Pag-iwas sa inupahan na pag-aari

Pag-iwas sa inupahan na pag-aari

Ang pag-iwas ay isang marahas na pamamaraan para sa parehong nangungupahan at may-ari ng lupa. Pagkatapos ng lahat, sa pag-alis, ang mga nangungupahan ay sapilitang iwanan ang inupahan na ari-arian kasama ang lahat ng kanilang mga gamit, kasama ang lahat ng mga kahihinatnan nito. Ang may-ari ng lupa ay maaaring hindi lamang magpatuloy sa pag-iwas kung ang nangungupahan ay hindi tumupad sa kanyang mga tungkulin sa ilalim ng kontrata sa pag-upa. Bagaman ang pag-iwas ay hindi tahasang kinokontrol ng batas, ang mga mahigpit na patakaran ay naaangkop sa pamamaraang ito.

Upang makapagpatuloy sa pag-iwas, dapat na tumanggap ng may-ari ng isang tagapag-alis mula sa korte ang may-ari ng lupa. Ang utos ng korte na ito ay may kasamang pahintulot na mapalayas ang inupahang pag-aari sa isang petsa na tinukoy ng korte. Kung ang nangungupahan ay hindi sumasang-ayon sa pagkakasunud-sunod ng pagpapalayas, ang nangungupahan ay maaaring mag-apela laban sa utos ng korte na ito. Karaniwang sinuspinde ang pag-apela ng apela sa epekto ng utos ng korte at sa gayon ay pagtiwalag, hanggang sa napagpasyahan ito ng korte ng apela. Gayunpaman, kung ang pagkakasunud-sunod ng pagpapalayas ay ipinahayag na maipapatupad ng korte, ang apela ng nangungupahan ay hindi hahantong sa pagsuspinde at ang may-ari ng lupa ay maaaring magpatuloy sa pagpapaalis. Ang kursong ito ng mga kaganapan ay nagbibigay ng peligro sa may-ari ng lupa kung ang korte ng apela ay nagpasiya kung hindi man sa pagpapalayas.

Pag-iwas sa inupahan na pag-aari

Bago ibigay ng korte ang pahintulot para sa pagpapalayas, dapat na tinapos na ng may-ari ng lupa ang kontrata sa pag-upa. Ang may-ari ng lupa ay maaaring wakasan sa pamamagitan ng mga sumusunod na pamamaraan:

Pag-alis

Para sa pamamaraang ito ng pagwawakas, dapat mayroong pagkukulang ng nangungupahan sa pagtupad ng kanyang mga obligasyon mula sa may-katuturang kontrata sa pag-upa, sa ibang salita default. Ito ang kaso kung ang nangungupahan, halimbawa, ay lumilikha ng isang pag-upa ng renta o nagiging sanhi ng hindi paglabag sa gulo. Ang pagkukulang sa nangungupahan ay dapat na sapat upang ang pagtanggal ng kontrata sa pag-upa ay makatwiran. Kung ang inuupahang pag-aari ay may kinalaman sa isang puwang ng tirahan o isang medium-sized na puwang ng negosyo, ang nangungupahan ay tatangkilik ng proteksyon sa kamalayan na ang pagkabulok ay maaaring maganap sa pamamagitan ng pamamaraan ng korte.

Pagkakaltas

Ito ay isa pang paraan ng pagwawakas. Ang mga kinakailangan na dapat matugunan ng may-ari sa kontekstong ito ay nakasalalay sa uri ng inuupahang pag-aari. Kung ang inuupahang pag-aari ay may kinalaman sa isang puwang sa tirahan o isang medium-size na puwang ng negosyo, nakikinabang ang nangungupahan mula sa proteksyon sa diwa na ang pagkansela ay magaganap lamang sa isang bilang ng lubusang bakuran na tinukoy sa Artikulo 7: 274 at 7: 296 ng Kodigo Sibil ng Dutch. Ang isa sa mga batayan na maaaring magamit sa parehong kaso ay, halimbawa, kagyat na personal na paggamit ng nirentahang pag-aari. Bilang karagdagan, ang iba`t ibang mga pormalidad, tulad ng mga deadline, ay dapat na sundin ng may-ari.

Ang iba pang inuupahan na espasyo kaysa sa puwang na paninirahan o medium-sized na puwang ng negosyo, lalo na isang puwang ng negosyo na 230a? Sa kasong iyon, ang nangungupahan ay hindi nasisiyahan sa pangangalaga sa pag-upa tulad ng tinutukoy sa itaas at ang may-ari ng lupa ay maaaring epekto ng pagtatapos ng kontrata sa pag-upa nang medyo madali at madali. Gayunpaman, hindi ito nalalapat sa pagpapatalsik. Pagkatapos ng lahat, ang isang nangungupahan ng isang tinatawag na 230a na puwang ng negosyo ay may karapatan proteksyon ng pagpapalayas sa ilalim ng Artikulo 230a ng Dutch Civil Code sa kahulugan na ang nangungupahan ay maaaring humiling ng isang pagpapalawig ng panahon ng pagpapalayas sa pamamagitan ng isang maximum ng isang taon sa loob ng dalawang buwan ng nakasulat na paunawa ng pagpapalayas. Ang nasabing kahilingan ay maaari ding gawin sa nangungupahan na naiwan o pinabayaan ang renta na puwang. Kung ang nangungupahan ay naghain ng isang kahilingan para sa isang pagpapalawig ng panahon ng pag-iwas, ang pagtatasa ng hiling na ito ay gagawin nang may balanse ng interes. Ibibigay ng korte ang kahilingan na ito kung ang mga interes ng nangungupahan ay malubhang nasira ng pag-iwas at dapat na lumampas sa mga interes ng may-ari na gamitin ang upa. Kung tinanggihan ng korte ang kahilingan, walang apela o cassation ay bukas sa nangungupahan laban sa desisyon na ito. Magkaiba lamang ito kung ang korte ay maling nag-apply o hindi nag-apply ng Artikulo 230a ng Dutch Civil Code.

Kung tama na nakumpleto ng may-ari ang lahat ng kinakailangang mga hakbang sa pamamaraan ng pagpapalayas at binigyan ng korte ang kanyang pahintulot na palayasin ang inuupahan na ari-arian, hindi ito nangangahulugan na ang may-ari ng lupa ay maaaring magpatuloy sa pagpapalayas sa kanyang sarili. Kung gagawin niya, ang may-ari ng lupa ay madalas na kumikilos na labag sa batas sa nangungupahan, upang ang nangungupahan ay maaaring maghabol ng kabayaran sa kasong iyon. Ang pahintulot ng korte ay nangangahulugan lamang na ang may-ari ng lupa ay maaaring mapalayas ang inupahan na ari-arian. Nangangahulugan ito na ang may-ari ng lupa ay dapat gumamit ng isang bailiff para sa pagpapalayas. Maghahatid din ang bailiff ng order ng pag-iwas sa nangungupahan, na binibigyan ang huling nangungupahan sa huling pag-iwan ng inupahan na ari-arian. Kung hindi ginagawa ito ng nangungupahan, ang mga gastos para sa aktwal na pagpapalayas ay madadala ng nangungupahan.

Mayroon ka bang mga katanungan tungkol sa o kailangan mo ba ng ligal na tulong sa pamamaraan ng pagpapalayas? Mangyaring makipag-ugnay Law & More. Ang aming mga abogado ay mga dalubhasa sa larangan ng pag-upa at masaya na magbigay sa iyo ng payo at / o tulong sa pamamaraan ng pagpapalayas.

Law & More