Sinasabi ng mga pinsala: ano ang kailangan mong malaman?

Sinasabi ng mga pinsala: ano ang kailangan mong malaman?

Ang pangunahing prinsipyo ay nalalapat sa batas sa kabayaran sa Dutch: bawat isa ay nagdadala ng kanyang sariling pinsala. Sa ilang mga kaso, simpleng walang sinumang mananagot. Isipin, halimbawa, ng pinsala bilang isang resulta ng mga bagyo. Ang iyong pinsala ay dulot ng isang tao? Sa kasong iyon, posible lamang na mabayaran ang pinsala kung may batayan sa paghawak sa taong may pananagutan. Dalawang prinsipyo ang maaaring makilala sa batas na Dutch: ang kontraktwal at ligal na pananagutan.

Pananagutan sa kontraktwal

Pumasok ba ang isang partido sa isang kasunduan? Kung gayon hindi lamang ang hangarin, kundi isang obligasyon na ang mga kasunduan na ginawa doon ay dapat na matupad ng magkabilang partido. Kung ang isang partido ay hindi tumupad sa mga obligasyon nito sa ilalim ng kontrata, mayroong isang pagkukulang. Isaalang-alang, halimbawa, ang sitwasyon kung saan ang tagapagtustos ay hindi naghahatid ng mga kalakal, naghatid ng mga ito huli o sa mahirap na kondisyon.

Sinasabi ng mga pinsala: ano ang kailangan mong malaman?

Gayunpaman, ang isang pagkukulang lamang ay hindi pa nagbibigay-daan sa iyo sa kabayaran. Nangangailangan din ito pananagutan. Ang accountability ay kinokontrol sa Artikulo 6:75 ng Dutch Civil Code. Itinatakda nito na ang isang pagkukulang ay hindi maiugnay sa ibang partido kung hindi ito dahil sa kanyang kasalanan, at hindi rin para sa account ng batas, ligal na kilos o nananatiling pananaw. Nalalapat din ito sa mga kaso ng lakas majeure.

Mayroon bang pagkukulang at may kakulangan din ba? Sa kasong iyon, ang nagresultang pinsala ay hindi pa maaring maangkin nang direkta mula sa kabilang partido. Karaniwan, ang isang paunawa ng default ay dapat munang ipadala upang mabigyan ang ibang partido ng pagkakataong tuparin ang mga obligasyon nito at sa loob ng isang makatuwirang tagal ng panahon. Kung nabigo pa rin ang ibang partido na gampanan ang mga obligasyon nito, magreresulta ito sa default at maaari ding makuha ang kabayaran.

Bilang karagdagan, ang pananagutan ng ibang partido ay hindi maaaring kunin na walang bayad, sa pananaw ng prinsipyo ng kalayaan sa kontrata. Pagkatapos ng lahat, ang mga partido sa Netherlands ay may malaking kalayaan sa kontrata. Nangangahulugan ito na ang mga partido sa pagkontrata ay malaya ring ibukod ang isang tiyak na pagkukulang ng pananagutan. Karaniwan itong ginagawa sa kasunduan mismo o sa mga pangkalahatang tuntunin at kundisyon na idineklarang naaangkop dito sa pamamagitan ng isang sugnay ng exoneration. Gayunman, ang nasabing sugnay ay dapat, gayunpaman, matugunan ang ilang mga kundisyon bago maaring mahimok ito ng isang partido upang gampanan ito. Kung ang nasabing sugnay ay naroroon sa relasyon sa kontraktwal at nakakatugon sa mga kondisyon, naaangkop ang panimulang punto.

Legal na pananagutan

Ang isa sa mga kilalang at karaniwang anyo ng pananagutan sa sibil ay ang pahirap. Ito ay nagsasangkot ng isang kilos o pag-aalis ng isang tao na labag sa batas na nagiging sanhi ng pinsala sa iba. Isaalang-alang, halimbawa, ang sitwasyon na maaaring hindi sinasadyang matumba ng iyong bisita ang iyong mahalagang plorera o ihulog ang iyong mamahaling photo camera. Sa kasong iyon, ang Seksyon 6: 162 ng Dutch Civil Code ay nagtatakda na ang biktima ng naturang mga kilos o pagtanggi ay may karapat-dapat na kabayaran kung natagpuan ang ilang mga kundisyon.

Halimbawa, ang pag-uugali o gawa ng ibang tao ay dapat munang ituring na labag sa batas. Ito ang kaso kung ang aksyon ay nagsasangkot ng isang paglabag sa isang tiyak na karapatan o isang kilos o pagtanggi sa paglabag sa ligal na tungkulin o pagpapasya sa lipunan, o mga pamantayang hindi nakasulat. Bukod dito, ang pagkilos ay dapat iniugnay sa ang 'salarin'. Posible ito kung ito ay dahil sa kanyang pagkakamali o isang dahilan na siya ay responsable ng batas o sa trapiko. Hindi kinakailangan ang hangarin sa konteksto ng pananagutan. Napakaliit na utang ay maaaring sapat.

Gayunpaman, ang isang katangian na paglabag sa isang pamantayan ay hindi palaging humahantong sa pananagutan sa sinumang nagdusa ng pinsala bilang isang resulta. Pagkatapos ng lahat, ang pananagutan ay maaari pa ring limitado ng kinakailangan ng kapamanggitan. Isinasaad sa kinakailangang ito na walang obligasyon na magbayad ng kabayaran kung ang paglabag sa pamantayan ay hindi nagsisilbing protektahan laban sa pinsalang dinanas ng biktima. Samakatuwid ito ay mahalaga na ang 'salarin' kumilos nang mali 'sa' biktima dahil sa isang paglabag sa pamantayang iyon.

