Mga kahihinatnan ng hindi pagsunod sa kolektibong kasunduan

Mga kahihinatnan ng hindi pagsunod sa kolektibong kasunduan

Alam ng karamihan kung ano ang isang kolektibong kasunduan, ang mga benepisyo nito at kung alin ang naaangkop sa kanila. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam ng mga kahihinatnan kung ang employer ay hindi sumunod sa kolektibong kasunduan. Maaari mong basahin ang higit pa tungkol diyan sa blog na ito!

Sapilitan ba ang pagsunod sa kolektibong kasunduan?

Ang isang kolektibong kasunduan ay nagtatakda ng mga kasunduan sa mga kondisyon ng pagtatrabaho ng mga empleyado sa isang partikular na industriya o sa loob ng isang kumpanya. Karaniwan, ang mga kasunduan na nakapaloob dito ay mas pabor sa empleyado kaysa sa mga tuntunin ng trabaho na nagreresulta mula sa batas. Kasama sa mga halimbawa ang mga kasunduan sa suweldo, mga panahon ng paunawa, bayad sa overtime, o mga pensiyon. Sa ilang mga kaso, ang kolektibong kasunduan ay idineklara sa pangkalahatan na may bisa. Nangangahulugan ito na ang mga tagapag-empleyo sa loob ng industriya na sakop ng kolektibong kasunduan ay obligadong ilapat ang mga patakaran ng kolektibong kasunduan. Sa ganitong mga kaso, ang kontrata sa pagtatrabaho sa pagitan ng employer at empleyado ay hindi maaaring lumihis mula sa mga probisyon ng collective labor agreement sa kapinsalaan ng empleyado. Parehong bilang isang empleyado at employer, dapat kang magkaroon ng kamalayan sa kolektibong kasunduan na naaangkop sa iyo.

kaso 

Kung ang employer ay hindi sumunod sa mga ipinag-uutos na kasunduan sa ilalim ng kolektibong kasunduan, siya ay nakagawa ng "paglabag sa kontrata." Hindi niya tinutupad ang mga kasunduan na naaangkop sa kanya. Sa kasong ito, maaaring pumunta ang empleyado sa korte upang matiyak na tinutupad pa rin ng employer ang mga obligasyon nito. Maaari ding i-claim ng organisasyon ng manggagawa ang pagtupad sa mga obligasyon sa korte. Ang empleyado o organisasyon ng mga manggagawa ay maaaring mag-claim ng pagsunod at kabayaran para sa pinsalang dulot ng hindi pagsunod sa kolektibong kasunduan sa korte. Iniisip ng ilang mga employer na maiiwasan nila ang mga kolektibong kasunduan sa pamamagitan ng paggawa ng mga konkretong kasunduan sa empleyado (sa kontrata sa pagtatrabaho) na lumilihis sa mga kasunduan sa kolektibong kasunduan. Gayunpaman, ang mga kasunduang ito ay hindi wasto, na ginagawang mananagot ang employer para sa hindi pagsunod sa mga probisyon ng kolektibong kasunduan.

Ang Labor Inspectorate

Bukod sa empleyado at organisasyon ng mga manggagawa, ang Netherlands Labor Inspectorate ay maaari ding magsagawa ng independiyenteng imbestigasyon. Ang ganitong pagsisiyasat ay maaaring maganap alinman sa inihayag o hindi ipinahayag. Ang pagsisiyasat na ito ay maaaring binubuo ng pagtatanong sa mga empleyadong naroroon, mga pansamantalang manggagawa, mga kinatawan ng kumpanya, at iba pang mga tao. Bilang karagdagan, ang Labor Inspectorate ay maaaring humiling ng inspeksyon ng mga rekord. Ang mga sangkot ay obligadong makipagtulungan sa imbestigasyon ng Labor Inspectorate. Ang batayan ng mga kapangyarihan ng Labor Inspectorate ay nagmumula sa General Administrative Law Act. Kung nalaman ng Labor Inspectorate na ang mandatoryong mga probisyon ng collective agreement ay hindi nasunod, aabisuhan nito ang mga organisasyon ng mga employer at empleyado. Ang mga ito ay maaaring gumawa ng aksyon laban sa kinauukulang employer.

Flat-rate fine 

Panghuli, ang kolektibong kasunduan ay maaaring maglaman ng isang regulasyon o probisyon kung saan ang mga tagapag-empleyo na hindi sumunod sa kolektibong kasunduan ay maaaring pagmultahin. Ito ay kilala rin bilang flat-rate fine. Samakatuwid, ang halaga ng multang ito ay depende sa kung ano ang itinakda sa kolektibong kasunduan na naaangkop sa iyong employer. Samakatuwid, ang halaga ng multa ay nag-iiba ngunit maaaring umabot sa mabigat na halaga. Ang ganitong mga multa ay maaaring, sa prinsipyo, ay ipataw nang walang interbensyon ng korte.

Mayroon ka bang mga katanungan tungkol sa kolektibong kasunduan na naaangkop sa iyo? Kung gayon, mangyaring makipag-ugnayan sa amin. Ang aming mga abogado ay dalubhasa sa batas sa trabaho at magiging masaya na tulungan ka!

Law & More