Diborsyo sa 10 mga hakbang

Diborsyo sa 10 mga hakbang

Mahirap magpasya kung makakakuha ng diborsyo. Kapag napagpasyahan mong ito na lang ang solusyon, nagsisimula talaga ang proseso. Maraming mga bagay ang kailangang ayusin at ito rin ay magiging isang mahirap na emosyonal na panahon. Upang matulungan ka sa iyong paraan, magbibigay kami ng isang pangkalahatang ideya ng lahat ng mga hakbang na kailangan mong gawin sa panahon ng diborsyo.

Diborsyo sa 10 mga hakbang

Hakbang 1: Pag-abiso sa diborsyo

Mahalagang sabihin mo muna sa kapareha mo na gusto mo ng hiwalayan. Ang notification na ito ay madalas na tinatawag ding notification sa diborsyo. Maalam na ibigay ang paunawang ito sa iyong kapareha nang personal. Kung gaano kahirap, masarap itong pag-usapan ito sa bawat isa. Sa ganitong paraan maaari mong ipaliwanag kung bakit ka napagpasyahan. Subukang huwag sisihin ang bawat isa. Ito ay at nananatiling isang mahirap na desisyon para sa inyong dalawa. Mahalagang subukang mapanatili ang mahusay na komunikasyon. Bukod dito, mabuting iwasan ang tensyon. Sa ganitong paraan, mapipigilan mo ang iyong diborsyo na maging isang away ng diborsyo.

Kung maaari kang makipag-usap nang maayos sa bawat isa, maaari mo ring hiwalayan ng sama-sama. Mahalaga na kumuha ka ng isang abugado upang gabayan ka sa panahong ito. Kung ang komunikasyon sa iyong kapareha ay mabuti, maaari mong gamitin ang isang abugado nang magkasama. Kung hindi ito ang kadahilanan, ang bawat partido ay kailangang kumuha ng sarili nitong abugado.

Hakbang 2: Tumatawag sa isang abugado / tagapamagitan

Ang isang diborsyo ay binibigkas ng hukom at ang mga abugado lamang ang maaaring magsampa ng petisyon para sa diborsyo sa korte. Kung pipiliin mo ba ang isang abugado o isang tagapamagitan ay nakasalalay sa paraang nais mong hiwalayan. Sa pamamagitan, pinipili mong samahan ng isang abogado / tagapamagitan. Kung ikaw at ang iyong kasosyo ay gumagamit ng iyong sariling abugado, ikaw ay nasa magkabilang panig ng paglilitis. Sa kasong iyon, tatagal din ang paglilitis at magkakaroon ng mas maraming gastos.

Hakbang 3: Mahalagang data at mga dokumento

Para sa isang diborsyo, ang isang bilang ng mga personal na detalye tungkol sa iyo, iyong kapareha at mga anak ay mahalaga. Halimbawa, isang sertipiko ng kasal, mga sertipiko ng kapanganakan ng mga bata, mga extract ng BRP mula sa munisipalidad, mga extract mula sa rehistro ng ligal na pag-iingat at anumang mga kasunduan sa prenuptial. Ito ang pinakamahalagang mga personal na detalye at dokumento na kinakailangan upang masimulan ang paglilitis sa diborsyo. Kung sa iyong tukoy na sitwasyon maraming mga dokumento o impormasyon ang kinakailangan, aabisuhan ka ng iyong abugado.

Hakbang 4: Mga assets at utang

Mahalaga na i-map mo ang lahat ng mga assets at utang mo at ng iyong kapareha sa panahon ng diborsyo at kolektahin ang mga sumusuportang dokumento. Halimbawa, maaari mong maiisip ang titulo ng titulo ng iyong bahay at ang notaryong mortgage na gawa. Ang mga sumusunod na dokumento sa pananalapi ay maaari ding maging mahalaga: mga patakaran sa seguro sa kapital, mga patakaran sa annuity, pamumuhunan, mga pahayag sa bangko (mula sa pagtipid at mga bank account) at mga pagbabalik ng buwis sa kita mula sa mga nagdaang taon. Bukod dito, ang isang listahan ng mga epekto sa sambahayan ay dapat na iguhit kung saan ipahiwatig mo kung sino ang tatanggap ng ano.

Hakbang 5: Suporta ng bata / Suporta ng kasosyo

Nakasalalay sa iyong sitwasyong pampinansyal, ang suporta sa bata o asawa ay maaaring mabayaran din. Upang matukoy ito, ang data ng kita at mga nakapirming gastos ng parehong partido ay kailangang suriin. Batay sa data na ito, ang iyong abogado / tagapamagitan ay maaaring gumawa ng isang pagkalkula ng sustento.

