Larawan ng mga internasyonal na diborsyo

Mga diborsyo sa internasyonal

Nakaugalian noon na magpakasal sa isang taong may parehong nasyonalidad o magkaparehong pinagmulan. Ngayon, ang mga pag-aasawa sa pagitan ng mga tao ng iba't ibang nasyonalidad ay nagiging mas karaniwan. Sa kasamaang palad, 40% ng mga pag-aasawa sa Netherlands ay nagtatapos sa diborsyo. Paano ito gagana kung ang isa ay nakatira sa isang bansa bukod sa kung saan sila pumasok sa kasal?

Ang paggawa ng isang kahilingan sa loob ng EU

Regulasyon (EC) Walang 2201/2003 (o: Brussels II bis) na na-apply sa lahat ng mga bansa sa loob ng EU mula noong Marso 1, 2015. Ito ang namamahala sa hurisdiksyon, pagkilala at pagpapatupad ng mga hatol sa matrimonial bagay at responsibilidad ng magulang. Nalalapat ang mga patakaran ng EU sa diborsyo, ligal na paghihiwalay at pagpapawalang bisa sa kasal. Sa loob ng EU, ang isang aplikasyon para sa diborsyo ay maaaring ihain sa bansa kung saan ang korte ay may kapangyarihan. Ang hurisdiksyon ay mayroong hurisdiksyon sa bansa:

  • Kung saan ang kapwa mag-asawa ay nakasanayan na residente.
  • Kung saan kapwa mga asawa ang mga nasyonal.
  • Kung saan sama-sama ang paglalapat ng diborsyo.
  • Kung saan ang isang kapareha ay nag-a-apply para sa diborsyo at ang iba pa ay nakasanayan na residente.
  • Kung saan ang isang kapareha ay nakasanayan na residente ng hindi bababa sa 6 na buwan at isang nasyonal ng bansa. Kung siya ay hindi pambansa, ang petisyon ay maaaring isumite kung ang taong ito ay nanirahan sa bansa nang hindi bababa sa isang taon.
  • Kung saan ang isa sa mga kasosyo ay huling nakaugalian na residente at kung saan naninirahan pa rin ang isa sa mga kasosyo.

Sa loob ng EU, ang korte na unang nakatanggap ng isang aplikasyon para sa diborsyo na nakakatugon sa mga kundisyon ay may hurisdiksyon upang magpasya sa diborsyo. Ang korte na nagpapahayag ng diborsyo ay maaari ring magpasya sa pangangalaga ng magulang ng mga bata na nakatira sa bansa ng korte. Ang panuntunan ng EU tungkol sa diborsyo ay hindi nalalapat sa Denmark sapagkat ang Batas sa Brussels II bis ay hindi pinagtibay doon.

Sa Netherlands

Kung ang mag-asawa ay hindi nakatira sa Netherlands, posible lamang na mag-diborsyo sa Netherlands kung ang mag-asawa ay parehong may nasyonalidad na Dutch. Kung hindi ito ang kadahilanan, maaaring ideklara ng korte ng Netherlands ang kanyang sarili na may kakayahan sa ilalim ng mga espesyal na pangyayari, halimbawa kung hindi posible na makipaghiwalay sa ibang bansa. Kahit na ang mag-asawa ay kasal sa ibang bansa, maaari silang mag-aplay para sa diborsyo sa Netherlands. Ang isang kundisyon ay ang pag-aasawa ay nakarehistro sa rehistro ng sibil ng lugar ng paninirahan sa Netherlands. Ang mga kahihinatnan ng diborsyo ay maaaring naiiba sa ibang bansa. Ang isang dekreto ng diborsyo mula sa isang bansa sa EU ay awtomatikong kinikilala ng ibang mga bansa sa EU. Sa labas ng EU maaari itong makabuluhang magkakaiba.

Ang isang diborsyo ay maaaring magkaroon ng mga kahihinatnan para sa katayuan ng paninirahan ng isang tao sa Netherlands. Kung ang isang kapareha ay mayroong permiso sa paninirahan sapagkat siya ay nanirahan kasama ang kanyang kasosyo sa Netherlands, mahalagang mag-aplay siya para sa isang bagong permit sa paninirahan sa ilalim ng iba't ibang mga kundisyon. Kung hindi ito nangyari, maaaring bawiin ang permiso sa paninirahan.

Aling batas ang nalalapat?

