Dismissal, The Netherlands

Dismissal, The Netherlands

Ang pagpapaalis sa trabaho ay isa sa pinakahuhusay na hakbang sa batas sa pagtatrabaho na may malalawak na kahihinatnan para sa empleyado. Iyon ang dahilan kung bakit ikaw bilang isang tagapag-empleyo, hindi katulad ng empleyado, ay hindi mo lamang ito maaaring tawagan. Nais mo bang tanggalin ang iyong empleyado? Sa kasong iyon, dapat mong tandaan ang ilang mga kundisyon para sa isang wastong pagpapaalis. Una sa lahat, mahalagang matukoy kung ang empleyado na balak mong tanggalan ay nasa isang espesyal na sitwasyon. Ang nasabing mga empleyado ay nasisiyahan pagpapaalis sa proteksyon. Maaari mong basahin ang tungkol sa mga kahihinatnan para sa iyo bilang isang employer sa aming site: Pagpapaalis sa lugar.site.

Mga ground para sa pagpapaalis

Dapat mo ring ibase ang pagpapaalis sa iyong empleyado sa isa sa mga sumusunod na batayan:

  • pagpapaalis sa ekonomiya kung ang isa o higit pang mga trabaho ay kinakailangang mawawala;
  • pangmatagalang kawalan ng kakayahan para sa trabaho kung ang iyong empleyado ay nagkasakit o walang kakayahan para sa trabaho na tuluy-tuloy sa loob ng dalawang taon o higit pa;
  • hindi maayos kapag maaari mong ipakita sa pagganyak na ang iyong empleyado ay hindi angkop para sa pagganap ng kanyang mga tungkulin;
  • may kasalanan na mga gawa o pagkukulang kapag ang iyong empleyado ay nag-uugali (seryoso) na may kasalanan sa trabaho;
  • naputol ang ugnayan ng trabaho kung ang pagpapanumbalik ng ugnayan ng trabaho ay hindi na posible at ang pagtanggal sa trabaho ay hindi maiiwasan;
  • madalas na absenteeism kung ang iyong empleyado ay regular na hindi nagtatrabaho, may karamdaman o may mga kapansanan, at mayroon itong hindi katanggap-tanggap na mga kahihinatnan para sa iyong pagpapatakbo ng negosyo;
  • pagpapaalis para sa mga natitirang lugar kung ang mga pangyayari ay tulad na hindi makatuwiran para sa iyo bilang isang employer na payagan ang kontrata sa iyong empleyado na magpatuloy;
  • tutol sa pagtutol sa trabaho kapag nakaupo ka sa paligid ng mesa kasama ang iyong empleyado at napagpasyahan mo na ang gawain ay hindi maaaring gampanan sa isang naangkop na form at ang muling pagtatalaga ay hindi isang isyu.

Mula noong Enero 1, 2020, ang batas ay may karagdagang batayan para sa pagpapaalis, katulad ng pinagsama-samang lupa. Nangangahulugan ito na ikaw bilang isang tagapag-empleyo ay maaari mo ring paalisin ang iyong empleyado kung ang mga pangyayari mula sa maraming batayan para sa pagpapaalis ay nagbibigay sa iyo ng sapat na dahilan upang gawin ito. Gayunpaman, bilang isang tagapag-empleyo, hindi mo dapat ibase lamang ang iyong napili para sa pagpapaalis sa isa sa nabanggit na ligal na batayan, ngunit patunayan din at patunayan ang pagkakaroon nito. Ang pagpili para sa isang tukoy na batayan para sa pagpapaalis ay nagsasaad din ng isang tukoy na pamamaraan sa pagpapaalis.