Hakbang 6: Pensiyon

Ang isang diborsyo ay maaari ding magkaroon ng mga kahihinatnan para sa iyong pensiyon. Upang matukoy iyon, kinakailangan ng mga dokumento na ipinapakita ang lahat ng mga karapatan sa pensiyon na naipon mo at ng iyong kasosyo. Kasunod, ikaw at ang iyong (dating) kasosyo ay maaaring gumawa ng mga kaayusan hinggil sa paghahati ng pensiyon. Halimbawa, maaari kang pumili sa pagitan ng pagpapantay ng ayon sa batas o ang paraan ng pag-convert. Ang iyong pondo sa pensiyon ay maaaring makatulong sa iyo na gumawa ng tamang pagpipilian.

Hakbang 7: Plano ng Magulang

Kung ikaw at ang iyong (dating) kasosyo ay mayroon ding mga anak, obligado kang gumuhit ng isang plano sa pagiging magulang. Ang plano sa pagiging magulang na ito ay isinumite sa korte kasama ang kahilingan sa diborsyo. Sa planong ito, maglalagay ka ng magkakasamang mga kasunduan tungkol sa:

  • Ang paraan na paghatiin mo ang mga gawain sa pangangalaga at pagiging magulang;
  • ang paraan ng iyong pagpapaalam at pagkonsulta sa bawat isa tungkol sa mahahalagang kaganapan para sa mga bata at tungkol sa mga pag-aari ng mga menor de edad na bata;
  • ang mga gastos sa pangangalaga at pag-aalaga ng mga menor de edad na bata.

Mahalaga na ang mga bata ay kasangkot din sa pagguhit ng plano sa pagiging magulang. Ang iyong abugado ay maaaring gumuhit ng isang plano sa pagiging magulang para sa iyo kasama mo. Sa ganoong paraan makasisiguro ka na natutugunan ng plano sa pagiging magulang ang lahat ng mga kinakailangan ng korte.

Hakbang 8: Pagsumite ng petisyon

Kapag nagawa na ang lahat ng mga kasunduan, ang iyong magkasamang abugado o abugado ng iyong kasosyo ay maghahanda ng isang petisyon para sa diborsyo at isampa ito sa korte. Sa isang hiwalay na diborsyo, ang ibang partido ay bibigyan ng isang tagal ng panahon upang isulong ang kanilang kaso at pagkatapos ay isang iskedyul ng pagdinig sa korte ay itatakda. Kung pinili mo para sa isang magkasamang diborsyo, ang iyong abogado ay maghahain ng petisyon at, sa karamihan ng mga kaso, hindi kinakailangan ang isang sesyon ng korte.

Hakbang 9: Mga paglilitis sa bibig

Sa panahon ng oral na paglilitis, ang mga partido ay dapat na lumitaw kasama ang kanilang abugado. Sa panahon ng oral hearing, ang mga partido ay binibigyan ng pagkakataon na magkwento. Ang hukom ay magkakaroon din ng pagkakataong magtanong. Kung ang hukom ay sa palagay na mayroon siyang sapat na impormasyon, tatapusin niya ang pagdinig at ipahiwatig sa loob ng aling terminong siya ang mamumuno.

Hakbang 10: Ang desisyon sa diborsyo

Kapag binigkas na ng hukom ang desisyon sa diborsyo, maaari kang mag-apela sa loob ng 3 buwan ng mag-atas kung hindi ka sumasang-ayon sa desisyon. Pagkatapos ng tatlong buwan ang desisyon ay hindi na mababawi at ang diborsyo ay maaaring mairehistro sa rehistro ng sibil. Saka lang final na ang diborsyo. Kung hindi mo nais na maghintay para sa tatlong buwan na panahon, ikaw at ang iyong kasosyo ay maaaring mag-sign ng isang akda ng pagpayag na ang iyong abugado ay gumuhit. Ipinapahiwatig ng dokumentong ito na sumasang-ayon ka sa desisyon ng diborsyo at hindi ka mag-aapela. Hindi mo na kailangang maghintay para sa tatlong buwan na panahon at maaaring agad na irehistro ang dekreto ng diborsyo sa Civil Registry.

Kailangan mo ba ng tulong sa iyong diborsyo o mayroon kang mga katanungan tungkol sa paglilitis sa diborsyo? Pagkatapos makipag-ugnay sa dalubhasa mga abugado sa batas ng pamilya at Law & More. Sa Law & More, naiintindihan namin na ang diborsyo at ang mga kasunod na kaganapan ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa iyong buhay. Iyon ang dahilan kung bakit gumawa kami ng isang personal na diskarte. Maaari ka ring tulungan ng aming mga abugado sa anumang paglilitis. Ang mga abugado sa Law & More ay mga dalubhasa sa larangan ng personal at batas ng pamilya at magiging masaya na gabayan ka, posibleng kasama ang iyong kapareha, sa proseso ng diborsyo.

Law & More