Pag-alis ng ama ng awtoridad ng magulang: posible ba?

Pag-alis ng ama ng awtoridad ng magulang: posible ba?

Kung ang ama ay hindi kayang alagaan at palakihin ang isang bata, o ang isang bata ay seryosong nanganganib sa kanyang pag-unlad, ang pagwawakas ng awtoridad ng magulang ay maaaring sumunod. Sa ilang mga kaso, maaaring mag-alok ng solusyon ang pamamagitan o iba pang tulong panlipunan, ngunit ang pagwawakas sa awtoridad ng magulang ay isang lohikal na pagpipilian kung mabibigo iyon. Sa ilalim ng anong mga kondisyon maaaring wakasan ang pag-iingat ng ama? Bago natin masagot ang tanong na ito, kailangan nating malaman kung ano ang awtoridad ng magulang at kung ano ang kasama nito.

Ano ang awtoridad ng magulang?

Kapag mayroon kang kustodiya ng isang bata, maaari kang gumawa ng mahahalagang desisyon na nakakaapekto sa bata. Kabilang dito, halimbawa, ang pagpili ng paaralan at mga desisyon sa pangangalaga at pagpapalaki. Hanggang sa isang tiyak na edad, mananagot ka rin sa anumang pinsalang dulot ng iyong anak. Sa joint custody, parehong magulang ang namamahala sa pagpapalaki at pag-aalaga sa bata. Kung isa lamang sa mga magulang ang may kustodiya, pinag-uusapan natin ang tanging pag-iingat.

Kapag ipinanganak ang isang bata, ang ina ay awtomatikong may pangangalaga sa bata. Kung ang ina ay kasal o nasa isang rehistradong pakikipagsosyo, ang ama ay mayroon ding kustodiya mula sa kapanganakan. Ang ama ay walang awtomatikong pag-iingat sa mga kaso kung saan ang mga magulang ay hindi kasal o sa isang rehistradong pakikipagsosyo. Dapat itong hilingin ng ama nang may pahintulot ng ina.

tandaan: Ang pag-iingat ng magulang ay hiwalay sa kung kinilala ng ama ang anak. Kadalasan mayroong maraming pagkalito tungkol dito. Tingnan ang aming iba pang blog, 'Pagkilala at awtoridad ng magulang: ipinaliwanag ang mga pagkakaiba,' para dito.

Pagtanggi sa awtoridad ng magulang ama

Kung ayaw ng ina na makuha ng ama ang kustodiya ng bata sa pamamagitan ng pahintulot, maaaring tumanggi ang ina na magbigay ng naturang pahintulot. Sa kasong ito, ang ama ay makakakuha lamang ng kustodiya sa pamamagitan ng mga korte. Kakailanganin ng huli na kumuha ng kanyang abogado upang mag-aplay sa korte para sa pahintulot.

Tandaan! Noong Martes, 22 Marso 2022, inaprubahan ng Senado ang panukalang batas na nagpapahintulot sa mga hindi kasal na magkasosyo na magkaroon ng legal na pinagsamang kustodiya sa pagkilala sa kanilang anak. Ang mga walang asawa at hindi rehistradong kasosyo ay awtomatikong mamamahala sa magkasanib na pag-iingat kapag nakilala ang bata kapag ang batas na ito ay nagkabisa. Gayunpaman, ang batas na ito ay hindi pa nagkakabisa hanggang ngayon.

Kailan matatapos ang awtoridad ng magulang?

Ang awtoridad ng magulang ay nagtatapos sa mga sumusunod na kaso:

  • Kapag ang bata ay umabot na sa edad na 18. Kaya ang bata ay opisyal nang nasa hustong gulang at maaaring gumawa mismo ng mahahalagang desisyon;
  • Kung ang bata ay pumasok sa kasal bago maging 18. Nangangailangan ito ng espesyal na pahintulot habang ang bata ay nasa edad na sa harap ng batas sa pamamagitan ng kasal;
  • Kapag ang isang 16- o 17-taong-gulang na bata ay naging isang solong ina, at pinarangalan ng korte ang isang aplikasyon upang ideklara siya sa edad.
  • Sa pamamagitan ng paglabas o pagkadiskwalipikasyon mula sa kustodiya ng magulang ng isa o higit pang mga bata.