Ang batas ng bansa kung saan nagsumite ng aplikasyon sa diborsyo ay hindi kinakailangang mailapat sa diborsyo. Ang isang korte ay maaaring kailangang mag-apply ng batas sa ibang bansa. Mas madalas itong nangyayari sa Netherlands. Para sa bawat bahagi ng kaso dapat itong masuri kung ang hurisdiksyon ay mayroong hurisdiksyon at aling batas ang dapat mailapat. Ang pribadong batas internasyonal ay may mahalagang papel dito. Ang batas na ito ay isang termino ng payong para sa mga lugar ng batas na kung saan higit sa isang bansa ang nasasangkot. Noong 1 Enero 2012, ang Book 10 ng Dutch Civil Code ay nagpasimula sa lakas sa Netherlands. Naglalaman ito ng mga patakaran ng pribadong internasyunal na batas. Ang pangunahing patakaran ay ang korte sa Netherlands ay naglalapat ng batas sa diborsyo ng Dutch, anuman ang nasyonalidad at lugar ng paninirahan ng mag-asawa. Ito ay iba kung ang mag-asawa ay naitala ang kanilang pagpipilian ng batas. Pipiliin ng mag-asawa ang batas na nalalapat sa kanilang paglilitis sa diborsyo. Maaari itong magawa bago mapasok ang kasal, ngunit maaari rin itong gawin sa susunod na yugto. Posible rin ito kung malapit ka nang maghiwalay.

Regulasyon sa mga rehimeng pag-aari ng mag-asawa

Para sa mga pag-aasawa na kinontrata noong o pagkatapos ng Enero 29, 2019, ang Regulasyon (EU) Walang 2016/1103 ay mailalapat. Pinamamahalaan ng regulasyong ito ang naaangkop na batas at ang pagpapatupad ng mga desisyon sa usapin ng mga rehimeng pag-aari ng kasal. Ang mga patakarang inilalagay nito ay tumutukoy kung aling mga korte ang maaaring magpasiya sa pag-aari ng mag-asawa (hurisdiksyon), aling batas ang nalalapat (salungatan ng mga batas) at kung ang isang hatol na ibinigay ng isang korte ng ibang bansa ay dapat kilalanin at ipatupad ng iba (pagkilala at pagpapatupad). Sa prinsipyo, ang parehong korte ay may kapangyarihan pa rin alinsunod sa mga patakaran ng regulasyon ng Brussels IIa. Kung walang pagpipilian ng batas na nagawa, ang batas ng Estado kung saan ang mag-asawa ay mayroong kanilang unang karaniwang paninirahan ay mailalapat. Sa kawalan ng isang pangkaraniwang nakagawian na paninirahan, ang batas ng Estado ng nasyonalidad ng parehong asawa ay nalalapat. Kung ang mag-asawa ay walang parehong nasyonalidad, ang batas ng Estado kung saan ang mag-asawa ay may pinakamalapit na koneksyon ay nalalapat.

Ang regulasyon samakatuwid ay nalalapat lamang sa pag-aari ng mag-asawa. Natutukoy ng mga patakaran kung ang batas ng Dutch, at samakatuwid ang pangkalahatang pamayanan ng pag-aari o limitadong komunidad ng pag-aari o isang dayuhang sistema, ay dapat ilapat. Maaari itong magkaroon ng maraming kahihinatnan para sa iyong mga assets. Samakatuwid ay matalino na humingi ng ligal na payo sa, halimbawa, isang pagpipilian ng kasunduan sa batas.

Para sa payo bago ang iyong kasal o para sa payo at tulong sa kaganapan ng diborsyo, maaari kang makipag-ugnay sa mga abugado sa batas ng pamilya ng Law & More. At Law & More naiintindihan namin na ang diborsyo at mga kasunod na kaganapan ay maaaring magkaroon ng malalawak na kahihinatnan sa iyong buhay. Iyon ang dahilan kung bakit gumawa kami ng isang personal na diskarte. Kasama namin at posibleng iyong dating kasosyo, matutukoy namin ang iyong ligal na sitwasyon sa panahon ng pakikipanayam batay sa dokumentasyon at subukang itala ang iyong pangitain o kagustuhan. Bilang karagdagan, maaari ka naming tulungan sa isang posibleng pamamaraan. Ang mga abugado sa Law & More ay mga dalubhasa sa larangan ng personal at batas ng pamilya at masaya na gabayan ka, posibleng kasama ang iyong kapareha, sa pamamagitan ng proseso ng diborsyo.

Law & More