Tulong, naaresto ako Image

Tulong, naaresto ako

Kapag hinarang ka bilang suspek ng isang investigating officer, may karapatan siyang itatag ang iyong pagkakakilanlan para malaman niya kung sino ang kanyang kinakaharap.

Gayunpaman, ang pag-aresto sa isang suspek ay maaaring mangyari sa dalawang paraan, naka-red-handed o hindi naka-red-handed.

Pulang kamay

Natuklasan ka ba sa akto ng paggawa ng isang kriminal na pagkakasala? Pagkatapos kahit sino ay maaaring arestuhin ka. Kapag ginawa ito ng isang nag-iimbestigang opisyal, dadalhin ka ng opisyal sa lugar para sa pagtatanong. Ang unang bagay na sasabihin sa iyo ng isang nag-iimbestigang opisyal kapag inaresto ka niya nang walang kabuluhan ay: "Mayroon kang karapatang manahimik, at may karapatan ka sa isang abogado". Bilang isang suspek, mayroon kang mga karapatan kapag ikaw ay inaresto, at dapat mong tandaan ang mga karapatang ito. Halimbawa, hindi ka obligadong sagutin ang mga tanong, maaaring tulungan ka ng isang abogado, mayroon kang karapatan sa isang interpreter, at maaari mong suriin ang iyong mga dokumento sa paglilitis. Ang opisyal na nag-iimbestiga ay mayroon ding mga karapatan sa pag-aresto sa iyo. Halimbawa, maaaring maghanap ang isang opisyal ng pagsisiyasat sa anumang lugar at suriin ang anumang damit o bagay na dala mo.

Hindi red-handed

Kung ikaw ay pinaghihinalaang nakagawa ng isang maling-kamay na pagkakasala, ikaw ay aarestuhin ng isang opisyal ng pagsisiyasat sa utos ng pampublikong tagausig. Gayunpaman, ang hinalang ito ay dapat na nauugnay sa isang krimen kung saan pinahihintulutan ang pre-trial detention. Ito ay mga pagkakasala kung saan ang sentensiya ng pagkakulong na apat na taon o higit pa ay ipinataw. Ang pre-trial detention ay kapag nakakulong ang suspek sa selda habang hinihintay ang desisyon ng hukom.

Ang Pagsisiyasat

Pagkatapos mong arestuhin, dadalhin ka ng investigating officer sa lugar ng interogasyon. Ang pagdinig na ito ay isang arraignment sa assistant prosecutor o sa mismong public prosecutor. Pagkatapos ng arraignment, maaaring magpasya ang prosecutor kung palayain ang suspek o ikukulong para sa karagdagang imbestigasyon. Sa kaso ng huli, maaari kang makulong ng hanggang siyam na oras. Maliban kung pinaghihinalaan ka ng isang krimen kung saan pinahihintulutan ang pre-trial detention, maaari kang makulong ng hanggang siyam na oras. Mahalagang malaman na ang oras sa pagitan ng 00:00 at 09:00 ay hindi binibilang. Kaya kung ikaw ay arestuhin sa 23:00, ang siyam na oras na termino ay magtatapos sa 17:00. Pagkatapos ng interogasyon ng public prosecutor, maaari siyang magpasya kung makabubuting pigilan ka ng mas mahabang panahon para sa interes ng imbestigasyon. Ito ay tinatawag na remand in custody at posible lamang para sa mga krimen kung saan pinahihintulutan ang remand in custody. Ang detensyon ay tumatagal ng maximum na tatlong araw maliban kung ang pampublikong tagausig ay itinuturing na apurahang kinakailangan, kung saan ang tatlong araw ay pinalawig ng isa pang tatlong araw. Pagkatapos kang tanungin ng tagausig ng publiko, diringgin ka ng nagsusuri na hukom.

Maaari kang magsumite ng kahilingan para sa pagpapalaya sa nagsusuri na hukom dahil labag sa batas ang pagkakakulong. Nangangahulugan ito na naniniwala kang hindi ka dapat nakulong at gusto mong palayain. Ang nagsusuri na hukom ay maaaring magpasya tungkol dito. Ikaw ay pakakawalan kung ito ay ipinagkaloob at ibabalik sa kustodiya ng pulisya kung ito ay tinanggihan.

Pansamantalang pagpigil

Pagkatapos ng remand sa kustodiya, ang hukom ay maaaring mag-isyu ng utos para sa iyong pagpigil sa mga utos ng pampublikong tagausig. Nagaganap ito sa isang bahay ng detensyon o isang istasyon ng pulisya at tumatagal ng maximum na labing-apat na araw. Ang detention order ay ang unang yugto ng pre-trial detention. Ipagpalagay na ang pampublikong tagausig ay itinuturing na kinakailangan na panatilihin ka sa pre-trial detention para sa mas mahabang panahon pagkatapos ng panahong ito. Sa kasong iyon, maaaring mag-utos ang korte ng utos ng pagpigil sa kahilingan ng pampublikong tagausig. Pagkatapos ay ikukulong ka ng maximum ng isa pang 90 araw. Pagkatapos nito, ang hukuman ang magpapasya, at malalaman mo kung ikaw ay parurusahan o palayain. Ang bilang ng mga araw na dinala ka sa kustodiya ng pulisya, utos ng detensyon, o utos ng detensyon ay tinatawag na pre-trial detention. Maaaring magpasya ang hukom sa pagsentensiya na bawasan ang iyong sentensiya sa pamamagitan ng pagbabawas ng remand mula sa bilang ng mga araw/buwan/taon na kakailanganin mong gugulin sa bilangguan.

Law & More