Insulto, paninirang-puri at paninirang-puri

Insulto, paninirang-puri at paninirang-puri

Ang pagpapahayag ng iyong opinyon o pagpuna ay nasa prinsipyo hindi isang bawal. Gayunpaman, mayroon itong mga limitasyon. Ang mga pahayag ay hindi dapat labag sa batas. Kung ang isang pahayag ay labag sa batas ay hahatulan sa bawat tiyak na sitwasyon. Sa paghuhusga ang isang balanse ay ginawa sa pagitan ng karapatan sa kalayaan ng pagpapahayag sa isang banda at ang karapatan sa pangangalaga ng karangalan at reputasyon ng isang tao sa kabilang banda. Ang pag-insulto ng mga tao o negosyante ay laging may negatibong konotasyon. Sa ilang mga kaso, ang isang insulto ay itinuturing na labag sa batas. Sa pagsasagawa, madalas na pinag-uusapan ang dalawang anyo ng insulto. Maaaring mayroong paninirang puri at / o paninirang-puri. Parehong paninirang-puri at paninirang-puri ay sinasadyang ilagay ang biktima sa isang masamang ilaw. Kung ano ang eksaktong paninirang-puri at paninirang puri ay ipinaliwanag sa blog na ito. Titingnan din natin ang mga parusa na maaaring ipataw laban sa isang taong nagkakasala sa paninirang-puri at / o paninirang-puri.

Insulto

"Ang sinumang sadyang insulto na hindi saklaw ng paninirang puri o paninirang-puri" ay kwalipikado bilang isang simpleng insulto. Ang isang katangian ng insulto ay ito ay isang paglabag sa reklamo. Nangangahulugan ito na ang mga akusado ay maaaring mapagsakdal kapag naiulat ito ng biktima. Ang pag-iinsulto ay karaniwang nakikita lamang bilang isang bagay na hindi malinis, ngunit kung alam mo nang mabuti ang iyong mga karapatan, sa ilang mga kaso maaari mong matiyak na ang taong nang-insulto sa iyo ay maaaring mapagsakdal. Gayunpaman, madalas na nangyayari na ang biktima ay hindi nag-uulat ng pang-iinsulto dahil siya ay maaaring makaranas ng higit na mga kawalan na nauugnay sa publisidad ng kaso.

Paninirang puri

Kapag ito ay isang bagay na sinasadya na pag-atake sa karangalan o mabuting pangalan ng isang tao, na may layunin na ipahayag ito, kung gayon ang taong iyon ay nagkasala ng paninirang-puri. Ang maling pag-atake ay nangangahulugan na ang pangalan ng isang tao ay sinasadya na ilagay sa isang masamang ilaw. Sa pamamagitan ng sinasadyang pag-atake, ang mambabatas ay nangangahulugang mapaparusahan ka kung sinasadya mong sabihin ang masamang bagay tungkol sa isang indibidwal, isang grupo o isang samahan, na may layunin na ipahayag ito. Ang paninirang puri ay maaaring maganap nang pasalita pati na rin sa pagsulat. Kapag naganap sa pagsulat, ito ay kwalipikado bilang isang tala ng paninirang-puri. Ang mga motibo para sa isang paninirang puri ay madalas na paghihiganti o pagkabigo. Ang isang kalamangan para sa biktima ay ang paninirang puri ay mas madaling patunayan kung nakasulat ito.

Paninirang-puri

Ang sinungaling ay sinasalita ng kapag ang isang tao ay sadyang sinirang-puri sa pamamagitan ng paggawa ng mga pahayag sa publiko, kung saan alam niya o dapat niyang malaman na ang mga pahayag ay hindi batay sa katotohanan. Samakatuwid ang taong naninirang-puri ay makikita bilang akusasyon sa isang tao sa pamamagitan ng kasinungalingan.

Ang akusasyon ay dapat na batay sa mga katotohanan

Ang isang mahalagang katanungan na tinitingnan sa pagsasagawa ay kung, at kung hanggang saan, ang mga akusasyon ay natagpuan ang suporta sa mga katotohanan na magagamit sa oras ng mga pahayag. Kung gayon, tinitingnan ng hukom ang sitwasyon dahil sa oras na ginawa ang mga pahayag na pinag-uusapan. Kung ang ilang mga pahayag ay tila labag sa batas sa hukom, mamamahala siya na ang taong gumawa ng pahayag ay mananagot para sa pinsala na nagreresulta mula rito. Sa karamihan ng mga kaso, ang biktima ay may karapatan sa kabayaran. Sa kaganapan ng isang labag sa batas na pahayag, ang biktima ay maaari ring humiling ng pagwawasto sa tulong ng isang abogado. Ang Rectification ay nangangahulugan na ang isang labag sa batas na pahayag o pahayag ay naayos. Sa madaling salita, sinabi ng isang pagwawasto na ang isang naunang mensahe ay hindi tama o walang batayan.