Mga uri ng pinsala na kwalipikado para sa kabayaran

Kung natutugunan ang mga kinakailangan ng pananagutan sa kontraktwal o sibil, maaaring makuha ang kabayaran. Ang pinsala na karapat-dapat para sa kabayaran sa Netherlands pagkatapos ay kasama pagkawala ng pananalapi at iba pang pagkawala. Kung saan ang pagkawala ng pananalapi alinsunod sa Artikulo 6:96 ng Dutch Civil Code ay may kinalaman sa pagkawala o pagkawala ng kita na dinanas, iba pang mga alalahanin sa pagkawala ayon sa artikulo 6: 101 ng Dutch Civil Code na hindi madaling unawain na pagdurusa. Sa prinsipyo, ang pinsala sa pag-aari ay palaging at ganap na karapat-dapat para sa kabayaran, iba pang kawalan ay malayo lamang ayon sa itinatadhana ng batas sa napakaraming mga salita.

Ang buong kabayaran para sa pinsala ay talagang nagdusa

Kung tungkol sa kabayaran, ang pangunahing prinsipyo ng buong kabayaran ng pinsala na talagang nagdusa nalalapat.

Ang prinsipyong ito ay nangangahulugan na ang nasugatan na partido ng isang kaganapan na sanhi ng pinsala ay hindi gagantihin nang higit pa sa kanyang buong pinsala. Ang Artikulo 6: 100 ng Dutch Civil Code ay nagsasabi na kung ang parehong kaganapan ay hindi lamang nagiging sanhi ng pinsala sa biktima, ngunit nagbubunga din ng ilan benepisyo, ang benepisyo na ito ay dapat sisingilin kapag tinutukoy ang pinsala na mababayaran, hangga't ito ay makatwiran. Ang isang benepisyo ay maaaring inilarawan bilang isang pagpapabuti sa (asset) na posisyon ng biktima bilang isang resulta ng kaganapan na sanhi ng pinsala.

Bukod dito, ang pinsala ay hindi palaging ganap na mababayaran. Ang mapanirang pag-uugali ng biktima mismo o mga pangyayari sa lugar ng peligro ng biktima ay may mahalagang papel dito. Ang katanungang dapat tanungin pagkatapos ay ang sumusunod: dapat bang kumilos ang biktima nang iba kaysa sa ginawa niya hinggil sa paglitaw o lawak ng pinsala? Sa ilang mga kaso, ang biktima ay maaaring obligadong limitahan ang pinsala. Kasama rito ang sitwasyon ng pagkakaroon ng isang fire extinguisher bago maganap ang kaganapan na sanhi ng pinsala, tulad ng sunog,. Mayroon bang pagkakamali sa bahagi ng biktima? Sa kasong iyon, sariling kaguluhan na pag-uugali sa prinsipyo ay humahantong sa isang pagbawas sa obligasyon sa pagbabayad ng taong nagdudulot ng pinsala at ang pinsala ay dapat na hinati sa pagitan ng taong sanhi ng pinsala at ng biktima. Sa madaling salita: ang isang (malaking) bahagi ng pinsala ay nananatili sa sariling gastos ng biktima. Maliban kung ang biktima ay nakaseguro para dito.

Insure laban sa pinsala

Sa pananaw sa itaas, maaaring maging matalino na kumuha ng seguro upang maiwasan na maiiwan sa pinsala bilang isang biktima o sanhi ng pinsala. Pagkatapos ng lahat, ang pinsala at pag-angkin ito ay isang mahirap na doktrina. Bilang karagdagan, sa ngayon madali mong gawin ang iba't ibang mga patakaran sa seguro sa mga kumpanya ng seguro, tulad ng pananagutan ng seguro, sambahayan o seguro sa kotse.

Nahaharap ka ba sa pinsala at nais mo bang bayaran ang seguro para sa iyong pinsala? Pagkatapos ay dapat mong iulat ang pinsala sa iyong sarili ng insurer, karaniwang sa loob ng isang buwan. Maipapayo na mangalap ng maraming katibayan para dito. Aling katibayan na kailangan mo ay nakasalalay sa uri ng pinsala at mga kasunduan na ginawa mo sa iyong insurer. Matapos ang iyong ulat, ipapahiwatig ng insurer kung alin ang pinsala na mabayaran.

Mangyaring tandaan na kung ang pinsala ay nabayaran ng iyong seguro, hindi mo na maangkin ang pinsala na ito mula sa taong nagdudulot ng pinsala. Iba ito tungkol sa pinsala na hindi saklaw ng iyong insurer. Ang pagtaas ng premium bilang isang resulta ng pag-angkin ng pinsala mula sa iyong insurer ay karapat-dapat din sa kabayaran ng taong nagdudulot ng pinsala.

Ang aming serbisyo

At Law & More naiintindihan namin na ang anumang pinsala ay maaaring magkaroon ng malalayong mga kahihinatnan para sa iyo. Nahaharap ka ba sa pinsala at nais mong malaman kung o kung paano mo maangkin ang pinsala na ito? Nakikipag-usap ka ba sa isang paghahabol para sa mga pinsala at nais mo ang ligal na tulong sa pamamaraan? Sigurado ka ba tungkol sa kung ano pa ang maaari naming gawin para sa iyo? Mangyaring makipag-ugnay Law & More. Ang aming mga abogado ay dalubhasa sa larangan ng mga paghahabol sa pinsala at masaya na tulungan ka sa pamamagitan ng isang personal at naka-target na diskarte at payo!

Law & More