Kontrahan ng interes ng direktor ng Larawan

Salungatan ng interes ng director

Ang mga direktor ng isang kumpanya ay dapat na gabayan ng interes ng kumpanya sa lahat ng oras. Paano kung ang mga direktor ay kailangang gumawa ng mga pagpapasya na nagsasangkot ng kanilang sariling personal na interes? Anong interes ang nananaig at ano ang inaasahang gawin ng isang direktor sa ganoong sitwasyon?

Kontrahan ng interes ng direktor ng Larawan

Kailan may hindi pagkakasundo ng interes?

Kapag pinamamahalaan ang kumpanya, ang board ay maaaring gumawa ng isang desisyon na nagbibigay ng isang kalamangan sa isang tukoy na direktor. Bilang isang direktor, kailangan mong alagaan ang mga interes ng kumpanya at hindi ang iyong sariling (mga) personal na interes. Walang agarang problema kung ang isang desisyon na kinuha ng management board ay nagreresulta sa isang direktor na nakikinabang nang personal. Ito ay iba kung ang personal na interes na ito ay sumasalungat sa mga interes ng kumpanya. Sa kasong iyon, ang direktor ay maaaring hindi lumahok sa mga pagpupulong at paggawa ng desisyon.

Sa kaso ng Bruil ay nagpasiya ang Korte Suprema na mayroong isang salungatan ng interes kung ang director ay hindi maalagaan ang mga interes ng kumpanya at ang kaakibat na negosyo sa isang paraan na ang isang integer at walang pinapanigan na direktor ay maaaring asahan na gawin ito dahil sa ang pagkakaroon ng isang personal na interes o ng ibang interes na hindi kahanay ng sa ligal na nilalang. [1] Sa pagtukoy kung mayroong isang salungatan ng interes ang lahat ng nauugnay na kalagayan ng kaso ay dapat isaalang-alang.

Mayroong isang husay na salungatan ng interes kapag ang direktor ay kumikilos sa iba't ibang mga kapasidad. Ito ang kaso, halimbawa, kapag ang director ng isang kumpanya ay counterparty sa kumpanya nang sabay sapagkat siya ay isang director din ng ibang ligal na entity. Dapat ay kumatawan ang direktor sa maraming (magkasalungat) na interes. Kung mayroong isang purong qualitative interest, ang interes ay hindi sakop ng kontrahan ng mga patakaran ng interes. Ito ang kaso kung ang interes ay hindi naiugnay sa isang personal na interes ng direktor. Ang isang halimbawa nito ay kapag ang dalawang mga kumpanya ng pangkat ay sumang-ayon sa isang kasunduan. Kung ang direktor ay isang direktor ng parehong mga kumpanya, ngunit hindi isang (n) (hindi tuwiran) shareholder o walang ibang personal na interes, walang husay na pansamantala sa interes.

Ano ang mga kahihinatnan ng pagkakaroon ng isang salungatan ng interes?

Ang mga kahihinatnan ng pagkakaroon ng isang salungatan ng interes ay inilatag na ngayon sa Dutch Civil Code. Ang isang direktor ay maaaring hindi lumahok sa mga pagsasaalang-alang at paggawa ng desisyon kung mayroon siyang direkta o hindi direktang personal na interes na sumasalungat sa mga interes ng kumpanya at ng kaakibat na negosyo. Kung bilang isang resulta walang desisyon sa lupon ang maaaring magawa, ang desisyon ay maabot ng superbisor na lupon. Sa kawalan ng isang lupon ng pangangasiwa, ang desisyon ay dapat na gamitin ng pangkalahatang pagpupulong, maliban kung ang probisyon ay nagbibigay ng iba. Ang probisyon na ito ay kasama sa seksyon 2: 129 talata 6 para sa pampublikong limitadong kumpanya (NV) at 2: 239 talata 6 ng Dutch Civil Code para sa pribadong limitadong kumpanya (BV).

Hindi maaaring tapusin mula sa mga artikulong ito na ang pagkakaroon lamang ng tulad ng isang salungatan ng interes ay maiugnay sa isang direktor. Hindi rin siya masisisi sa wakas sa sitwasyong iyon. Nakasaad lamang sa mga artikulo na ang direktor ay dapat na iwasang makilahok sa proseso ng pagsasaalang-alang at pagpapasya. Samakatuwid ito ay hindi isang code ng pag-uugali na humahantong sa parusa o pag-iwas sa isang hindi pagkakasundo ng interes, ngunit isang code lamang ng pag-uugali na nagrereseta kung paano dapat kumilos ang isang direktor kung mayroong isang salungatan ng interes. Ang pagbabawal ng pakikilahok sa mga pagsasaalang-alang at paggawa ng desisyon ay nagpapahiwatig na ang direktor na nababahala ay maaaring hindi bumoto, ngunit maaari siyang hilingin para sa impormasyon bago ang pulong ng lupon o ang pagpapakilala ng item sa agenda ng pagpupulong ng lupon. Gayunpaman, ang paglabag sa mga artikulong ito ay magpapawalang bisa at walang bisa ng resolusyon alinsunod sa artikulong 2:15 seksyon 1 sub a ng Dutch Civil Code. Ang artikulong ito ay nagsasaad na ang mga desisyon ay walang bisa kung sila ay salungat sa mga probisyon na namamahala sa pagbuo ng mga desisyon. Ang aksyon para sa pagpapawalang bisa ay maaaring maitaguyod ng sinumang mayroong isang makatwirang interes sa pagsunod sa probisyon.