Mga pamamaraan sa sibil at kriminal

Sa kaso ng pang-iinsulto, paninirang-puri o paninirang-puri, ang biktima ay may posibilidad na dumaan sa parehong mga sibil at kriminal na pamamaraan. Sa pamamagitan ng batas ng sibil, maaaring makuha ng biktima ang kabayaran o pagwawasto. Dahil ang paninirang-puri at paninirang-puri ay mga kriminal din na pagkakasala, maaari ring iulat ang biktima sa kanila at hilingin na ang proselator ay isakdal sa ilalim ng batas ng kriminal.

Insult, paninirang-puri at paninirang-puri: ano ang mga parusa?

Ang simpleng pag-insulto ay maaaring maparusahan. Ang isang kondisyon para dito ay dapat gumawa ng isang ulat ang biktima at dapat na nagpasya ang Publikong Pag-uusig sa Pag-uusig sa suspek. Ang maximum na pangungusap na maaaring ipataw ng hukom ay tatlong buwan na pagkabilanggo o isang multa ng pangalawang kategorya (€ 4,100). Ang halaga ng multa o (pagkabilanggo) ay nakasalalay sa kaseryoso ng insulto. Halimbawa, ang mga mapanirang pang-iinsulto ay pinaparusahan nang mas mahigpit.

Ang parusahan ay parusahan din. Narito muli, ang biktima ay maaaring gumawa ng isang ulat at ang Public Prosecutor Service ay dapat na nagpasya na pag-uusig ang akusado. Sa kaso ng paninirang puri ang hukom ay maaaring magpataw ng isang maximum na pagpigil ng anim na buwan o isang multa ng ikatlong kategorya (€ 8,200). Tulad ng sa kaso ng pang-iinsulto, ang kabigatan ng pagkakasala ay isinasaalang-alang din dito. Halimbawa, ang paninirang-puri laban sa isang tagapaglingkod sa sibil ay parusa nang parusa.

Sa kaso ng paninirang-puri, ang mga parusa na maaaring ipataw ay mas mabigat. Sa kaso ng paninirang-puri, ang korte ay maaaring magpataw ng isang maximum na term ng pagkabilanggo ng dalawang taon o isang multa ng ika-apat na kategorya (€ 20,500). Sa kaso ng paninirang-puri, maaari ring magkaroon ng maling ulat, habang alam ng deklarante na ang pagkakasala ay hindi nagawa. Sa pagsasagawa, tinutukoy ito bilang isang paninirang akusasyon. Ang ganitong mga singil ay pangunahing nangyayari sa mga sitwasyon kung saan ang isang tao ay nagsasabing na-assault o inaabuso, habang hindi ito ang kaso.

Sinubukan ang paninirang-puri at / o paninirang-puri

Ang isang pagtatangka sa paninirang-puri at / o paninirang-puri ay parusahan din. Sa pamamagitan ng 'pagtatangka' ay sinadya na ang isang pagtatangka ay ginawa upang gumawa ng paninirang puri o paninirang-puri laban sa ibang tao, ngunit ito ay nabigo. Ang isang kinakailangan para dito ay dapat mayroong pagsisimula ng krimen. Kung ang ganoong pagsisimula ay hindi pa nagawa, wala nang parusa. Nalalapat din ito kapag nagsimula ang isang pagsisimula, ngunit ang nagpatupad ay nagpasiya sa kanyang sariling pagsang-ayon na huwag gumawa ng paninirang-puri o paninirang puri.

Kung ang isang tao ay parusahan dahil sa pagtatangka ng paninirang puri o paninirang-puri, ang isang maximum na parusa ng 2/3 ng maximum na parusa ng nakumpletong pagkakasala ay nalalapat. Sa kaso ng pagtatangka ng paninirang puri, samakatuwid ito ay isang maximum na pangungusap na 4 na buwan. Sa kaso ng pagtatangka na paninirang-puri, nangangahulugan ito ng isang maximum na parusa ng isang taon at apat na buwan.

Kailangan mo bang harapin ang pang-insulto, paninirang-puri o paninirang-puri? At gusto mo ba ng karagdagang impormasyon tungkol sa iyong mga karapatan? Pagkatapos ay huwag mag-atubiling makipag-ugnay Law & More abogado. Maaari ka rin naming tulungan kung ikaw ay pinag-uusig ng iyong Public Prosecutor Service mismo. Ang aming dalubhasa at dalubhasang abogado sa larangan ng kriminal na batas ay maligaya na magbigay sa iyo ng payo at tulungan ka sa mga ligal na paglilitis.

Law & More