloy at solvency ng organisasyon, pagbabayad ng bayad sa aplikasyon, at pagiging maaasahan ng organisasyon, mga direktor, at iba pang (legal) na mga taong kasangkot . Kahit na nakilala ang iyong kumpanya bilang isang sponsor, mayroong ilang mga obligasyon na dapat mong tuparin, katulad ng tungkulin ng pangangasiwa, ang tungkulin ng impormasyon, at ang tungkulin ng pangangalaga.

Mga suweldo ng mga migrante ng kaalaman

Para sa iyo, bilang isang tagapag-empleyo, may kaugnayan din na ang antas ng suweldo para sa mga migranteng kaalaman ay natukoy sa isang tiyak na lawak. Walang ginawang pagkakaiba sa pagitan ng mga migrante na may mataas na kasanayan na may libreng pag-access at mga migrante na may mataas na kasanayan mula sa labas ng Europa. Ang suweldo na itinatag ay maaaring mag-iba bawat indibidwal, depende sa edad ng kaalamang migrante at kung ang partikular na kaso ay kuwalipikado para sa pinababang suweldo na pamantayan. Ang mga aktwal na halaga ay makikita sa website ng IND. Sa anumang kaso, ang kita ng highly skilled migrant ay dapat na hindi bababa sa katumbas ng karaniwang halaga na naaangkop sa highly skilled migrant na iyon. 

European Blue Card

Posible rin ang pagkakaroon ng napakahusay na migrante batay sa European Blue Card. Iba't ibang kundisyon ang nalalapat dito kaysa sa mga tinalakay sa itaas. Ang EU Blue Card ay isang pinagsamang residence at work permit na may bisa na 4 na taon. Ito ay inilaan para sa mga manggagawang may mataas na kasanayan na may nasyonalidad mula sa labas ng EU, EEA, o Switzerland. Sa kaibahan sa residence permit na binanggit sa itaas, ang employer ay hindi kinakailangang maging isang kinikilalang sponsor kapag nag-a-apply para sa isang EU Blue Card. Gayunpaman, may ilang iba pang kundisyon na dapat matugunan bago ibigay ang Blue Card. Sa iba pang mga bagay, ang empleyado ay dapat na pumasok sa isang kasunduan sa pagtatrabaho nang hindi bababa sa 12 buwan, at ang empleyado ay dapat na nakatapos ng hindi bababa sa isang 3-taong bachelor's program sa mas mataas na edukasyon. Bilang karagdagan, sa kaso ng isang EU Blue Card, mayroon ding salary threshold na dapat matugunan. Gayunpaman, ito ay naiiba sa pamantayang inilarawan sa nakaraang talata.

Kapag nag-empleyo ng isang napakahusay na migrante, maaari kang magulo sa isang maze ng mga patakaran. Isinasaalang-alang mo bang magdala ng isang napakahusay na migrante sa Netherlands? Pagkatapos ay huwag mag-atubiling makipag-ugnay Law & More. Ang aming mga abogado ay dalubhasa sa batas sa imigrasyon at ikalulugod nilang gabayan ka sa mga hakbang na gagawin. 

Law & More