Pamamaraan sa pagpapaalis

Pumili ka ba para sa pagpapaalis dahil sa mga kadahilanang sa negosyo o para sa kawalan ng kakayahan para sa trabaho (mas mahaba sa 2 taon)? Sa kasong iyon, ikaw bilang isang tagapag-empleyo ay dapat na mag-aplay para sa isang permit sa pagpapaalis mula sa UWV. Upang maging karapat-dapat para sa naturang isang pahintulot, dapat mong i-uudyok nang maayos ang dahilan ng pagtanggal sa iyong empleyado. Magkakaroon ang iyong empleyado ng pagkakataong ipagtanggol ang kanyang sarili laban dito. Napagpasyahan ng UWV kung maaaring maalis ang empleyado o hindi. Kung ang UWV ay nagbibigay ng pahintulot para sa pagpapaalis at ang iyong empleyado ay hindi sumasang-ayon, ang iyong empleyado ay maaaring magsumite ng isang petisyon sa hukuman ng distrito. Kung nalaman ng huli na ang empleyado ay nasa tama, ang Korte ng Subdistrict ay maaaring magpasya na ibalik ang kontrata sa pagtatrabaho o ibigay ang kompensasyon sa iyong empleyado.

Pupunta ka ba sa tanggalin para sa personal na kadahilanan? Pagkatapos ay dapat sundin ang paraan ng hukuman ng distrito. Hindi ito isang madaling daan. Bilang isang tagapag-empleyo, dapat ay nakabuo ka ng isang malawak na file batay sa kung saan maaari itong maipakita na ang pagpapaalis sa trabaho ay ang tanging pagpipilian. Pagkatapos lamang bibigyan ka ng pag-apruba ng korte para sa kahilingan na wakasan ang kontrata sa pagtatrabaho sa iyong empleyado. Nagsusumite ka ba ng ganitong kahilingan sa pagkansela? Kung gayon malaya ang iyong empleyado na ipagtanggol ang kanyang sarili laban dito at upang sabihin kung bakit hindi siya sumasang-ayon sa pagpapaalis o kung bakit naniniwala ang iyong empleyado na dapat siyang maging karapat-dapat para sa severance pay. Kapag natugunan na ang lahat ng mga kinakailangang ligal, ang Korte ng Subdistrict ay magpapatuloy na matunaw ang kontrata sa pagtatrabaho.

Gayunpaman, sa pamamagitan ng a pagtanggal sa pamamagitan ng magkakasamang pagsang-ayon, maaari mong iwasan ang pagpunta sa UWV pati na rin ang mga paglilitis sa harap ng hukuman ng distrito at sa gayon makatipid ng mga gastos. Sa kasong iyon, dapat mong maabot ang tamang mga kasunduan sa iyong empleyado sa pamamagitan ng negosasyon. Kapag nakagawa ka ng malinaw na mga kasunduan sa iyong empleyado, ang mga nauugnay na kasunduan ay maitatala sa isang kasunduan sa pag-areglo. Maaari itong, halimbawa, maglaman ng isang regulasyon sa kung anong pagbabayad ng severance ang matatanggap ng iyong empleyado at kung nalalapat ang isang sugnay na hindi kumpetisyon. Mahalaga na ang mga kasunduang ito ay ligal na naitala sa papel. Iyon ang dahilan kung bakit matalino na suriin ang mga kasunduan na ginawa ng isang dalubhasang abugado. Hindi sinasadya, ang iyong empleyado ay may 14 araw pagkatapos mag-sign upang bumalik sa mga kasunduan na ginawa.

Mga puntos para sa pansin sa kaso ng pagpapaalis

Nagpasya ka na bang tanggalin ang iyong empleyado? Pagkatapos ay matalino din na magbayad ng pansin sa mga sumusunod na puntos:

Bayad sa Transition. Ang form na ito ay tumutukoy sa minimum na statutory na kabayaran na matutukoy ayon sa isang nakapirming pormula na utang mo sa iyong permanente o may kakayahang umangkop na empleyado kapag nagpatuloy ka sa pagpapaalis. Sa pagpapakilala ng WAB, ang naipon ng pagbabayad sa paglipat na ito ay nagaganap mula sa unang araw ng pagtatrabaho ng iyong empleyado at ang mga tinawag na manggagawa o empleyado sa panahon ng probasyonal ay may karapatan din sa isang pagbabayad sa paglipat. Gayunpaman, sa kabilang banda, ang pinataas na accrual ng bayad sa paglipat para sa iyong mga empleyado na may isang kontrata sa pagtatrabaho na mas mahigit sa sampung taon ay makakansela. Sa madaling salita, ito ay naging "mas mura" para sa iyo bilang isang tagapag-empleyo, sa madaling salita mas madaling paalisin ang isang empleyado na may isang pangmatagalang kontrata sa pagtatrabaho.

