Dutch Batas sa pangangalaga ng mga lihim ng kalakalan

Ang mga negosyante na nagtatrabaho sa mga empleyado, ay madalas na nagbabahagi ng kumpidensyal na impormasyon sa mga kawani na ito. Maaaring maalala nito ang impormasyong teknikal, tulad ng isang resipi o algorithm, o impormasyong hindi teknikal, tulad ng mga batayan ng customer, mga diskarte sa pagmemerkado o mga plano sa negosyo. Gayunpaman, ano ang mangyayari sa impormasyong ito kapag ang iyong empleyado ay nagsimulang magtrabaho sa kumpanya ng katunggali? Maaari mo bang protektahan ang impormasyong ito? Sa maraming mga kaso, ang isang kasunduan na hindi pagsisiwalat ay tinapos sa empleyado. Sa prinsipyo, tinitiyak ng kasunduang ito na ang iyong kumpidensyal na impormasyon ay hindi magiging pampubliko. Ngunit ano ang mangyayari kung ang mga ikatlong partido ay makakakuha ng kanilang mga kamay sa iyong mga lihim sa kalakalan? May mga posibilidad na maiwasan ang hindi awtorisadong pamamahagi o paggamit ng impormasyong ito?

Mga lihim ng pangangalakal

Mula noong Oktubre 23, 2018, naging madali itong gumawa ng mga hakbang kapag ang mga lihim sa kalakalan ay (o nasa peligro ng) nilabag. Ito ay dahil sa petsang ito, ang Batas ng Dutch tungkol sa proteksyon ng mga lihim ng kalakalan ay pinasok. Bago ang pag-install ng batas na ito, ang batas ng Dutch ay hindi kasama ang proteksyon ng mga lihim ng kalakalan at ang paraan upang kumilos laban sa paglabag sa mga lihim na ito. Ayon sa Batas sa Dutch tungkol sa pangangalaga ng mga lihim ng pangangalakal, ang mga negosyante ay maaaring kumilos hindi lamang laban sa partido na obligadong mapanatili ang lihim sa batayan ng isang di-pagsisiwalat na kasunduan, kundi laban sa mga third party na nakakuha ng kumpidensyal na impormasyon at nais na gumawa paggamit ng impormasyong ito. Maaaring ipagbawal ng hukom ang paggamit o pagsisiwalat ng kumpidensyal na impormasyon sa ilalim ng parusa ng multa. Gayundin, ang mga hakbang ay maaaring gawin upang matiyak na ang mga produktong gawa sa pamamagitan ng paggamit ng mga lihim ng kalakalan ay hindi maaaring ibenta. Ang Dutch Law tungkol sa proteksyon ng mga lihim ng kalakalan samakatuwid ay nag-aalok ng mga negosyante ng dagdag na garantiya upang matiyak na ang kanilang kumpidensyal na impormasyon ay aktwal na pinananatiling lihim.

Law & More