Hindi lamang ang tungkulin ng pag-iingat ang nalalapat. Ang director ay dapat ding magbigay ng impormasyon tungkol sa isang posibleng salungatan ng interes sa isang desisyon na dadalhin sa lupon ng pamamahala sa isang napapanahong paraan. Bukod dito, sumusunod ito mula sa artikulong 2: 9 ng Dutch Civil Code na ang labanan ng interes ay dapat ding maabisuhan sa pangkalahatang pagpupulong ng mga shareholder. Gayunpaman, hindi malinaw na sinasabi ng batas kung kailan natugunan ang obligasyong mag-ulat. Samakatuwid ipinapayong isama ang isang probisyon sa epektong ito sa mga batas o kung saan man. Ang hangarin ng mambabatas na may mga batas na ito ay upang protektahan ang kumpanya laban sa peligro ng isang direktor na naiimpluwensyahan ng mga personal na interes. Ang mga nasabing interes ay nagdaragdag ng peligro na ang kumpanya ay magdusa ng isang kawalan. Ang Seksyon 2: 9 ng Dutch Civil Code - na kinokontrol ang panloob na pananagutan ng mga direktor - ay napapailalim sa isang mataas na threshold. Ang mga direktor ay mananagot lamang sa kaso ng seryosong salarin na pagkakasala. Ang kabiguang sumunod sa ligal o ayon sa batas na salungatan ng mga patakaran ng interes ay isang seryosong pangyayari na sa prinsipyo ay humahantong sa pananagutan ng mga direktor. Ang isang hindi tugmang direktor ay maaaring malubhang masisi ng personal at samakatuwid sa prinsipyo ay mananagot ng kumpanya.

Dahil sa binago na salungatan ng mga patakaran ng interes, ang mga ordinaryong panuntunan sa representasyon ay nalalapat sa mga ganitong sitwasyon. Ang mga seksyon 2: 130 at 2: 240 ng Dutch Civil Code ay partikular na mahalaga sa paggalang na ito. Sa kabilang banda, ang isang direktor na batay sa salungatan ng mga patakaran ng interes ay hindi pinapayagan na lumahok sa mga pagsasaalang-alang at paggawa ng desisyon, ay pinahintulutan na kumatawan sa kumpanya sa ligal na kilos na nagpapatupad ng desisyon. Sa ilalim ng lumang batas, ang isang salungatan ng interes ay humantong sa isang paghihigpit sa kapangyarihan ng representasyon: ang direktor na iyon ay hindi pinapayagan na kumatawan sa kumpanya.

Konklusyon

Kung ang isang direktor ay may magkasalungat na interes, dapat niyang pigilin ang sarili mula sa pag-uusap at paggawa ng desisyon. Ito ang kaso kung mayroon siyang isang personal na interes o isang interes na hindi tumatakbo kahilera sa interes ng kumpanya. Kung ang isang direktor ay hindi sumunod sa obligasyon na umiwas, maaari niyang dagdagan ang pagkakataong maaari siyang managot bilang isang direktor ng kumpanya. Bukod dito, ang pagpapasya ay maaaring mapawalang-bisa ng sinumang may makatuwirang interes na gawin ito. Sa kabila ng pagkakaroon ng isang salungatan ng interes, ang director ay maaari pa ring kumatawan sa kumpanya.

Nahihirapan ka ba upang matukoy kung mayroong isang salungatan ng interes? O may pag-aalinlangan ka ba kung dapat mong ibunyag ang pagkakaroon ng isang interes at ipaalam sa lupon? Tanungin ang mga abugado ng Corporate Law sa Law & More para ipaalam sa iyo. Sama-sama nating masusuri ang sitwasyon at ang mga posibilidad. Batay sa pagtatasa na ito, maaari ka naming payuhan sa naaangkop na mga susunod na hakbang. Masisiyahan din kaming magbigay sa iyo ng payo at tulong sa anumang paglilitis.

[1] HR 29 hunyo 2007, NJ 2007 / 420; JOR 2007/169 (Bruil).

Law & More