Maghain ng reklamo tungkol sa imahe ng hukuman

Magsampa ng reklamo tungkol sa korte

Mahalaga na mayroon ka at mapanatili ang kumpiyansa sa Hudikatura. Iyon ang dahilan kung bakit maaari kang maghain ng isang reklamo kung sa palagay mo ay hindi maayos ang paggamot sa iyo ng isang korte o isang miyembro ng kawani ng korte. Dapat kang magpadala ng isang sulat sa lupon ng korte na iyon. Dapat mong gawin ito sa loob ng isang taon ng insidente.

Nilalaman ng sulat ng reklamo

Kung sa palagay mo ay hindi ka tratuhin tulad ng nararapat sa iyo ng isang miyembro ng kawani o isang hukom ng isang korte ng batas, isang korte ng apela, ang Trade and Industry Appeals Tribunal (CBb) o ang Central Appeals Tribunal (CRvB), ikaw maaaring magsampa ng isang reklamo. Maaaring ito ang kaso, halimbawa, kung kailangan mong maghintay ng masyadong mahaba para sa isang sagot sa iyong liham o para sa paghawak ng iyong kaso. O kung sa palagay mo ay hindi ka maayos na tinugunan ng isa o higit pang mga tao na nagtatrabaho sa korte o ang paraan kung saan kausapin ng isang tao sa korte. Ang reklamo ay maaari ding tungkol sa tono, salita o disenyo ng mga liham o tungkol sa hindi pagbibigay ng impormasyon, huli na magbigay ng impormasyon, pagbibigay ng hindi tamang impormasyon o pagbibigay ng hindi kumpletong impormasyon. Sa halos lahat ng mga kaso, ang reklamo ay dapat tungkol sa iyong sarili. Hindi ka maaaring magreklamo tungkol sa pakikitungo ng korte sa iba; iyon ay para gawin ng taong iyon. Maliban kung mag-file ka ng isang reklamo sa ngalan ng isang tao kung kanino ka may awtoridad o pangangalaga, halimbawa ang iyong menor de edad na anak o isang tao sa ilalim ng iyong pangangalaga.

TANDAAN: Kung hindi ka sumasang-ayon sa isang desisyon ng korte o isang desisyon na kinuha ng korte sa panahon ng paghawak ng iyong kaso, hindi ka maaaring mag-file ng isang reklamo tungkol dito. Dapat itong gawin sa pamamagitan ng isa pang pamamaraan tulad ng pagsampa ng apela laban sa desisyon.

Pagsumite ng reklamo

Maaari mong isampa ang iyong reklamo sa korte kung saan nakabinbin ang iyong demanda. Dapat mong gawin ito sa loob ng isang taon pagkatapos ng insidente. Dapat mong ipadala ang iyong reklamo sa kinauukulang lupon ng korte. Pinapayagan ka ng karamihan sa mga korte na isumite ang iyong reklamo sa digital. Upang magawa ito, pumunta sa www.rechtspraak.nl at sa kaliwang haligi, sa ilalim ng heading na 'sa korte', piliin ang 'Mayroon akong reklamo'. Piliin ang kinauukulan sa korte at punan ang form ng digital na reklamo. Maaari mo nang ipadala ang form na ito sa korte sa pamamagitan ng e-mail o sa pamamagitan ng regular na mail. Maaari mo ring isumite ang iyong reklamo sa korte nang nakasulat nang walang form na ito. Dapat naglalaman ang iyong liham ng sumusunod na impormasyon:

  • ang departamento o tao tungkol sa kung kanino ka may reklamo;
  • Ang dahilan kung bakit ka nagrereklamo, kung ano ang eksaktong nangyari at kailan;
  • ang iyong pangalan, address at numero ng telepono;
  • ang iyong lagda;
  • posibleng mga kopya ng mga dokumento na nauugnay sa iyong reklamo.

Pangangasiwa ng reklamo

Sa pagtanggap ng iyong reklamo, susuriin muna namin kung maaari itong harapin. Kung hindi ito ang kaso, masabihan ka sa lalong madaling panahon. Maaari ring mangyari na ang iyong reklamo ay responsibilidad ng ibang katawan o ibang korte. Sa kasong iyon, ipapasa ng korte, kung maaari, ang iyong reklamo at ipapaalam sa iyo ang pagpapasa na ito. Kung nasa ilalim ka ng impression na ang iyong reklamo ay madaling malutas, halimbawa sa pamamagitan ng isang pag-uusap (telepono), makikipag-ugnay sa iyo ang korte sa lalong madaling panahon. Kung haharapin ang iyong reklamo, ang pamamaraan ay ang mga sumusunod:

  • Ang administrasyon ng korte ay dapat ipaalam sa (mga) tao tungkol sa kung kanino ka nagreklamo ng iyong reklamo;
  • Kung kinakailangan, hihilingin sa iyo na magbigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa kaganapan;
  • Kasunod, ang lupon ng korte ay nagsasagawa ng isang pagsisiyasat;
  • Sa prinsipyo, bibigyan ka ng pagkakataon na karagdagang ipaliwanag ang iyong reklamo sa lupon ng korte o sa isang komite sa tagapayo ng mga reklamo. Ang taong nauugnay sa reklamo ay hindi kailanman hahawakan ang reklamo mismo;
  • Sa wakas, ang lupon ng korte ay magpapasya. Aalamin sa iyo ang pasya na ito sa pamamagitan ng pagsulat. Karaniwan itong ginagawa sa loob ng 6 na linggo.

Mayroon ka bang mga katanungan bilang isang resulta ng blog na ito? Pagkatapos mangyaring makipag-ugnay Law & More. Ang aming mga abugado ay magiging masaya na payuhan ka.

Settings para sa pagsasa-pribado
Gumagamit kami ng cookies upang mapagbuti ang iyong karanasan habang ginagamit ang aming website. Kung gumagamit ka ng aming Mga Serbisyo sa pamamagitan ng isang browser maaari mong paghigpitan, harangan o alisin ang mga cookies sa pamamagitan ng mga setting ng iyong web browser. Gumagamit din kami ng nilalaman at mga script mula sa mga third party na maaaring gumamit ng mga teknolohiya sa pagsubaybay. Maaari mong piliing ibigay ang iyong pahintulot sa ibaba upang payagan ang mga naturang third party na pag-embre. Para sa kumpletong impormasyon tungkol sa cookies na ginagamit namin, kinokolekta namin ang data at kung paano namin ito pinoproseso, mangyaring suriin ang aming Pribadong Patakaran
Law & More B.V.