Pag-alis ng ama ng awtoridad ng magulang

Gusto ba ng ina na kunin ang pangangalaga ng ama? Kung gayon, ang isang pamamaraan ng petisyon ay dapat na simulan sa korte para sa layuning ito. Kapag tinatasa ang sitwasyon, ang pangunahing alalahanin ng hukom ay kung ang pagbabago ay nasa interes ng bata. Sa prinsipyo, ginagamit ng hukom ang tinatawag na "clamping criterion" para sa layuning ito. Ang hukom ay may maraming kalayaan upang timbangin ang mga interes. Ang pagsusulit ng criterion ay binubuo ng dalawang bahagi:

  • May isang hindi katanggap-tanggap na panganib na ang bata ay ma-trap o mawala sa pagitan ng mga magulang at hindi inaasahan na ito ay bubuti nang sapat sa nakikinita na hinaharap, o ang pagbabago ng kustodiya ay kung hindi man ay kinakailangan para sa pinakamahusay na interes ng bata.

Sa prinsipyo, ang panukalang ito ay ginagamit lamang sa mga sitwasyon na lubhang nakakapinsala sa bata. Maaaring kabilang dito ang isa o higit pa sa mga sumusunod na pag-uugali:

  • Mapanganib/kriminal na pag-uugali patungo o sa presensya ng bata;
  • Mapanganib/kriminal na pag-uugali sa antas ng dating kasosyo. Pag-uugali na nagtitiyak na ang ibang magulang na nag-aalaga ay hindi makatwirang inaasahan (kahit kailan) na makikipag-ugnayan sa nakakapinsalang magulang;
  • Ang pagkaantala o (walang motibasyon) na pagharang sa mga desisyon na mahalaga sa bata. Ang pagiging unreachable para sa konsultasyon o 'untraceable';
  • Pag-uugali na pinipilit ang bata sa isang salungatan sa katapatan;
  • Pagtanggi sa tulong para sa mga magulang sa kanilang sarili at/o para sa bata.

Final na ba ang pagwawakas ng kustodiya?

Ang pagwawakas ng kustodiya ay karaniwang pinal at hindi nagsasangkot ng pansamantalang panukala. Ngunit kung nagbago ang mga pangyayari, maaaring hilingin ng ama na nawalan ng kustodiya sa korte na "ibalik" ang kanyang kustodiya. Siyempre, dapat ipakita ng ama na, pansamantala, kaya niyang pasanin (permanenteng) ang responsibilidad para sa pangangalaga at pagpapalaki.

hurisdiksyon

Sa kaso ng batas, bihira para sa ama ang pagkakaitan o pagkakaitan ng awtoridad ng magulang. Ang mahinang komunikasyon sa pagitan ng mga magulang ay tila hindi na mapagpasyahan. Lalo din nating nakikita na kahit na wala nang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng bata at ng ibang magulang, pinananatili pa rin ng hukom ang awtoridad ng magulang; para hindi maputol itong 'last tie.' Kung ang ama ay sumusunod sa mga normal na asal at handa at magagamit para sa konsultasyon, ang isang kahilingan para sa nag-iisang pag-iingat ay may maliit na pagkakataon na magtagumpay. Kung, sa kabilang banda, may sapat na ebidensiya laban sa ama tungkol sa mga mapaminsalang pangyayari na nagpapakita na ang magkasanib na responsibilidad ng magulang ay hindi gumagana, kung gayon ang isang kahilingan ay mas matagumpay.

Konklusyon

Ang isang masamang relasyon sa pagitan ng mga magulang ay hindi sapat upang alisin ang ama ng awtoridad ng magulang. Ang pagbabago sa kustodiya ay halata kung mayroong isang sitwasyon kung saan ang mga bata ay nakulong o nawala sa pagitan ng mga magulang, at walang pagpapabuti dito sa maikling panahon.

Kung gusto ng isang ina ng pagbabago sa kustodiya, mahalaga kung paano niya sinisimulan ang mga paglilitis na ito. Titingnan din ng hukom ang kanyang input sa sitwasyon at kung anong mga aksyon ang kanyang ginawa upang gumana ang awtoridad ng magulang.

Mayroon ka bang anumang mga katanungan bilang resulta ng artikulong ito? Kung gayon, mangyaring makipag-ugnayan sa aming abogado ng pamilya nang walang anumang obligasyon. Ikalulugod naming payuhan at gabayan ka.

 

Law & More