Makatarungang kabayaran. Bilang karagdagan sa pagbabayad sa paglipat, bilang isang empleyado, maaari ka ring umutang ng dagdag na severance pay sa iyong empleyado. Lalo na ito ang magiging kaso kung mayroong seryosong kilos na kilos sa iyong panig. Sa konteksto ng batas na ito, halimbawa, ang pagpapaalis sa isang empleyado nang walang wastong dahilan ng pagpapaalis, ang pagkakaroon ng pananakot o diskriminasyon. Bagaman ang patas na kabayaran ay hindi isang pagbubukod, may kinalaman lamang ito sa mga espesyal na kaso kung saan igagawad ng korte ang patas na kabayaran na ito sa empleyado. Kung iginawad ng korte ang patas na kompensasyon sa iyong empleyado, matutukoy din nito ang halaga batay sa sitwasyon.

Ang pangwakas na panukalang batas. Sa pagtatapos ng kanyang trabaho, ang iyong empleyado ay may karapatan din sa pagbabayad ng naipon na mga araw ng bakasyon. Ilang araw ng bakasyon ang karapat-dapat sa iyong empleyado, nakasalalay sa kung ano ang napagkasunduan sa kontrata sa trabaho at posibleng sa CLA. Ang statutory holiday na kung saan ang iyong empleyado ay nasa anumang kaso na may karapatan ay apat na beses sa bilang ng mga araw na nagtatrabaho bawat linggo. Sa ilalim ng linya, kailangan mo lamang bayaran ang empleyado ng naipon na mga araw ng bakasyon, ngunit hindi pa nakuha. Kung ang iyong empleyado ay may karapatan din sa isang labintatlong buwan o isang bonus, ang mga puntong ito ay dapat ding tinalakay sa pangwakas na pahayag at binayaran mo.

Ikaw ba ay isang tagapag-empleyo na balak na iwalib ang iyong empleyado? Pagkatapos makipag-ugnay Law & More. Sa Law & More nauunawaan namin na ang mga pamamaraan sa pagpapaalis ay hindi lamang kumplikado ngunit maaari ring magkaroon ng matinding kahihinatnan para sa iyo bilang isang tagapag-empleyo. Iyon ang dahilan kung bakit gumawa kami ng isang personal na diskarte at magkasama maaari naming masuri ang iyong sitwasyon at ang mga posibilidad. Batay sa pagtatasa na ito, maaari ka naming payuhan sa tamang mga susunod na hakbang. Masaya rin kaming magbigay sa iyo ng payo at tulong sa panahon ng pamamaraan ng pagtanggal. Mayroon ka bang mga katanungan tungkol sa aming mga serbisyo o tungkol sa pagpapaalis? Maaari ka ring makahanap ng karagdagang impormasyon tungkol sa pagpapaalis at aming mga serbisyo sa aming site: Pagpapaalis sa lugar.site.

Settings para sa pagsasa-pribado
Gumagamit kami ng cookies upang mapagbuti ang iyong karanasan habang ginagamit ang aming website. Kung gumagamit ka ng aming Mga Serbisyo sa pamamagitan ng isang browser maaari mong paghigpitan, harangan o alisin ang mga cookies sa pamamagitan ng mga setting ng iyong web browser. Gumagamit din kami ng nilalaman at mga script mula sa mga third party na maaaring gumamit ng mga teknolohiya sa pagsubaybay. Maaari mong piliing ibigay ang iyong pahintulot sa ibaba upang payagan ang mga naturang third party na pag-embre. Para sa kumpletong impormasyon tungkol sa cookies na ginagamit namin, kinokolekta namin ang data at kung paano namin ito pinoproseso, mangyaring suriin ang aming Pribadong Patakaran
Law & More B.V.