Sa Hulyo 1, 2017, sa Netherlands nagbabago ang batas sa paggawa…

Noong Hulyo 1, 2017, sa Netherlands nagbago ang batas ng paggawa. At kasama ang mga kondisyon para sa kalusugan, kaligtasan at pag-iwas.

Ang mga kondisyon ng pagtatrabaho ay bumubuo ng isang mahalagang kadahilanan sa relasyon sa pagtatrabaho. Kung gayon ang mga employer at empleyado ay maaaring makinabang mula sa malinaw na mga kasunduan. Sa sandaling ito ay may isang malaking pagkakaiba-iba ng mga kontrata sa pagitan ng mga serbisyo sa kalusugan at kaligtasan, mga doktor ng kumpanya at employer, na maaaring magresulta sa hindi sapat na pangangalaga. Upang labanan ang sitwasyong ito, ipinakilala ng pamahalaan ang pangunahing kontrata.

Stappenplan Arbozorg

Ilunsad din ng pamahalaan ang «Stappenplan Arbozorg». Ang plano na ito ay dapat magresulta sa isang disenteng pagpapatupad ng pamamaraan sa kalusugan at kaligtasan sa loob ng kumpanya. Hindi lamang ang tagapag-empleyo, kundi pati na ang payo sa pagtatrabaho o kinatawan ng kawani at panlabas na serbisyo sa kalusugan at kaligtasan ay magkakaroon ng papel sa planong ito.

Nagtataka ka ba kung anong mga kahihinatnan ang magkakaroon ng bagong batas para sa iyong samahan? Noong Hunyo 13, 2017 ipinakita ng Ministri ng Ugnayang Panlipunan at Pagtatrabaho ang digital toolkit «Ang mga pagbabago sa Batas sa Paggawa», kung saan mahahanap mo ang mga factheet, dokumento at animasyon sa mga pagbabago sa batas.

Law & More